Apphantering

Översikt

Apphantering ger superadministratörer i Enterprise-organisationer möjlighet att övervaka och styra de appar, personliga åtkomsttokens (PAT) och servicekonton som är aktiva i deras domän.

Avdelningsadministratörer och användare som inte är superadministratörer har inte åtkomst till den här funktionen

Superadministratörer kan nu själva göra följande i adminkonsolen:

 1. Se vilka appar som är anslutna och har åtkomst till data i domänen.
 2. Blockera vissa appar från att användas av användare i domänen.
 3. Placera en domän i ”godkännandeläge” där inga appar tillåts om de inte uttryckligen godkänns av superadministratören.
 4. Hantera servicekonton
 5. Tillåt eller neka användning av personliga åtkomsttoken i domänen. Om du har ytterligare frågor om blockering eller kontroll av funktioner kan du kontakta din kontaktperson i teamet för användarframgång eller Asana-supporten.

Om du vill ta reda på mer om servicekonton kan du ta en titt på vår artikel om service-konton.

Visa anslutna appar

konsol
 

 1. Gå till adminkonsolen.
 2. Välj App-avsnittet i det vänstra navigeringsfältet, så bör du hamna på fliken Anslutna appar i menyalternativet Hantera appar. Den visar en lista över alla appar som är anslutna av användare i Asana-domänen samt när appen senast användes i den domänen (uppdateringen tar 24 timmar).

appdetaljer

Om du klickar på en av apparna kommer du till en sida med information om appen. Detaljerna omfattar:

 1. Kortfattad beskrivning av appen, om en sådan finns.
 2. Vem utvecklaren är och vilka länkar till support och integritetspolicy som utvecklaren kan ha tillhandahållit.
 3. Statistik över den senaste användningen.
 4. Behörigheter som har beviljats för appen.

Global appinställning

global

En superadministratör bestämmer själv hur appar ska hanteras. Det finns två huvudsakliga hanteringssätt på sidan Globala appinställningar.

Tillåt alla appar (standard)

Administratörer kan hantera en lista över blockerade appar, annars kan alla appar användas som standard.

Kräv appgodkännande

Administratörer hanterar en lista över godkända appar. Appar kan inte användas om de inte finns med på listan över godkända appar.

Om en organisation är i ”begär appgodkännande”-läget och en gäst som använder en app som inte är godkänd ansluter sig till organisationen, blockeras appen från att fungera och gästen meddelas via e-post.

Blockera appar

blockera

Det här används för att uttryckligen blockera appar.

 1. Gå till appsidan för en specifik app från sidan Anslutna appar.
 2. Klicka på knappen Blockera.

Det här hindrar alla användare i domänen (medlemmar + gäster) från att ansluta till och använda dessa appar. Befintliga användare kan se fel i appen och den kan sluta att fungera. När det gäller användare i flera domäner kommer blockeringen att hindra dem från att använda appen i alla deras domäner.

Avblockera appar

Gå till appsidan för en specifik app från sidan Anslutna appar. Klicka på knappen Lås upp. Om din organisation är i läget ”begär appgodkännande” (se nedan), låser du upp genom att i stället godkänna appen.

När appen har låsts upp kan befintliga användare behöva konfigurera sig på nytt eller autentisera sig igen beroende på hur appen beter sig

Appgodkännanden

godkänn meddelande

Om organisationen är i läget ”begär appgodkännande” hindras användare från att ansluta appar som inte finns på den godkända listan som superadministratörer kan hantera. Användarna kommer istället att se ett meddelande med ett alternativ för att begära administratörsgodkännande.

e-post

Om användaren klickar på ”Skicka begäran” skickas ett e-postmeddelande till de önskade e-postadresser som konfigurerats på sidan ”Globala appinställningar”. Som standard är det alla superadministratörer, men de här inställningarna kan ändras.

Administratören kommer att få ett e-postmeddelande som liknar exemplet ovan.

godkänna

Om superadministratören klickar på ”hantera app i Asana”, visas sidan med appdetaljer så att administratören kan godkänna appen.

Den begärande användaren får ett e-postmeddelande om att administratören har underrättats. Användarens e-postadress finns också med i e-postmeddelandet om appbegäran. Vi rekommenderar att du har en process på plats för att övervaka de begäranden som kommer in och/eller meddela användarna om vad nästa steg är, enligt hur ditt företag har valt att hantera begäranden.

Hantera personliga åtkomsttoken

personliga åtkomsttoken

Personliga åtkomsttoken kan användas av användare i organisationen när de vill skapa sina egna skript och automatiseringar. Personliga åtkomsttoken har åtkomst till allt som den person som har skapat dem har åtkomst till. En lista över aktiva personliga åtkomsttoken som tillhör användare i domänen visas på sidan ”Personliga åtkomsttoken”.

aktivera

Personliga åtkomsttoken kan aktiveras eller inaktiveras för domänen från sidan ”Globala appinställningar”.

Om du inaktiverar personliga åtkomsttoken återkallas och blockeras alla befintliga personliga åtkomsttoken som tillhör användare i organisationen. Det kan orsaka störningar för användarna, så superadministratörer bör informera användarna i organisationen innan det görs.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com