Aviseringar för anpassade fält

Aviseringar för anpassade fält hjälper till med att hålla alla i projektet uppdaterade om i vilken fas arbetet befinner sig och vad som behöver göras. De gör godkännandeprocessen mellan de olika faserna mer effektiv och säkerställer att du når dina deadliner.

Personen som ändrar i ett anpassat fält kommer inte att få någon avisering.

Hur aktiverar man aviseringar för anpassade fält?

Det är möjligt att aktivera aviseringar för anpassade fält när som helst, oavsett om det gäller nya eller befintliga nedrullningsbara fält.

Aktivera 1

Kryssa i rutan för Aviseringar när du skapar ett nytt nedrullningsbart fält för att meddela dina uppgiftsmedarbetare att fältvärdet har ändrats.

Aktivera 2

Aktivera aviseringar för ett befintligt fält:

  1. Klicka på filen Anpassa.
  2. Klicka på fliken Fält.
  3. Klicka på pennikonen för att redigera fältinställningarna och kryssa i rutan för Aviseringar.

Aviseringar för anpassade fält är endast tillgängliga för nedrullningsbara fält.

När du är en uppgiftsmedarbetare får du en inkorgsavisering varje gång ett fältvärde ändras.

Vem får aviseringar för anpassade fält?

Om ett anpassat fält är offentligt för organisationen eller teamet och någon kryssar i aviseringsrutan, kommer alla som för närvarande använder fältet att få aviseringar varje gång fältvärdet ändras. Man måste vara en uppgiftsmedarbetare för att få aviseringar när ett fältvärde ändras för en viss uppgift.

Projektmedlemmar får endast aviseringar för anpassade fält om de följer uppgiften där fältvärdet har ändrats.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com