Uppgiftsbehörigheter

I Asana är det kontexten som definierar åtkomsten till en uppgift och det finns många olika omständigheter som påverkar vem som kan få åtkomst till en uppgift:

Uppgift: Tillgänglig för:
Privat uppgift Enbart medarbetaremedarbetare
Öppen uppgift Alla medlemmar i organisationen
Uppgift i ett privat projekt Uppgiftsmedarbetare och ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.
Uppgift i ett öppet projekt Uppgiftsmedarbetare, projektmedlemmar och TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team.
Underuppgift De som har åtkomst till den överordnade uppgiften

I den här artikeln förklarar vi:

 • Hur du identifierar behörigheter för uppgiften
 • Vem som kan se din uppgift
 • Hur du ger åtkomst till din uppgift
 • Hur du begränsar åtkomst till din uppgift

Lär dig mer med Använda Asana

Titta på vår webbserie Avända Asana och lär dig mer om att skapa privata uppgifter, projekt och team i Asana.

Privat uppgift

Privat uppgift

Verifiera att en uppgift är privat och inte tillhör ett projekt:

 1. Ovanför uppgiftens namn finns det ett fält som förklarar att uppgiften är privat för dig och för eventuella uppgiftsmedarbetare.
 2. Projektfältet i höger fönsterhöger fönsterDet högra fönstret innehar information om en uppgift eller konversation. anger om uppgiften tillhör ett projekt eller inte.

Uppgifter skapade i Mina uppgifter har en standardinställning som innebär att de är privata, inte tillhör något projekt och inte har någon medarbetare.

Vem kan se den här uppgiften?

Åtkomst till en privat uppgift som inte tillhör något projekt:

Det är bara medarbetare som har åtkomst till privata uppgifter som inte tillhör något projekt.

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

Dela en privat uppgift som inte tillhör något projekt:

 1. Göra uppgiften öppen – att göra uppgiften öppen gör den öppen för alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän., men de måste själva sökasöka efter den för att få åtkomst.
 2. Lägga till en uppgift till ett projekt – att lägga till en uppgift till ett projekt ger projektmedlemmar (och möjligtvis även TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team.) åtkomst till uppgiften.
 3. Lägga till en medarbetare – att lägga till någon som medarbetare ger dem åtkomst till just den uppgiften.

Innan du lägger till en uppgift i ett projekt är det viktigt att kolla projektbehörigheterna.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

För att begränsa åtkomst till en uppgift som inte tillhör något projekt kan du:

 1. Göra uppgiften privat för dess medarbetare
 2. Ta bort alla medarbetare och göra uppgiften privat för dig

Ta inte bort dig själv som uppgiftsmedarbetare, eftersom du då förlorar åtkomst till uppgiften.

Öppen uppgift

Verifiera att en uppgift är öppen och inte tillhör något projekt:

 1. Ovanför uppgiftens namn finns det ett fält som förklarar att uppgiften är synlig för alla inom [namnet på organisationen]
 2. Projektfältet i höger fönsterhöger fönsterDet högra fönstret innehar information om en uppgift eller konversation. förklarar om uppgiften tillhör ett projekt eller inte

Vem kan se den här uppgiften?

Vem kan se en öppen uppgift som inte tillhör något projekt:

 1. MedarbetareMedarbetare
 2. Alla OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän.

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

Dela en öppen uppgift som inte tillhör något projekt:

 1. Lägga till en uppgiftsmedarbetare –  att lägga till någon som medarbetaremedarbetare ger åtkomst till just den uppgiften. Om de är OrganisationsmedlemmarOrganisationsmedlemmarPersoner i din organisation som delar en företags-e-postdomän. har de redan åtkomst till uppgiften, som de kan hitta via funktionen söksökMed sökrutan kan du hitta en uppgift, ett projekt eller en konversation i din arbetsyta eller din organisation..
 2. Lägga till uppgiften till ett projekt – att lägga till en uppgift till ett projekt ger alla projektmedlemmar (och möjligtvis även TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team.) åtkomst till uppgiften.

Innan du lägger till en uppgift i ett projekt är det viktigt att ta del av projektbehörigheterna och vilka som är projektmedlemmar.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

Begränsa åtkomst till en öppen uppgift som inte tillhör något projekt:

 1. Ta bort uppgiftsmedarbetare – om du tar bort alla medarbetaremedarbetare (förutom dig själv) får inga organisationsmedlemmar längre några uppgiftsaviseringar, men de har fortfarande åtkomst till uppgiften om de söker efter den.
 2. Göra uppgiften privat – klicka på åtgärdsknappen i höger fönsterhöger fönsterDet högra fönstret innehar information om en uppgift eller konversation. och välj Gör privat för projektmedlemmar. Eftersom uppgiften inte tillhör något projekt är den bara synlig för dig och medarbetarnamedarbetarna, som du även kan ta bort.

Uppgifter i ett öppet projekt

Verifiera en uppgift i ett öppet projekt:

 1. Projektfältet i höger fönsterhöger fönsterDet högra fönstret innehar information om en uppgift eller konversation. anger det projekt som uppgiften tillhör. Klicka på projektnamnet för att ladda upp projektet.
 2. När projektet är uppladdat kommer du i sidhuvudetsidhuvudet att se att projektet nu delas med [teamnamn].

Vem kan se den här uppgiften?

Vem kan se uppgifter i ett öppet projekt:

 1. MedarbetareMedarbetare
 2. ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.
 3. TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team.

