Hantera sessionslängd

Översikt

En sessionslängd är hur länge användare kan vara inloggade på Asana innan de automatiskt loggas ut av systemet. För mer kontroll och flexibilitet kan superadministratörer styra sessionslängden för Asanas webb- och skrivbordsanvändare. Med inställningarna för kontroll av sessionslängd kan superadministratören bestämma sessionslängder med hänsyn till företagets egna riktlinjer, och välja om sessionslängden för användare ska vara 14 dagar eller oändlig (då användarna aldrig loggas ut automatiskt). Möjligheten att välja en sessionslängd är tillgänglig för superadministratörer i organisationer och avdelningar med Premium-, Business- och Enterprise-nivå.

Hantera sessionslängder

Så här kan superadministratörer i organisationer hantera sessionslängder:

inställning för kontroll av sessionslängd

Om du är en superadministratör i en organisation kan du hantera sessionslängder på följande sätt:

  1. Öppna din profil och klicka på Adminkonsol.
  2. Gå till avsnittet Säkerhet i adminkonsolen och rulla nedåt till Sessionslängd.
  3. Här kan du välja mellan två alternativ: Logga aldrig ut automatiskt, då användarna alltid är inloggade. Logga ut efter 14 dagar.
  4. Klicka på Spara inställningar när du har valt ett alternativ.

Om du är superadministratör för en avdelning kan du kontakta Asana-supporten för att ställa in avdelningens sessionslängd.

Hur det fungerar för en befintlig användare

Om superadministratören förlänger sessionslängden för organisationen påverkas inte befintliga sessioner. Användare kommer automatiskt att få den längre sessionslängden framöver. Om superadministratören väljer automatisk utloggning efter 14 dagar kommer användarsessionerna att sluta efter 14 dagar.

En användare med flera domäner kommer att ha den kortaste sessionslängden i alla domäner.

Hur det fungerar med SAML-inloggning

Användare som loggar in med SAML i sin organisation påverkas inte av sessionslängdsinställningarna.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com