Teambehörigheter

I Asana är det sammanhanget som definierar åtkomsten till ett team. Det finns en del olika omständigheter som påverkar vem som kan få åtkomst till ett team och dess öppna projekt och teammeddelanden.

En person som tillhör ett team har åtkomst till alla teammeddelanden och öppna projekt i det teamet.

Gäster i en organisation måste tillhöra ett team för att få åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden. Om gästerna inte tillhör teamet har de inte åtkomst till det och kan inte heller begära att gå med i teamet, oavsett vilka behörighetsinställningar teamet har.

Team:Tillgänglig för:Kan begära att gå med:
Medlemskap genom förfråganTeamkollegorJa
PrivatTeamkollegorNej
Öppet för organisationTeam- och organisationsmedlemmarJa

Identifiera ett teams behörighetsinställningar

För att identifiera vem som tillhör ett team i Asana och vem som kan se teamets projekt måste du gå in på teamets Teaminställningar.

Gå in på teaminställningar

För att gå in på teaminställningarna:

Håll muspekaren över teamets namn i sidofältet, klicka på trepunktsikonen och välj Ändra teaminställningar.

Vem har åtkomst till ett team?

Team som kräver medlemskap genom förfrågan

teammedlemmar

I team som kräver medlemskap genom förfrågan har endast teammedlemmar åtkomst till öppna projekt och teammeddelanden. Du kan se en lista över alla teammedlemmar i Teaminställningarna under fliken Medlemmar.

Privat team

privat team

I privata team team har endast teammedlemmar åtkomst till öppna projekt och teammeddelanden. Du kan se en lista över alla teammedlemmar i Teaminställningarna under fliken Medlemmar.

Öppet team

I ett öppet team kan tekniskt sett endast teammedlemmar ha åtkomst till öppna projekt och teammeddelanden. Dock kan organisationsmedlemmar bli medlemmar utan att behöva godkännande och därmed få åtkomst till de öppna projekten och teammeddelandena.

Vem kan begära att gå med i ett team?

Team som kräver medlemskap genom förfrågan

Team som kräver medlemskap genom förfrågan är sökbara för alla medlemmar i en organisation. Alla medlemmar i en organisation kan begära att gå med i ett team som kräver Medlemskap genom förfrågan.

För att ansöka om att gå med i ett team som kräver medlemskap genom förfrågan:

 1. Bläddra ned till botten av sidofältetsidofältet och välj Bläddra bland fler team.
 2. Leta efter ett team som du vill gå med i och klicka på Ansök om medlemskap.

Innan en användare kan få åtkomst till öppna projekt och teammeddelanden i ett team som kräver medlemskap genom förfrågan måste ansökan om medlemskap godkännas av en aktiv teammedlem.

Privat team

Det enda sättet att få åtkomst till ett privat team är att bli inbjuden av en av teamets medlemmar.

Användare kan inte se privata team som de inte har åtkomst till. Därför kan de inte ansöka om medlemskap eller ens se ett privat team i sidofältet.

Öppet team

Alla medlemmar i en organisation kan se öppna team i sidofältet och gå med i dem utan godkännande.

För att gå med i ett öppet team:

 1. Rulla ned till botten av sidofältet och välj Bläddra bland fler team.
 2. Hitta ett team som du vill gå med i och klicka på Bli medlem.

Du kan bli medlem i ett öppet team utan godkännande. Omedelbart efter att du har blivit medlem får du åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.

Organisationsgäster kan inte se team som de inte har åtkomst till i sidofältet. Därför kan de inte ansöka om medlemskap eller ens se ett öppet team i sidofältet.

Dela ett team

Team som kräver medlemskap genom förfrågan

Det finns två sätt att dela ett team som kräver medlemskap genom förfrågan:

 1. Bjuda in nya teammedlemmar – om du bjuder in någon till ett team som kräver medlemskap genom förfrågan får den personen åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.
 2. Ändra så att teamet blir öppet – att ändra teamet till öppet innebär att alla organisationsmedlemmar automatiskt får åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden utan att behöva godkännas. Organisationsgäster kan inte gå med i eller ens se ett öppet team i sidofältet.

