Uppgiftsbehörigheter

I Asana är det kontexten som definierar åtkomsten till en uppgift och det finns många olika omständigheter som påverkar vem som kan få åtkomst till en uppgift:

Uppgift:Tillgänglig för:
Privat uppgiftEnbart uppgiftsmedarbetare
Öppen uppgiftAlla medlemmar i organisationen
Uppgift i ett privat projektUppgiftsmedarbetare och projektmedlemmar
Uppgift i ett öppet projektUppgiftsmedarbetare, projektmedlemmar och teammedlemmar
UnderuppgiftDe som har åtkomst till den överordnade uppgiften

I den här artikeln förklarar vi:

 • Hur du identifierar behörigheter för uppgiften
 • Vem som kan se din uppgift
 • Hur du ger åtkomst till din uppgift
 • Hur du begränsar åtkomst till din uppgift

Lär dig mer med Använda Asana

Titta på vår webbserie Använda Asana och lär dig mer om att skapa privata uppgifter, projekt och team i Asana.

Privat uppgift

Privat uppgift

Verifiera att en uppgift är privat och inte tillhör ett projekt:

 1. Ovanför uppgiftens namn visas en banner som förklarar att uppgiften är privat för dig och för eventuella uppgiftsmedarbetare.
 2. Projektfältet i uppgiftsdetaljfönstret anger om uppgiften tillhör ett projekt eller inte.

Uppgifter skapade i Mina uppgifter är som standard privata uppgifter som inte tillhör något projekt eller har medarbetare.

Vem kan se den här uppgiften?

Åtkomst till en privat uppgift som inte tillhör ett projekt:

Det är bara medarbetare som har åtkomst till privata uppgifter som inte tillhör ett projekt.

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

Dela en privat uppgift som inte tillhör ett projekt:

 1. Göra uppgiften öppen  –  att göra uppgiften öppen gör den öppen för alla organisationsmedlemmar, men de måste själva söka efter den för att få åtkomst.
 2. Lägga till uppgiften i ett projekt  – att lägga till uppgiften i ett projekt ger alla projektmedlemmar och teammedlemmar åtkomst till uppgiften.
 3. Lägga till en medarbetare  –  att lägga till någon som medarbetare ger den personen åtkomst till uppgiften.

Innan du lägger till en uppgift i ett projekt är det viktigt att kolla projektbehörigheterna.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

För att begränsa åtkomst till en uppgift som inte tillhör något projekt kan du:

 1. Göra uppgiften privat för dess medarbetare.
 2. Ta bort alla medarbetare och göra uppgiften privat för dig.

Ta inte bort dig själv som uppgiftsmedarbetare, eftersom du då förlorar åtkomst till uppgiften.

Öppen uppgift

Verifiera att en uppgift är öppen och inte tillhör ett projekt:

 1. Ovanför uppgiftens namn visas en banner som förklarar att uppgiften är synlig för alla inom [namnet på organisationen].
 2. Projektfältet i uppgiftsdetaljfönstret anger om uppgiften tillhör ett projekt eller inte.

Vem kan se den här uppgiften?

Vem kan se en öppen uppgift som inte tillhör ett projekt:

 1. Uppgiftsmedarbetare
 2. Alla organisationsmedlemmar

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

Dela en öppen uppgift som inte tillhör ett projekt:

 1. Lägga till en uppgiftsmedarbetare  –  att lägga till någon som uppgiftsmedarbetare ger dem åtkomst till just den uppgiften. Om de är organisationsmedlemmar har de redan åtkomst till uppgiften via sökning.
 2. Lägga till uppgiften i ett projekt  – att lägga till uppgiften i ett projekt ger alla projektmedlemmar åtkomst till uppgiften.

Innan du lägger till en uppgift i ett projekt är det viktigt att ta del av projektbehörigheterna och vilka som är projektmedlemmar.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

Begränsa åtkomst till en öppen uppgift som inte tillhör något projekt:

 1. Ta bort uppgiftsmedarbetare  – om du tar bort alla uppgiftsmedarbetare, förutom dig själv, får inga organisationsmedlemmar längre några uppgiftsaviseringar, men de har fortfarande åtkomst till uppgiften om de söker efter den.
 2. Göra uppgiften privat  –  klicka på åtgärdsknappen i uppgiftsdetaljfönstret och välj Gör privat för projektmedlemmar. Eftersom uppgiften inte tillhör något projekt är den bara synlig för dig och eventuella uppgiftsmedarbetare, som du också kan ta bort.

Uppgifter i ett öppet projekt

Verifiera en uppgift i ett öppet projekt:

 1. Projektfältet i uppgiftsdetaljfönstret anger det projekt som uppgiften tillhör. Klicka på projektnamnet för att ladda upp projektet.
 2. När projektet är uppladdat kommer sidhuvudet visa att projektet delas med [teamnamn].

Vem kan se den här uppgiften?

Vem kan se uppgifter i ett öppet projekt:

 1. Uppgiftsmedarbetare
 2. Projektmedlemmar
 3. Teammedlemmar

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

åtkomst till öppna projekt

Dela uppgifter i ett öppet projekt:

 1. Lägga till en uppgiftsmedarbetare  – att lägga till någon som uppgiftsmedarbetare innebär att de får uppgiftsuppdateringar. Om de redan är projektmedlemmar eller teammedlemmar har de redan åtkomst till uppgiften.
 2. Lägga till en projektmedlem  – att lägga till någon som projektmedlem ger dem åtkomst till alla uppgifter i projektet. Om de är teammedlemmar har de redan åtkomst till uppgiften.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

 • Ta bort personer som uppgiftsmedarbetare
 • Ta bort personer som projektmedlemmar
 • Ta bort uppgiften från projektet
 • Göra projektet privat

Ta bort uppgiftsmedarbetare

Att ta bort uppgiftsmedarbetare från en uppgift i ett öppet projekt innebär att de inte längre kommer att få några uppgiftsaviseringar. Om de är projektmedlemmar eller teammedlemmar har de fortfarande åtkomst till uppgiften.

