Portfolio-statusuppdateringar

Portfolior är tillgängliga för alla Business- och Enterprise-kunder.

Översikt

Avsnittet Portfolioförlopp ger dig en djupgående bild av statusen för alla portfolior som du arbetar med. Statusrapporter gör det enkelt att skapa omfattande, repeterbara och genomförbara statusuppdateringar och dela ditt arbete med viktiga intressenter.

portfolioöversikt

Portfolioförlopp

När du klickar på fliken Förlopp i en portfolio får du en ögonblicksbild av dess aktuella förloppsstatus.

status för portfolio

I förloppsvyn kan du:

 1. kolla om portfolion är i fas, riskerar att bli fördröjd eller är ur fas
 2. visa antalet projekt som är i fas, riskerar att bli fördröjda eller är ur fas, eller visa det totala antalet projekt
 3. uppdatera portfolions status
 4. visa eller ändra portfolions ägare, datumintervall eller beskrivning.
 5. Visa eller ändra Mål som är associerade med portfolion
 6. se den senaste statusuppdateringen.

Så skapar du en statusuppdatering

Du kan uppdatera din portfoliostatus när som helst. Mallen med blockstruktur gör det möjligt att införliva det arbete som utförs i Asana och beskriva statusen mer detaljerat.

Skapa din statusuppdatering

skapa statusuppdatering

För att skapa en ny statusuppdatering:

 1. Klicka på ikonen Uppdatera status i projektetförloppsvyn.

skärm för statusuppdatering

I fönstret Statusuppdatering kan du göra följande:

 1. Lägga till en titel.
 2. Fylla i information i statusuppdateringen, inklusive förlopp, portfolionamn, portfolioägare och datum.
 3. Visa eller dölja anpassade fält.
 4. Inkludera en sammanfattning.
 5. Framhäva resultat.
 6. Visa vad som är blockerat.
 7. Dra höjdpunkter till uppdateringen för att skapa en berättelse.
 8. När du har skapat en uppdatering klickar du på den blå knappen Posta.

Observera att du måste välja en av portfoliostatusarna i fas, riskerar att bli fördröjd eller ur fas samt åtminstone ett textblock innan du kan uppdatera portfoliostatusen.

Lägga till höjdpunkter till din statusuppdatering

Du kan dra och släppa höjdpunkter, till exempel projekt som är i fas eller riskerar att bli fördröjt, till en statusuppdatering för att enklare berätta din historia. Genom att lägga till höjdpunkter får du en visuell inblick i vad ditt team nyligen har uppnått eller potentiella hinder.

När du har lagt till höjdpunkterna och publicerat statusuppdateringen kommer Asana att minnas blockstrukturen och ordningsföljden för framtida uppdateringar.

höjdpunktsortering

Du kan också omorganisera Vad vi har åstadkommit, Vad är blockerat och Nästa steg genom att dra och släppa dem dit du vill.

Lägga till diagram i en statusuppdatering

Att lägga till diagram till statusuppdateringar ger en visuell inblick i teamets arbete. Du kan dra och släppa diagramblock till din statusuppdatering.

diagram

Skriv ut eller radera en statusuppdatering

ta bort status

För att skriva ut eller ta bort en statusuppdatering:

 1. Klicka på ikonen med de tre prickarna intill Statusuppdatering.
 2. Klicka på Skriv ut statusuppdatering eller Ta bort statusuppdatering

Du kan bara ta bort dina egna portfolio-statusuppdateringar.

Nyliga statusuppdateringar

I fliken Förlopp kan du få en snabb översikt av tidigare statusuppdateringar med punktdiagrammet.

nylig statusuppdatering

Klicka på Visa alla för att se en mer fullständig historik av dina statusuppdateringar.

Åtkomstkontroll

Användare kan lägga till medarbetare till en statusuppdatering som kanske inte har åtkomst till projektet. Om det händer kan en användare se allt innehåll i uppdateringen, men om de klickar på en projekthöjdpunkt eller ett element som de inte har åtkomst till blir de blockerade.

Det här innebär att öppna portfolio-statusuppdateringar kommer att vara fullt synliga i fliken Förlopp även om användare inte har åtkomst till alla projekten i portfolion.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com