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

åtkomst till öppna projekt

Dela uppgifter i ett öppet projekt:

 1. Lägga till en uppgiftsmedarbetare –  att lägga till någon som medarbetaremedarbetare innebär att de får uppgiftsuppdateringar. Om de redan är ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. eller TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team. har de redan åtkomst till uppgiften.
 2. Lägga till en projektmedlem –  att lägga till någon som ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. innebär att de får åtkomst till alla uppgifter i projektet. Om de är TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team. har de redan åtkomst till uppgiften.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

 • Ta bort en medarbetaremedarbetare
 • Ta bort en ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.
 • Ta bort uppgiften från projektet
 • Göra projektet privat

Ta bort en uppgiftsmedarbetare

Att ta bort en medarbetaremedarbetare från en uppgift i ett öppet projekt innebär att de inte längre kommer att få några uppgiftsaviseringar. Om de är ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. eller TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team. har de fortfarande åtkomst till uppgiften.

Ta bort en projektmedlem

Att ta bort en ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. innebär att de inte längre kommer att få några projektaviseringar. Om de däremot redan är medlemmar i ett team där projektet ingår kan de se uppgiften och även andra uppgifter i projektet (eftersom det är öppet).

Ta bort en uppgift från ett projekt

ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. har inte längre åtkomst till uppgiften, vilket medarbetaremedarbetare fortfarande kommer att ha.

Göra projektet privat

Teammedlemmar kommer inte längre att ha åtkomst till uppgiften eller projektet, men ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. och medarbetaremedarbetare kommer fortfarande att ha åtkomst till uppgiften.

Uppgifter i ett privat projekt

Verifiera en uppgift i ett privat projekt:

 1. Projektfältet i höger fönsterhöger fönsterDet högra fönstret innehar information om en uppgift eller konversation. anger det projekt som uppgiften tillhör. Klicka på projektnamnet för att ladda projektet
 2. När projektet är uppladdat kommer du i sidhuvudetsidhuvudet att se att projektet är privat för medlemmar, alternativt privat för dig om projektet bara är synligt för dig.

Du kan se ett gult fält ovanför projektfältet i det högra fönstret om åtkomsten till uppgiften är begränsad till en grupp personer. Det gula fältet visar exakt vem som har tillgång till den här uppgiften.

Vem kan se den här uppgiften?

Vem kan se uppgifter i privata projekt:

 1. MedarbetareMedarbetare
 2. ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

Dela uppgifter i ett privat projekt:

 1. Lägga till en uppgiftsmedarbetare –  att lägga till någon som medarbetaremedarbetare ger dem åtkomst till just den här uppgiften. Om de är ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. har de redan åtkomst till uppgiften.
 2. Lägga till en projektmedlem – att lägga till någon som ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. ger dem åtkomst till alla uppgifter i projektet.
 3. Göra projektet öppet – att göra projektet öppet innebär att ge åtkomst till alla medlemmar i det team där projektet ingår.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

 • Ta bort en medarbetaremedarbetare
 • Ta bort en ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.
 • Ta bort uppgiften från projektet

Ta bort en uppgiftsmedarbetare

Att ta bort någon som en medarbetaremedarbetare innebär att de inte längre har åtkomst till uppgiften. Om de även är ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. kan de få åtkomst till uppgiften i projektet, men de kommer inte längre att få några uppgiftsaviseringar.

Ta bort en projektmedlem

Att ta bort någon som ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. innebär att de inte längre har åtkomst till uppgiften, eller någon annan uppgift i projektet om de inte fortfarande är medarbetaremedarbetare.

Ta bort en uppgift från ett projektet

Att ta bort en uppgift från ett projekt innebär att projektmedlemmarnaprojektmedlemmarna inte längre har åtkomst till uppgiften, men att medarbetaremedarbetare fortfarande har åtkomst till uppgiften.

Begära åtkomst till en privat uppgift

skärmbild som visar hur man begär åtkomst till en privat uppgift

Du kan kontakta personen som har fått den privata uppgiften tilldelad till sig för att begära åtkomst. Så här går det till:

 1. Klicka på länken till den privata uppgiften du vill ha åtkomst till. På skärmen kommer det att stå att du inte har åtkomst till uppgiften.
 2. Klicka på Begär åtkomst-knappen för att be den tilldelade personen om åtkomst .
 3. Den tilldelade personen kommer att se att en uppgift har skapats med en begäran om åtkomst och kan då välja att lägga till dig som medarbetare.

Godkänn eller avvisa begäran om att lägga till medarbetare till en privat uppgift

Personer som inte har tillgång till en privat uppgift har möjlighet att begära att bli tillagda som medarbetare. Innan de har tillgång till uppgiften måste begäran först godkännas.

 • När någon begär åtkomst till en privat uppgift kommer den som har fått uppgiften tilldelad till sig att få en avisering om att någon har begärt åtkomst. Den tilldelade personen kan därefter lägga till dem i projektet för att ge dem åtkomst.
 • Om ingen har fått uppgiften tilldelad till sig är det uppgiftsskaparen som ansvarar för att godkänna eller neka åtkomst, om hen fortfarande har redigeringsrättigheter.
 • Om ingen har fått uppgiften tilldelad till sig, och om uppgiftsskaparen inte längre har redigeringsrättigheter, är det den första uppgiftsmedarbetaren med redigeringsrättigheter som får uppgiften att godkänna eller neka åtkomst.
 • Om projektmedlemmar har åtkomst till uppgiften är det projektägaren som ansvarar för att godkänna eller neka åtkomst. Om projektet inte har någon ägare är det en medlem med redigeringsrättigheter i projektet som ansvarar för att godkänna eller neka åtkomst.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com