Teambehörigheter

I Asana är det sammanhanget som definierar åtkomsten till ett team. Det finns en del olika omständigheter som påverkar vem som kan få åtkomst till ett team och teamets öppna projektöppna projekt och teammeddelanden.

En person som tillhör ett team har åtkomst till alla teammeddelanden och öppna projekt i det teamet.

gästergästerGäster är personer som arbetar i din organisation och som inte delar företagets e-postdomän. i en organisation måste tillhöra ett team för att få åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden. Om gästerna inte tillhör teamet har de inte åtkomst till det och kan inte heller begära att gå med i teamet, oavsett vilka behörigheter som ställts in för teamet.

Team:Är tillgänglig för:Kan begära att gå med:
Medlemskap genom förfråganTeammedlemmarJa
PrivatTeammedlemmarNej
Öppet för organisationenTeam- & organisationsmedlemmarJa

Hur man identifierar behörigheter för ett team

För att identifiera vem som tillhör ett team i Asana och vem som kan se teamets projekt måste du gå in på teamets teaminställningarteaminställningarteaminställningar är justeringar som endast påverkar ett team, inte en hel organisation..

Gå in på teaminställningar

För att gå in på teaminställningarna:

Håll muspekaren över teamets namn i sidofältetsidofältet, klicka på trepunktsikonen och välj Redigera teaminställningar.

Vem har åtkomst till ett team?

Team som kräver medlemskapsförfrågan

teammedlemmar

I team som kräver medlemskapsförfrågan har endast TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team. åtkomst till offentliga projektoffentliga projekt och teammeddelandenteammeddelanden. Du kan se en lista över alla teammedlemmar i teaminställningarna under fliken Medlemmar.

Privat team

privat team

I privata team har endast TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team. åtkomst till öppna projektöppna projekt och teammeddelandenteammeddelanden. Du kan se en lista över alla teammedlemmar i teaminställningarna under fliken Medlemmar.

Öppet team

I ett öppet team kan tekniskt sett endast teammedlemmar ha åtkomst till offentliga projekt och teammeddelanden. Dock kan organisationsmedlemmar bli medlemmar utan att behöva godkännande och därmed få åtkomst till de offentliga projekten och teammeddelandena.

Vem kan begära att få gå med i ett team?

Team som kräver medlemskapsförfrågan

Alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän. kan se team som kräver medlemskapsförfrågan i sidofältetsidofältet och ansöka om medlemskapansöka om medlemskap.

För att ansöka om att gå med i ett team som kräver medlemskapsförfrågan:

 1. Rulla nedåt till botten av sidofältetsidofältet och välj Bläddra bland fler team.
 2. Leta efter ett team som du vill gå med i och klicka på Ansök om medlemskap.

Innan man kan få åtkomst till offentliga projektoffentliga projekt och teammeddelandenteammeddelanden i ett team som kräver medlemskapsförfrågan måste ansökan om medlemskap godkännasgodkännas av en aktiv TeammedlemTeammedlemNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team..

Medlemmar kan inte se team som de inte har åtkomst till i sidofältet. Därför kan de inte ansöka om medlemskap eller se team som kräver medlemskapsförfrågan i sidofältet.

Privat team

Det enda sättet att få åtkomst till ett privat team är att bli inbjuden av en av teamets medlemmar. Dock kan medlemmar med begränsad åtkomst också se privata team och ansöka om medlemskap.

Öppet team

Alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän. kan se öppna team i sidofältetsidofältet och ansöka om medlemskapansöka om medlemskap.

För att gå med i ett öppet team:

 1. Rulla nedåt till botten av sidofältet och välj Bläddra bland fler team.
 2. Leta efter ett team som du vill gå med i och klicka på Gå med.

Förfrågningar om att gå med i ett öppet team godkänns automatiskt. Omedelbart efter att du har valt att gå med i teamet från sidofältet får du åtkomst till teamets öppna projektöppna projekt och teammeddelandenteammeddelanden.

Organisationsgäster kan inte se team som de inte har åtkomst till i sidofältet. Därför kan de inte ansöka om medlemskap eller ens se ett öppet team i sidofältet.

Dela ett team

Team som kräver medlemskapsförfrågan

Det finns två sätt att dela ett team som kräver medlemskapsförfrågan:

 1. Bjud in nya teammedlemmar – om du bjuder in någon till ett team som kräver medlemskapsförfrågan får den personen åtkomst till teamets öppna projektöppna projekt och teammeddelandenteammeddelanden.
 2. Ändra så att teamet blir öppet – att ändra teamet till öppet innebär att alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän. automatiskt får åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden utan att behöva godkännas. Organisationsgäster kan inte gå med i eller ens se ett öppet team i sidofältet.

Det finns två sätt att bjuda in någon till ett team som kräver medlemskapsförfrågan:

 1. Klicka på +-ikonen i sidhuvudetsidhuvudet.
 2. Klicka på +-ikonen i sidofältetsidofältet och klicka på Bjud in personer.

