Skrivskyddade länkar

Översikt

Skrivskyddade länkar är länkar som går att dela och visa och som du kan skapa för tidslinje-, list-, kalender- och tavelvyer i öppna projekt inom Asana-organisationer. Skrivskyddade länkar återspeglar de senaste projektuppdateringarna och utgör en dynamisk referenskälla för alla tvärfunktionella team.

Åtkomst till en delningsbar länk i tidslinjevyn

Klicka på ikonen Skapa länk i projektets tidslinjevy för att få åtkomst till en delningsbar länk.

åtkomst till länk

Innehållet och URL:en som är kopplade till de skrivskyddade länkarna är inte sökbara eller registrerade i någon sökmotor.

Klicka sedan på Kopiera länk.

åtkomst till länk 2

När du har skapat en länk kommer Länk aktiv att visas i tidslinjevyn. Du kan nu dela länken med vem du vill (även med användare som inte har Asana), och även förhandsgranska eller inaktivera den.

länk aktiv

Användare med enbart kommenteringsrättigheter eller gäster kan inte skapa skrivskyddade länkar.

Förhandsgranska en delningsbar länk

Förhandsgranska länken för att se hur den ser ut innan du skickar den.

Klicka på Förhandsgranska.

förhandsgranska länk 1

Ett fönster kommer att öppnas och visa en förhandsgranskning av länken.

förhandsgranska länk 2

Mottagare som är organisationsmedlemmar kan gå med i projektet för att se uppgiftsdetaljer, skapa nya uppgifter och samarbeta med teamet.

Inaktivera en delningsbar länk

Du kan när som helst inaktivera den delningsbara länken och göra den otillgänglig för alla.

Klicka först på Inaktivera länk.

inaktivera länk 1

Bekräfta sedan inaktiveringen.

inaktivera länk 2

Om den skrivskyddade tidslinjevyn skapas igen uppdateras länken. Det innebär att alla som har den gamla länken inte längre har åtkomst till den.

Åtkomst till en delningsbar länk i kalendervyn

Klicka på ikonen Skapa länk i kalendervyn för att få åtkomst till en delningsbar länk. Du kan därefter kopiera och dela länken.

kalender

Åtkomst till en delningsbar länk i tavelvyn

Skrivskyddade länkar är även tillgängliga i tavelvyn. Klicka på ikonen Skapa länk i tavelvyn för att få åtkomst till en delningsbar länk. Du kan därefter kopiera och dela länken.

tavla

Åtkomst till en delningsbar länk i listvyn

På samma sätt som i tidslinje-, tavel- eller kalendervyn kan du nu även skapa skrivskyddade länkar i listvyn.

Gå till det berörda projektet och klicka på Listvy för att få åtkomst till den delningsbara länken. Klicka sedan på ikonen Skapa länk i det högra hörnet.

lista

Alla de du samarbetar med kan se den här länken, oavsett om de är Asana-medlemmar eller inte.

När du klickar på Skapa länk kommer URL-inbäddningen att visas och kommer som standard att bli Länk aktiv.

länk aktiv

Härifrån kan du:

  1. förhandsgranska länken
  2. inaktivera länken
  3. kopiera länken.

Förhandsgranska länken för listvyn

Att få en förhandsgranskning av länken ger dig möjlighet att gå med i projektet.

gå med i projektet

Inaktivera en delningsbar länk i listvyn

Om du klickar på Inaktivera länk kommer den skrivskyddade länken att tas bort permanent.

ta bort

Aktivera och inaktivera behörigheter för länkdelning

Administratörer har åtkomst till Behörigheter för länkdelning i fliken Säkerhet i adminkonsolen.

adminkonsol 1

adminkonsol 2

Domänadministratörer kan aktivera eller inaktivera skrivskyddade länkar direkt i adminkonsolen. Avdelningsadministratörer blir uppmanade att skapa en Zendesk-biljett till vårt supportteam.

Den betalningsansvariga för team med betalabonnemang kan kontakta vårt supportteam om frågor skulle uppstå.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com