Projekt med enbart kommenteringsrättigheter

Enbart kommenteringsrättigheter i projekt gör det möjligt för användare att visa och kommentera projekt utan att de har behörighet att ändra något. Det här gör det enklare att dela projektinformation med alla som behöver den, samtidigt som man förhindrar oavsiktliga eller onödiga ändringar av informationen. Samla in feedback om projekt och uppdatera intressenter, samtidigt som projektens struktur bibehålls. Enbart kommenteringsrättigheter är en perfekt lösning för företagets wikier, mallar, referenspunkter och processer som har konsoliderats och inte bör ändras.

Ändra ett projekt till ett projekt med enbart kommenteringsrättigheter

För att få åtkomst till behörighetsinställningarna klickar du på knappen Dela på projektsidan.

Endast projektmedlemmar med redigeringsbehörigheter kan ändra ett projekt med enbart kommenteringsrättigheter. De som inte är projektmedlemmar kan fortfarande ha åtkomst till projektet eller till en av de enskilda uppgifterna inom projektet, men har då enbart kommenteringsrättigheter.

åtkomstinställningar för projektmedlemmar

Ändra behörighetsinställningarna för ett projekt till ett projekt med enbart kommenteringsrättigheter:

  1. Gå till knappen Dela intill sökfältet i ditt projekt för att öppna menyn för projektmedlemmar och åtkomstinställningar.
  2. Välj den projektmedlem du vill ska ha enbart kommenteringsrättigheter och välj kan kommentera i menyn.

Här kan du välja att dela projektet med hela teamet eller göra det privat för projektmedlemmar, och begränsa vad de här medlemmarna kan göra med projektet.

När du har ändrat inställningen kommer ditt öppna projekt att vara ett projekt med enbart kommenteringsrättigheter för personer som ingår i ditt team, din avdelning eller din organisation, men inte för projektmedlemmarna. Ändringen kommer inte att påverka åtkomstinställningarna för befintliga projektmedlemmar.

Ändra behörighetsinställningarna för enskilda projektmedlemmar

Projektägaren och projektmedlemmar med redigeringsbehörigheter kan ge redigeringsbehörigheter till andra projektmedlemmar genom att ändra enskilda medlemmars behörighetsinställningar till Kan redigera.

ändra åtkomstinställningar för medlemmar

Ändra behörighetsinställningar för projektmedlemmar:

  • Klicka på den nedrullningsbara menyn intill namnet på den projektmedlem vars inställningar du vill ändra.
  • Välj Kan redigera för att ge dem full projektbehörighet eller Kan kommentera för att ge dem enbart kommenteringsrättigheter som tidigare.
  • Projektägaren kan tilldela projektägarskap till en annan projektmedlem.
  • Stäng menyn för att spara dina ändringar.

vy för enbart kommenteringsrättigheter

Projektmedlemmar kan se vilka behörigheter de har i uppgiftsvyn, i det framhävda fältet ovanför projektnamnet.

Projektbehörigheter för enskilda användare

Det är möjligt att ge enskilda behörigheter till projektmedlemmar, oavsett projektets standardinställning. På projektnivå kan medlemmar som enbart har kommenteringsrättigheter eller har tilldelats en uppgift med enbart kommenteringsrättigheter, endast lägga upp projektmeddelanden och projektstatusuppdateringar.

Tabellen nedan beskriver behörigheterna för projektmedlemmar med redigeringsbehörighet, med enbart kommenteringsrättigheter och de med enbart kommenteringsrättigheter men som även har tilldelats en uppgift i projektet.

Kan redigera:Kan kommentera:Kan kommentera och som har en tilldelad uppgift:
Slutföra uppgifterSlutföra uppgifter
Ändra tilldelad personÄndra tilldelad person
Ändra slutdatumÄndra slutdatum
Ändra uppgiftstitel och -beskrivning
Lägga till/ta bort taggar
Lägga till/ändra underuppgifter
Lägga till/ändra uppgiftsanknytningar
Redigera/visa formulär
Ändra anpassat fält-värdenÄndra anpassat fält-värden
Lägga till/ta bort bilagorLägga till/ta bort bilagorLägga till/ta bort bilagor
Kommentera en uppgiftKommentera en uppgiftKommentera en uppgift
Ändra uppgiftsmedarbetareÄndra uppgiftsmedarbetareÄndra uppgiftsmedarbetare
Gilla uppgifter eller kommentarerGilla uppgifter eller kommentarerGilla uppgifter eller kommentarer

Om du har enbart kommenteringsrättigheter och blir tilldelad en uppgift, måste du även bli tilldelad underuppgifterna till uppgiften för att du ska kunna hantera den. I det här fallet har du enbart kommenteringsrättigheter till underuppgifterna.

Uppgifter som tillhör flera projekt

Om en uppgift tillhör flera projekt kommer de projektmedlemmar som har tillgång till alla projekt som uppgiften tillhör att få flest behörigheter.

De som till exempel har full redigeringsåtkomst till en uppgift i ett projekt kommer inte att förlora den åtkomsten om uppgiften även läggs till i ett annat projekt där de enbart har kommenteringsrättigheter. Det innebär att du inte kommer att förlora redigeringsbehörigheter till uppgifter om de läggs till i projekt där du enbart har kommenteringsrättigheter.

Det här innebär också att alla som har enbart kommenteringsrättigheter till ett projekt får redigeringsåtkomst till uppgifter som har lagts till i andra projekt som de kan redigera.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com