Visa och filtrera dina mål

När du går igenom och granskar mål kan du anpassa vyn med hjälp av filter för att visa den viktigaste informationen.

Företagsmål

filtrera företagsmål

I fliken Företagsmål kan filtrera efter:

  1. målägare
  2. status
  3. tidsperiod.

Teammål

När du söker efter teammål kan du använda teamväljaren för att visa mål som tillhör specifika team.

filtrera teammål

I fliken Teammål kan du filtrera mål efter:

  1. team som målet tillhör
  2. målägare
  3. status
  4. tidsperiod.

Du kan välja team som du är medlem i, öppna team eller team för vilka man måste ansöka om medlemskap. Privata team som du inte är medlem i visas inte när du söker.

Mina mål

mina mål

Från fliken Mina mål kan du filtrera mål efter:

  1. alla mål
  2. öppna mål
  3. stängda mål.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com