Rapportering

Universell rapportering är tillgänglig för användare med Premium-abonnemang och låter dig använda och översätta data i ett visuellt lättsmält format. Med universell rapportering går det lätt att samla dina team kring tydliga mål och prioritera rätt arbete samt få en korrekt bild av vad som pågår i ditt team. Personer på alla nivåer i din organisation kan skapa sig en snabb överblick över de mätvärden som är viktigast för dem genom att kombinera diagram i panelvyer.

Rapporteringsöversikt

Rapportering

Rulla nedåt i sidofältet och klicka på Rapportering för att få åtkomst till rapporteringsfunktionen.

Panelvy

När du klickar på Rapportering kommer du till en panel där du kan se:

 1. Alla paneler som du har skapat.
 2. Alla paneler som har delats med dig (skrivskyddat).
 3. Du kan även favoritmarkera paneler om du vill få snabb åtkomst.
 4. Du kan också skapa en ny panel genom att klicka på Lägg till panel.
 5. Och byta namn på eller ta bort paneler från den här vyn.

Diagram

Diagram

Om du vill lägga till ett diagram till en ny eller befintlig panel klickar du på Lägg till panel

 • Du kan välja ett förinställt diagram från mallbiblioteket eller skapa ett eget genom att klicka på Lägg till anpassat diagram.
 • Sedan kan du välja det arbete du vill rapportera om.

Skapa ett diagram över uppgifter

skärmbild av rapportering om uppgifter

När du klickar på Lägg till diagram väljer du Rapport om uppgifter.

skärmbild av inkludera uppgifter från

Du kan inkludera uppgifter från:

 • en organisation
 • team
 • portfolior
 • projekt ägda av en särskild person
 • ett specifikt urval av projekt.

Skapa ett diagram över projekt

Att skapa diagram över projektmetadata är möjligt för alla användare som har Business eller Enterprise.

Genom att skapa diagram för projekt kan du förstå, spåra och jämföra viktig information i olika projekt, portfolior och team.

skärmbild av projektrapportering

Om du vill skapa diagram över projektmetadata väljer du Rapport om projekt.

skärmbild av rapport om projektägare

Klicka på Lägg till diagram och välj det projekt du vill skapa en rapport om. Du kan inkludera projekt från:

 • organisationer
 • team
 • portfolior
 • projektägare
 • specifika projekt.

skärmbild av mått

Du kan mäta antingen med hjälp av projektantal eller numeriska anpassade fält.

Gruppera efter projektantal när du vill jämföra numeriska värden i anpassade fält.

Anpassningar av diagram

När du har valt det projekt du vill rapportera om kan du skapa eller anpassa diagrammet.

Anpassning av diagram 1

Anpassa ditt diagram:

 1. Gå till Diagramstil och klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Där kan du välja färgen på ditt diagram.
 3. Du kan även välja en ny diagramtyp.
 4. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

X-axel

Du kan anpassa grupperingarna på X-axeln efter:

 • tilldelad person
 • skapare
 • anpassat fält
 • uppgiftstyp
 • status för uppgiften
 • projekt
 • tidsperiod.

Funktionen att gruppera efter tidsperiod är bara tillgänglig för uppgifter och för alla användare som har Business eller Enterprise.

Du kan bara gruppera globala anpassade fält, dvs. anpassade fält som delas mellan olika projekt.

Y-axel

Du kan anpassa grupperingarna på Y-axeln efter:

 • Antal uppgifter.
 • Slutförandetid: här kan du mäta hur lång tid det tar för en uppgift att slutföras efter skapandet.
 • Summan eller medelvärdet av alla globala numeriska anpassade fält. Till exempel, ett globalt fält för att spåra timmar.

Funktionen att gruppera efter slutförandetid är bara tillgänglig för uppgifter och för alla användare som har Business eller Enterprise.

Ringdiagram kan inte använda genomsnitt som mått, eftersom siffrorna måste vara delar av en helhet.

Filter

Du kan också använda filter för att anpassa diagrammen. Du kan filtrera efter:

 • Tilldelad person.
 • Skapare.
 • Anpassat fält.
 • Underuppgift: välj om du vill exkludera eller bara se underuppgifterna i diagrammet.
 • Datum: det kan vara skapandedatum, slutförandedatum eller slutdatum.
 • Exkludera uppgifter från portfolior, projekt som ägs av en viss person eller specifika projekt.
 • Uppgiftens slutförandestatus.
 • Uppgiftsstatus.

Lägga till diagram

Från diagramanpassningar kan du klicka på:

 1. Avbryta för att avsluta läget för att skapa diagram
 2. Skapa för att spara diagrammet till din panel.

Läs den här artikeln om du vill veta mer om olika diagramtyper och hur man kan använda var och en av dem.

Panelinteraktioner

Panelinteraktioner

Om du vill omorganisera eller ta bort ett diagram på projektpanelen:

 1. Håll muspekaren över panelen och klicka på trepunktsikonen för att ta bort det.
 2. Klicka och dra diagrammen för att ändra ordningen.

Du kan också klicka på valfritt avsnitt av diagrammen som du har åtkomst till för att visa underliggande data.

Dela paneler

Som standard är alla paneler privata för panelens ägare.

Dela

För att ändra sekretessinställningen på din panel:

 1. Klicka på delningsknappen högst upp på panelens sida.
 2. Du kan sedan välja att dela panelen med medlemmar i ditt team.

Medarbetare

När en medarbetare visar en delad panel har de endast läsåtkomst. Diagrammen kommer att se likadana ut för alla som tittar på panelerna och återspeglar de behörigheter som beviljats av panelens skapare.

När medarbetare klickar på ett diagramavsnitt ser de endast de underliggande data som de har åtkomst till.

Admininställningar för att inaktivera

Administratörer kan stänga av universell rapportering på domännivå i adminkonsolen. Om universell rapportering är avstängd kommer användarna inte att se fliken Rapportering.

Om du inte ser fliken Rapportering och tror att det är ett misstag kan du kontakta din administratör och fråga hur du kan aktivera den.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com