Anpassade mallar

Med anpassade mallar kan ni spara tid genom att skapa mallprojekt och kopiera dem för flera befintliga arbetsflöden eller processer som ni använder hela tiden. De medför även extra trygghet för teamet i och med att ni inte behöver återskapa processerna från grunden eller oroa er för att missa några steg. Ni kan skapa projekt för att spåra ert arbete redan från början. Det är även möjligt att automatisera justering av slutdatum för en uppgift baserat på projektets start- eller slutdatum och därmed spara in steg i projektplaneringsprocessen.

Omvandla ett befintligt projekt till en mall

spara som mall

Omvandla ett befintligt projekt till en mall:

 1. Klicka på pilikonen intill projekttiteln.
 2. Välj Omvandla till mall.

När du har sparat din mall blir den omedelbart synlig för dig och ditt team. Du kan använda den genom att skapa ett nytt projekt och gå till fliken Efter "Företagsnamn". Där hittar du alla anpassade mallar som du kan kopiera och de team de skapades i.

Använd en anpassad mall när du vill skapa ett nytt projekt

Skapa ett projekt 1

Du kan skapa ett nytt projekt med hjälp av en anpassad mall genom att öppna mallprojektet och sedan klicka på Använd den här mallen högst upp till höger på sidan.

Du kan också använda en befintlig anpassad mall när du skapar ett nytt projekt med hjälp av den orange flervalsknappen.

Skapa ett projekt 2

Skapa ett projekt:

 1. Klicka på flervalsknappen i det övre fältet.
 2. Välj Projekt.

Välj anpassad mall

Välja en anpassad mall:

 1. Öppna fliken Efter namn på organisation/arbetsyta.
 2. Klicka på den anpassade mallen du vill använda

Name project

Härifrån kan du:

 1. namnge det nya projektet som skapats från mallen
 2. välja vilket team som projektet ska ingå i
 3. välja sekretess för projektet
 4. klicka på antingen Skapa projekt eller Nästa om den anpassade mallen har fastställda datum.

När du skapar ett nytt projekt med en anpassad mall kopieras allting dit. Det inkluderar projektbeskrivning, uppgifter, slutdatum, avsnitt, anpassade fält och projekt med multihome-uppgifter.

Schemaläggning av projektdatum från en anpassad mall

Om det finns fastställda datum i den anpassade mallen behöver du bara välja ett startdatum eller ett slutdatum när du skapar projektet, sedan schemalägger Asana alla dina uppgifter åt dig. Du kan ställa in projektdatum från förloppsvyn i projektet.

Skärmen för schemaläggning av projektdatum visas endast om det finns fastställda datum (ett slutdatum eller datumintervall för ett projekt eller en uppgift) i den anpassade mallen.

Automatisk uppdatering av datum

Från skärmen Schemalägg projektdatum:

 1. Välj ett Startdatum eller Slutdatum för projektet.
 2. Välj om du vill tillåta schemaläggning av uppgifter på helger.
 3. Klicka på Skapa projekt när du är klar.

Använd projektdatum när du har ett start- eller slutdatum i åtanke och behöver schemalägga en uppgift före eller efter det.

Användningsfall

Här är några exempel på hur du skapar ett projekt med en anpassad mall och ett startdatum och slutdatum.

Användning av ett startdatum

startdatum

Använda ett startdatum:

 1. Välj Startdatum
 2. Lägg till datumet från kalenderikonen
 3. Klicka på Skapa projekt.

startdatumexempel

Startdatumet för uppgiften med det tidigaste slutdatumet i mallen/projektet flyttas till det valda projektstartdatumet.

Användning av ett slutdatum

![slutdatum](https://luna1.co/07dc7b.png{.screenshot}

Använda ett slutdatum:

 1. Välj Slutdatum.
 2. Lägg till datumet från kalenderikonen.
 3. Klicka på Skapa projekt.

slutdatumexempel

Slutdatumet för uppgiften med det senaste slutdatumet i mallen/projektet flyttas till det valda projektslutdatumet.

Ta bort en mall

Du kan när som helst ta bort en anpassad mall från biblioteket.

Ta bort mall 1

Ta bort en mall

 1. Klicka på den nedrullningsbara menyn i mallprojektet.
 2. Välj Ta bort från mallar.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com