Rapportering

Universell rapportering är tillgänglig för alla Asana-användare som har Premium, Business eller Enterprise.

Med universell rapportering kan du använda och översätta information i ett visuellt, lättförståeligt format. Personer på alla nivåer i organisationen kan kombinera diagram i panelvyer för att få en snabb översikt av de mätvärden som är viktigast för dem. Med universell rapportering är det enkelt att få en korrekt bild av vad som händer i ditt team, vilket hjälper dig att anpassa teamet efter tydliga mål och prioritera arbetet.

Rapporteringsöversikt

Rapportering

För att få åtkomst till funktionen Rapportering kan du rulla nedåt i sidofältet och klicka på Rapportering.

Panelvy

Härifrån kommer du till en panel där du kan:

 1. Se paneler som du har skapat.
 2. Se paneler som har delats med dig (endast för visning).
 3. Klicka på ikonen med tre punkter för att ställa in färg och ikon, dela, ta bort, redigera eller favorisera din panel.
 4. Klicka på Lägg till panel för att skapa en ny panel.

Diagram

Diagram

Om du vill lägga till ett diagram till en ny eller befintlig panel klickar du på Lägg till diagram

 • Du kan välja ett förinställt diagram från mallbiblioteket eller skapa ett eget genom att klicka på Lägg till anpassat diagram.
 • Sedan kan du välja det arbete du vill rapportera om.

Skapa ett diagram över uppgifter

skärmbild av rapportering om uppgifter

När du klickar på Lägg till diagram väljer du Rapport om uppgifter.

skärmbild av inkludera uppgifter från

Du kan inkludera uppgifter från:

 • en organisation
 • team
 • portfolior
 • projekt ägda av en särskild person
 • ett specifikt urval av projekt.

Anpassa ditt diagram

När du har valt det projekt du vill rapportera om kan du skapa eller anpassa diagrammet.

Anpassning av diagram 1

Anpassa ditt diagram:

 1. Gå till Diagramstil och klicka på den nedrullningsbara menyn.
 2. Där kan du välja färgen på ditt diagram.
 3. Du kan även välja en ny diagramtyp.
 4. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

X-axel

Du kan anpassa grupperingarna på X-axeln efter:

 • tilldelad person
 • skapare
 • anpassat fält
 • uppgiftstyp
 • status för uppgiften
 • projekt
 • tidsperiod.

Funktionen att gruppera efter tidsperiod är bara tillgänglig för uppgifter och för alla Asana-användare som har Business eller Enterprise.

Du kan bara gruppera globala anpassade fält, dvs. anpassade fält som delas mellan olika projekt.

Y-axel

Du kan anpassa grupperingarna på Y-axeln efter:

 • Antal uppgifter.
 • Slutförandetid: här kan du mäta hur lång tid det tar för en uppgift att slutföras efter skapandet.
 • Summan eller medelvärdet av alla globala numeriska anpassade fält. Till exempel, ett globalt fält för att spåra timmar.

Funktionen att gruppera efter slutförandetid är bara tillgänglig för uppgifter och för alla Asana-användare som har Business eller Enterprise.

Ringdiagram kan inte använda genomsnitt som mått, eftersom siffrorna måste vara delar av en helhet.

Filter

Du kan också använda filter för att anpassa diagrammen. Du kan filtrera efter:

 • Tilldelad person.
 • Skapare.
 • Anpassat fält.
 • Underuppgift: välj om du vill exkludera eller bara se underuppgifterna i diagrammet.
 • Datum: det kan vara skapandedatum, slutförandedatum eller slutdatum.
 • Exkludera uppgifter från portfolior, projekt som ägs av en viss person eller specifika projekt.
 • Uppgiftens slutförandestatus.
 • Uppgiftsstatus.

Lägga till diagram

Från diagramanpassningar kan du klicka på:

 1. Avbryta för att avsluta läget för att skapa diagram
 2. Skapa för att spara diagrammet till din panel.

Läs vår artikel om projektpaneler om du vill veta mer om olika diagramtyper och hur man kan använda var och en av dem.

Skapa ett diagram över projekt

Att skapa diagram över projektmetadata är möjligt för alla Asana-användare som har Business eller Enterprise.

Genom att skapa diagram för projekt kan du förstå, spåra och jämföra viktig information i olika projekt, portfolior och team.

skärmbild av projektrapportering

Om du vill skapa diagram över projektmetadata väljer du Rapport om projekt.

skärmbild av rapport om projektägare

Klicka på Lägg till diagram och välj det projekt du vill skapa en rapport om. Du kan inkludera projekt från:

 • organisationer
 • team
 • portfolior
 • projektägare
 • specifika projekt.

skärmbild av mått

Du kan mäta antingen med hjälp av projektantal eller numeriska anpassade fält.

Gruppera efter projektantal när du vill jämföra numeriska värden i anpassade fält.

Skapa ett diagram över mål

Att skapa diagram över målmetadata är möjligt för alla Asana-användare som har Business eller Enterprise.

Genom att skapa diagram över målen kan du spåra resultaten för dina mål i hela organisationen och få insikter som gör att du bättre förstår hur det går för dem.

måldiagram 1

Du kan skapa diagram för mål-metadata genom att välja Rapportera mål.

måldiagram 2

Från Måltyp kan du välja:

 • alla mål
 • företagsmål
 • teammål.

måldiagram 3

För X-axeln kan du välja mellan:

 • status
 • ägare
 • team
 • tidsperiod för mål.

Om du väljer Tidsperiod för mål kan du visa per kvartal, halvår, år, eller alla.

Du kan också använda filter för att anpassa diagrammen. Du kan filtrera efter följande:

 • Målägare
 • Team
 • Delmål
 • Målstatus
 • Tidsperiod

Få en korrekt bild av vad om händer i ditt team med hjälp av universell rapportering. Börja med en 30-dagars kostnadsfri Asana-provperiod. Prova gratis

Panelinteraktioner

Panelinteraktioner

Om du vill omorganisera eller ta bort ett diagram på projektpanelen:

 1. Håll muspekaren över panelen och klicka på trepunktsikonen för att ta bort det.
 2. Klicka och dra diagrammen för att ändra ordningen.

Du kan också klicka på valfritt avsnitt av diagrammen som du har åtkomst till för att visa underliggande data.

Dela paneler

Som standard är alla paneler privata för panelens ägare.

Dela

För att ändra sekretessinställningen på din panel:

 1. Klicka på delningsknappen högst upp på panelens sida.
 2. Du kan sedan välja att dela panelen med medlemmar i ditt team.
 3. Du kan ta bort medlemmar från panelen eller ställa in en ny panelägare.

Medarbetare

När en medarbetare visar en delad panel har de endast läsåtkomst. Diagrammen kommer att se likadana ut för alla som tittar på panelerna och återspeglar de behörigheter som beviljats av panelens skapare.

När medarbetare klickar på ett diagramavsnitt ser de endast de underliggande data som de har åtkomst till.

Admininställningar för att inaktivera

Administratörer kan stänga av universell rapportering på domännivå i adminkonsolen. Om universell rapportering är avstängd kommer användarna inte att se fliken Rapportering.

Om du inte ser fliken Rapportering och tror att det är ett misstag kan du kontakta din administratör och fråga hur du kan aktivera den.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com