Ta bort projektmedlemmar

Att ta bort projektmedlemmar innebär att de inte längre kommer att få några uppgifts- och projektaviseringar. Om de däremot även är medlemmar i ett team där projektet ingår kan de se uppgiften och andra uppgifter i projektet eftersom det är öppet.

Ta bort en uppgift från ett projekt

Projektmedlemmar kommer inte längre att ha åtkomst till uppgiften, men uppgiftsmedarbetare behåller sin åtkomst till uppgiften.

Göra projektet privat

Teammedlemmar kommer inte längre att ha åtkomst till uppgiften eller det övergripande projektet, men projektmedlemmar och uppgiftsmedarbetare behåller sin åtkomst till uppgiften.

Uppgifter i ett privat projekt

Verifiera en uppgift i ett privat projekt:

 1. Projektfältet i uppgiftsdetaljfönstret anger det projekt som uppgiften tillhör. Klicka på projektnamnet för att ladda upp projektet.
 2. När projektet är uppladdat kommer det i sidhuvudet att anges att projektet är privat för medlemmar, eller om projektet bara är synligt för dig visar projektets sidhuvud privat för dig.

Du kan se ett gult fält ovanför projektfältet i uppgiftsdetaljfönstret om åtkomsten till uppgiften är begränsad till en grupp personer. Det gula fältet visar exakt vem som har tillgång till uppgiften.

Vem kan se den här uppgiften?

Vem kan se uppgifter i ett privat projekt:

 1. Uppgiftsmedarbetare
 2. Projektmedlemmar

Hur ger jag åtkomst till den här uppgiften?

Dela uppgifter i ett privat projekt:

 1. Lägga till en uppgiftsmedarbetare  – att lägga till någon som uppgiftsmedarbetare ger dem åtkomst till just den uppgiften. Om de är projektmedlemmar har de redan åtkomst till uppgiften.
 2. Lägga till en projektmedlem  –  att lägga till någon som projektmedlem ger dem åtkomst till alla uppgifter i projektet.
 3. Göra projektet öppet  – att göra projektet öppet ger åtkomst för alla medlemmar i det team där projektet ingår.

Hur begränsar jag åtkomst till den här uppgiften?

 • Ta bort personer som uppgiftsmedarbetare
 • Ta bort personer som projektmedlemmar
 • Ta bort uppgiften från projektet

Ta bort uppgiftsmedarbetare

Att ta bort uppgiftsmedarbetare innebär att de inte längre har åtkomst till uppgiften. Om de däremot även är projektmedlemmar kan de få åtkomst till uppgiften i projektet, men de kommer inte längre att få några uppgiftsaviseringar.

Ta bort projektmedlemmar

Att ta bort projektmedlemmar innebär att de inte längre har åtkomst till uppgiften eller någon annan uppgift i projektet, om de inte fortfarande är medarbetare på uppgiften.

Ta bort en uppgift från ett projekt

Att ta bort en uppgift från ett projekt innebär att projektmedlemmar inte längre kommer att ha åtkomst till uppgiften, men uppgiftsmedarbetare behåller sin åtkomst till uppgiften.

Begära åtkomst till en privat uppgift

skärmbild som visar hur man begär åtkomst till en privat uppgift

Du kan kontakta personen som har fått den privata uppgiften tilldelad till sig för att begära åtkomst. Så här går det till:

 1. Klicka på länken till den privata uppgiften du vill ha åtkomst till. På skärmen kommer det att stå att du inte har åtkomst till uppgiften.
 2. Klicka på Begär åtkomst för att be den tilldelade personen om åtkomst.
 3. Den tilldelade personen kommer att se att en uppgift har skapats med en begäran om åtkomst och kan då välja att lägga till dig som medarbetare.

Godkänna eller avvisa begäran om att lägga till medarbetare till en privat uppgift

Om du inte har åtkomst till en privat uppgift kan du begära att läggas till som medarbetare. Innan du får åtkomst till uppgiften måste begäran först godkännas.

 • När du begär åtkomst till en privat uppgift får den tilldelade personen en uppgift om att åtkomst efterfrågas. Den tilldelade personen kan då lägga till dig i projektet för att ge dig åtkomst.
 • Om ingen har fått uppgiften tilldelad till sig är det uppgiftsskaparen som ansvarar för att godkänna eller neka åtkomst, om den personen fortfarande har redigeringsåtkomst för uppgiften.
 • Om ingen har fått uppgiften tilldelad till sig och uppgiftsskaparen inte längre har redigeringsåtkomst är det den första medarbetaren för den uppgiften med redigeringsåtkomst som får uppgiften att godkänna eller neka åtkomst.
 • Om projektmedlemmar har åtkomst till uppgiften är det projektägaren som ansvarar för att godkänna eller neka åtkomst. Om projektet inte har någon ägare är det en medlem med redigeringsåtkomst i projektet som ansvarar för att godkänna eller neka åtkomst.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com