Vanliga frågor och svar om Mål

Hur många mål kan associeras med en portfolio?

Upp till 10 mål kan associeras med en portfolio.

Hur många projekt eller portfolior kan associeras med ett mål?

10 projekt eller portfolior kan associeras med ett mål.

Ja, målen kan sökas via sökfältet. Du behöver ha ett Business-- eller Enterprise-abonnemang för att söka efter mål.

Vilka typer av aviseringar skickas till mig om mina mål?

Aviseringar kommer att skickas till inkorgen, mobilen och e-postinkorgen för följande:

Målägarna kommer att få en avisering när:

  • de läggs till som ägare
  • de tas bort som ägare
  • slutdatumet ändras
  • de läggs till som medarbetare
  • målets status ändras.

Medarbetarna kommer att få en avisering när:

  • de läggs till som medarbetare
  • målets status ändras.

Teammedlemmarna får inga aviseringar om de inte har lagts till som ägare eller medarbetare. Alla som vill få uppdateringar om mål behöver läggas till som medarbetare.

Om det är du som har gjort ändringen som utlöser en avisering får du inget meddelande.

Är mål tillgängliga på Android och IOS?

Ja, mål är tillgängliga men endast som visning på Android och iOS. Endast visning innebär att målen inte kan redigeras eller ändras i mobilversionen av Asana. Om du vill redigera eller ändra ett mål behöver du använda Asanas skrivbordsversion.

Jag har inte Asana Business, kan jag ändå få åtkomst till mål?

Användare som inte har Business-abonnemang har ingen åtkomst till mål även om de kan läggas till som ägare eller medarbetare.

Mål i arbetsytor

Mål är också tillgängliga för arbetsytor som har Asana [Business] (https://asana.com/business). Eftersom arbetsytor fungerar som ett enda team finns det ingen möjlighet att växla mellan olika team från målets listvy. Alla mål kommer att läggas till på arbetsytans nivå.

Om du tar bort teamet från ditt mål i målets listvy kan du enkelt hitta det igen genom att använda [sökfältet].(https://asana.com/guide/help/fundamentals/search).

Vad händer om jag tar bort ett team där mina mål finns?

Om du tar bort teamet raderas inte målen, eftersom de finns på organisationsnivå. Det innebär att du fortfarande kan söka efter dina mål med hjälp av sökfältet om du tar bort teamet.

Det rekommenderas dock att alla mål som tilldelats teamet omtilldelas till ett annat lämpligt team innan de tas bort. På så sätt kan du filtrera målen med hjälp av det nytilldelade teamet vilket underlättar navigeringen.

Vem kan lägga till eller redigera företagets uppdragsbeskrivning?

Att lägga till eller redigera företagets uppdragsbeskrivning kan endast göras av organisationsadministratörer. I den här gruppen ingår superadministratörer, avdelningsadministratörer och arbetsyteadministratörer, men inte betalningsansvariga för team.

Hur kan jag lägga till eller redigera företagets uppdragsbeskrivning?

Om du är organisationsadministratör kan du göra det genom att gå till avsnittet Mål i sidofältet och klicka på fliken Företag.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com