Det finns två sätt att bjuda in någon till ett team som kräver medlemskap genom förfrågan:

 1. Klicka på +-ikonen i sidhuvudet.
 2. Klicka på +-ikonen i sidofältet och klicka på Bjud in teamkollegor.

öppet team

För att ändra så att teamet blir öppet:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Öppet för organisation och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Privat team

Det finns tre sätt att dela ett privat team:

 • Bjuda in nya teammedlemmar – om du bjuder in någon till ett privat team får den personen åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.
 • Ändra så att teamet kräver medlemskap genom förfrågan – att ändra till ett team som kräver medlemskap genom förfrågan innebär att alla organisationsmedlemmar kan begära att gå med i teamet från sidofältet. Dock måste deras ansökan godkännas innan de får åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden. Organisationsgäster kan inte ansöka om att gå med i eller ens se ett team som kräver medlemskap genom förfrågan i sidofältet.
 • Ändra så att teamet blir öppet – att ändra teamet till öppet innebär att alla organisationsmedlemmar automatiskt får åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden utan att behöva godkännas. Organisationsgäster kan inte gå med i eller ens se ett öppet team i sidofältet.

Det finns två sätt att bjuda in någon till ett privat team:

 1. Klicka på +-ikonen i sidhuvudet.
 2. Klicka på +-ikonen i sidofältet och klicka på Bjud in teamkollegor.

För att ändra ett team så att det kräver medlemskap genom förfrågan:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Medlemskap genom förfrågan och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

För att ändra så att teamet blir öppet:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Öppet för organisation och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Öppet team

Alla medlemmar i en organisation kan söka efter och gå med i öppna team utan godkännande. Organisationsgäster måste få en inbjudan till ett öppet team för att få åtkomst till det.

 • Bjuda in organisationsgäster – om du bjuder in en organisationsgäst till ett öppet team får gästen åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.

Det finns två sätt att bjuda in någon till ett öppet team:

 1. Klicka på +-ikonen i sidhuvudet.
 2. Klicka på +-ikonen i sidofältet och klicka på Bjud in teamkollegor.

Begränsa åtkomst till ett team

Begränsa åtkomst till ett team som kräver medlemskap genom förfrågan

Det finns tre sätt att begränsa åtkomst till ett team som kräver medlemskap genom förfrågan:

 • Neka någons begäran om att gå med i teamet.
 • Ta bort befintliga teammedlemmar – om du tar bort någon från ett team som kräver medlemskap genom förfrågan förlorar den personen åtkomst till teamets projekt (både öppna och privata) och teammeddelanden.
 • Ändra så att teamet blir privat – om du ändrar till ett privat team innebär det att andra organisationsmedlemmar inte längre kan ansöka om att gå med i det teamet från sidofältet.

För att neka åtkomst:

Gå till Teaminställningar bredvid teamets namn i sidofältet. Om någon har ansökt om att gå med i teamet kommer Godkänn väntande medlemmar att visas.

Klicka på Neka för att neka personen åtkomst till teamet.

Ta bort en teammedlem:

Gå till fliken Medlemmar i Teaminställningarna, håll muspekaren över teammedlemmens namn och klicka på knappen Ta bort.

För att ändra så att teamet blir privat:

Gå till fliken Inställningar i Teaminställningarna, välj Privat och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Privat team

Det finns bara ett sätt att begränsa åtkomst till ett privat team eftersom åtkomst till privata team endast ges till de som har bjudits in.

 • Ta bort teammedlemmar – om du tar bort någon från ett privat team förlorar den personen åtkomst till teamets projekt (både öppna och privata) och teammeddelanden.

Ta bort en teammedlem:

Gå till fliken Medlemmar i Teaminställningarna, håll muspekaren över teammedlemmens namn och klicka på knappen Ta bort.

Öppet team

Det finns tre sätt att begränsa åtkomst till ett öppet team:

 • Ta bort organisationsgäster – om du tar bort organisationsgäster från ett öppet team förlorar de åtkomst till teamets projekt (både öppna och privata) och teammeddelanden.
 • Ändra så att teamet kräver medlemskap genom förfrågan – att ändra till ett team som kräver medlemskap genom förfrågan innebär att alla organisationsmedlemmar kan begära att gå med i teamet från sidofältet. Dock måste deras ansökan godkännas innan de får åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.
 • Ändra så att teamet blir privat – om du ändrar till ett privat team innebär det att andra organisationsmedlemmar inte längre kan ansöka om att gå med i det teamet från sidofältet eller ens söka efter teamet.

Ta bort en teammedlem:

Gå till fliken Medlemmar i Teaminställningarna, håll muspekaren över teammedlemmens namn och klicka på knappen Ta bort.

Tekniskt sett kan du ta bort en organisationsmedlem från ett öppet team, men eftersom teamet är öppet går det att helt enkelt bli medlem igen utan att behöva godkännande för åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.

För att ändra ett team så att det kräver medlemskap genom förfrågan:

Gå till fliken Inställningar i Teaminställningarna, välj Medlemskap genom förfrågan och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

För att ändra så att teamet blir privat:

Gå till fliken Inställningar i Teaminställningarna, välj Privat och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com