Målpåminnelser

Målpåminnelser finns tillgängliga för alla Business och Enterprise-kunder.

Översikt över målpåminnelser

Målpåminnelser hjälper målägare att komma ihåg att de behöver hålla sina mål aktuella och försäkra sig om att intressenterna vet hur målen fortskrider och vilka resultat som uppnåtts.

Det finns tre typer av påminnelser: påminnelser om uppdatering av mål, påminnelser om konfigurering av mål och påminnelser om slutdatum för mål.

Konfigurera påminnelser om måluppdatering

Målägare kan nu aktivera en påminnelse om att uppdatera sitt mål varje vecka, månad eller kvartal.

Påminnelser skickas endast för mål som inte är stängda.

Från rutan ”Ställ in förloppsindikator”

Klicka först på Ställ in förloppsindikator.

Ställ in förloppsindikator 1

Förloppsindikator 2

Därefter:

  1. Klicka på den nedrullningsbara pilen.
  2. Välj Veckovis, Månadsvis eller Kvartalsvis.

Från rutan ”Uppdatera förlopp”

Klicka först på Uppdatera.

Uppdatera förlopp 1

Därefter väljer du frekvens.

Uppdatera förlopp 2

I rutan ”Redigera förloppsindikator”

Klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid målets titel och välj Redigera förloppsindikator.

redigera förloppsindikator 1

Därefter kan du bestämma hur ofta du vill ha en uppdateringspåminnelse.

redigera förloppsindikator 2

Endast målägare kan se ikonen för uppdateringspåminnelse och aktivera eller inaktivera den.

Frekvensval för påminnelser om måluppdatering

Uppdateringspåminnelserna upphör efter att påminnelsen om slutdatum har skickats och/eller efter att slutdatumet har passerat.

Varje vecka

Målägare får varje vecka en uppgift med slutdatum på fredag om att uppdatera målet.

Månatligen

Målägare får en uppgift om att uppdatera sitt mål en gång i månaden, med slutdatum den sista fredagen i månaden.

Kvartalsvis

Målägare får en uppgift om att uppdatera sitt mål var tredje månad. Uppgiften förfaller den sista fredagen i den tredje månaden räknat från startdatumet (eller skapandedatumet, om de inte har angett något datumintervall för målet).

Standardfrekvensen beror på målets längd (som bestäms av målets datumintervall).

Påminnelser om att konfigurera mål

Målägare som har skapat ett mål men glömt att ställa in en förloppsindikator får en uppgift inom cirka 7 dagar efter att målet skapades som påminner om att lägga till en förloppsindikator.

  • Påminnelser skickas endast för mål som inte är stängda.
  • Om slutdatumet är passerat eller ligger inom 7 dagar efter skapandet skickas inga påminnelser om konfiguration eller slutdatum.

ställ in påminnelseuppgift

Påminnelser om målslutdatum

En uppgift som påminner om att stänga och betygsätta ditt mål skickas ungefär sju dagar före slutdatum. Detta hjälper målägare att inte glömma att stänga målet i slutet av dess livscykel.

  • Endast målägare får den här uppgiften.
  • Uppgiften förfaller på målets slutdatum.
  • Om slutdatumet är inom 7 dagar efter skapandet eller tidigare kommer de inte att få den här påminnelsen.
  • Påminnelser skickas endast för mål som inte är stängda.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com