öppet team

För att ändra så att teamet blir öppet:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Öppet för organisation och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Privat team

Det finns tre sätt att dela ett privat team:

 • Bjuda in nya teammedlemmar – om du bjuder in någon till ett öppet team får den personen åtkomst till teamets öppna projektöppna projekt och teammeddelandenteammeddelanden.
 • Ändra så att teamet kräver medlemskapsförfrågan – att ändra till ett team som kräver medlemskapsförfrågan innebär att alla organisationsmedlemmar kan begära att gå med i teamet från sidofältetsidofältet. Dock måste deras ansökan godkännasgodkännas innan de kan få tillgång till teamets öppna projekt och teammeddelanden. Organisationsgäster kan inte ansöka om att gå med i eller ens se i sidofältet ett team som kräver medlemskapsförfrågan.
 • Ändra så att teamet blir öppet – att ändra teamet till öppet innebär att alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän. automatiskt får åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden utan att behöva godkännas. Organisationsgäster kan inte gå med i eller ens se ett öppet team i sidofältet.

Det finns två sätt att bjuda in någon till ett privat team:

 1. Klicka på + i sidhuvudetsidhuvudet.
 2. Klicka på +-ikonen i sidofältetsidofältet och klicka på Bjud in personer.

För att ändra ett team så att det kräver medlemskapsförfrågan:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Medlemskap genom förfrågan och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

För att ändra så att teamet blir öppet:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Öppet för organisation och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Öppet team

Det finns endast ett sätt att dela ett öppet team:

 • Bjuda in organisationsgäster – om du bjuder in en organisationsgäst till ett öppet team får gästen åtkomst till teamets öppna projektöppna projekt och teammeddelandenteammeddelanden.

Det finns två sätt att bjuda in någon till ett öppet team:

 1. Klicka på + i sidhuvudetsidhuvudet.
 2. Klicka på +-ikonen i sidofältetsidofältet och klicka på Bjud in personer.

Tekniskt sett kan du bjuda in en organisationsmedlem till ett öppet team, men eftersom teamet är öppet går det redan att gå med utan godkännande för att få åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.

Begränsa åtkomst till ett team

Medlemskap genom förfrågan Team

Det finns tre sätt att begränsa åtkomst till ett team som kräver medlemskapsförfrågan:

 • Neka personens ansökan om medlemskap från sidofältetsidofältet.
 • Ta bort teammedlemmar – om du tar bort någon från ett team som kräver medlemskapsförfrågan förlorar den personen åtkomst till teamets projektprojektProjekt är listor med uppgifter. (både öppna och privata) och teammeddelandenteammeddelanden.
 • Ändra så att teamet blir privat – Om du ändrar till ett privat team innebär det att andra organisationsmedlemmar inte längre kan ansöka om att gå med i det teamet från sidofältet.

För att neka åtkomst:

Gå till kugghjulet Teaminställningar bredvid teamets namn i sidofältet. Om någon har ansökt om att gå med i teamet kommer Godkänn väntande medlemmar att visas.

Klicka på Neka för att neka personen åtkomst till teamet.

Ta bort en teammedlem:

Gå till fliken Medlemmar i teaminställningar, håll muspekaren över teammedlemmens namn och klicka på knappen Ta bort.

För att ändra så att teamet blir privat:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Privat och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Privat team

Det finns endast ett sätt att begränsa åtkomsten till ett privat team:

 • Ta bort teammedlemmar – om du tar bort någon från ett privat team förlorar den personen åtkomst till teamets projektprojektProjekt är listor med uppgifter. (både öppna och privata) och teammeddelandenteammeddelanden.

Ta bort en teammedlem:

Gå till fliken Medlemmar i teaminställningar, håll muspekaren över teammedlemmens namn och klicka på knappen Ta bort.

Öppet team

Det finns tre sätt att begränsa åtkomst till ett öppet team:

 • Ta bort organisationsgäster – om du tar bort organisationsgäster från ett öppet team förlorar de åtkomst till teamets projektprojektProjekt är listor med uppgifter. (både öppna och privata) och teammeddelandenteammeddelanden.
 • Ändra så att teamet kräver medlemskapsförfrågan – att ändra till ett team som kräver medlemskapsförfrågan innebär att alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän. kan begära att gå med i teamet från sidofältetsidofältet. Dock måste deras ansökan godkännasgodkännas innan de kan få tillgång till teamets öppna projekt och teammeddelanden.
 • Ändra så att teamet blir privat – Om du ändrar till ett privat team innebär det att andra organisationsmedlemmar inte längre kan ansöka om att gå med i det teamet från sidofältetsidofältet.

Ta bort en teammedlem:

Gå till fliken Medlemmar i teaminställningarna, håll muspekaren över teammedlemmens namn och klicka på knappen Ta bort.

Tekniskt sett kan du ta bort en organisationsmedlem från ett öppet team, men eftersom teamet är öppet går det att helt enkelt bli medlem igen utan att behöva godkännande för åtkomst till teamets öppna projekt och teammeddelanden.

För att ändra ett team så att det kräver medlemskapsförfrågan:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Medlemskap genom förfrågan och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

För att ändra så att teamet blir privat:

Gå till fliken Inställningar i teaminställningarna, välj Privat och klicka sedan på knappen Uppdatera team.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com