Projektbehörigheter

I Asana är det sammanhanget som definierar åtkomsten till ett projekt och det finns många olika omständigheter som påverkar vem som kan få åtkomst till ett projekt och dess uppgifter.

En person som har åtkomst till ett projekt har åtkomst till alla uppgifter och konversationer inom det projektet.

Projekt:Är tillgänglig för:
Privat projektProjektmedlemmar
Öppet projekt med förfrågan om medlemskap eller ett privat teamTeam- och projektmedlemmar
Öppet projekt i ett öppet teamOrganisations-, team- och projektmedlemmar

I den här artikeln kommer vi att förklara:

 • Identifiera behörigheter för ett projekt
 • Vem som kan se ett projekt
 • Dela ett projekt
 • Begränsa åtkomsten till ett projekt

Privata projekt

Känna igen ett privat projekt:

Ett privat projekt kommer att ha Privat för projektmedlemmar i projektets sidhuvudsidhuvudSidhuvudet är en del av användargränssnittet mellan det övre fältet och huvudfönstret och låter användaren navigera mellan projekten..

Om ett projekt är privat för endast dig kommer projektets sidhuvud att visa Privat för dig i stället.

Vem kan se ett privat projekt?

ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. kan se ett privat projekt. Endast personer som är inbjudna till projektet kan se det.

Hur delar man ett privat projekt?

 1. Klicka på delningsknappen i projektvyn.
 2. Ett popup-fönster kommer att ge dig möjlighet att bjuda in en medlem med en länk.
 3. Lägg till projektmedlemmar genom att skriva in deras namn eller e-postadress.

Göra privata projekt till öppna projekt:

Klicka på Gör öppet för [teamnamn] i det nedre högra hörnet av skärmen Dela.

Om du ändrar ett projekt till öppet blir projektet tillgängligt för alla medlemmar i teamet där projektet finns.

Hur begränsar man åtkomsten till ett privat projekt?

Du kan hantera alla aviseringar från det här popup-fönstret för delning.

Du kan bestämma vilka projektmedlemmar som kan redigera eller bara kommentera, ändra projektets ägare eller ta bort en medlem från projektet.

Ge medlemmar åtkomst till ett projekt eller ta bort åtkomst:

 1. Mittemot varje medlems namn finns en nedrullningsbar meny som visar fyra olika behörigheter.
 2. Från menyn kan du ge en medlem olika behörigheter genom att välja från alternativen.

När du tar bort en projektmedlem från ett privat projekt förlorar personen åtkomst till projektets uppgifter och konversationer.

Hantera aviseringar

Du kan hantera alla aviseringar från det här popup-fönstret för delning.

Bredvid projektmedlemmarna klickar du på Hantera aviseringar i popupfönstret för delning.

Därefter visas popup-fönstret Inställningar för medlemsaviseringar där du kan kryssa i en ruta för att skicka statusuppdateringar, konversationer och uppgiftsaviseringar som läggs till i Asana till varje projektmedlem.

Öppna projekt

Identifiera ett öppet projekt:

Ett öppet projekt kommer att visa Delad med [teamnamn] i projektets sidhuvudsidhuvudSidhuvudet är en del av användargränssnittet mellan det övre fältet och huvudfönstret och låter användaren navigera mellan projekten..

Vem kan se ett öppet projekt?

Följande medlemstyper har åtkomst till ett öppet projekt:

 1. ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt..
 2. Alla TeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team..

I öppna team kan även organisationsmedlemmar som inte ingår i teamet se öppna projekt inom teamet. Kontrollera ditt [teams behörigheter] (/guide/help/permissions/team-permissions) om du vill se huruvida andra organisationsmedlemmar kan se det här öppna projektet eller inte.

Hur delar man ett öppet projekt?

dela ett öppet projekt

Så delar du ett öppet projekt:

 1. Lägg till någon som en ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.. Den person som tillhör det team där projektet finns har redan åtkomst till projektet. Att lägga till en teammedlem i ett projekt gör bara att den personen börjar få aviseringar om projektet.
 2. Lägg till någon som en TeammedlemTeammedlemNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team.. Om du lägger till någon som en teammedlem får den personen åtkomst till alla andra öppna projekt inom teamet.

Hur begränsar man åtkomsten till ett öppet projekt?

Begränsa åtkomsten till ett öppet projekt genom att:

 • Ta bort ProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt. – Om en person även är medlem i det team där projektet finns kommer den personen fortfarande att ha åtkomst till projektet.
 • Ändra till privat projekt – Om du ändrar projektet till privat projekt kommer endast projektmedlemmar ha åtkomst till projektet. Teammedlemmar kommer då inte längre att ha åtkomst till projektet.

ta bort medlemmar från öppna projekt

Ta bort projektmedlemmar:

 1. Klicka på + och välj Inställningar för medlemsaviseringar.
 2. I nästa fönster håller du muspekaren över den person du vill ta bort och väljer Ta bort.

göra projektet privat

Ändra projektet till ett privat projekt:

Klicka på + och välj Gör privat.

Begära åtkomst till ett privat projekt

skärmbild som visar alternativet att begära åtkomst till ett privat projekt

Du kan kontakta ägaren till ett privat projekt på följande sätt om du vill begära åtkomst:

 1. Du kommer att se ett meddelande som förklarar att du behöver åtkomst till privata projekt som du ännu inte är medlem i.
 2. Klicka på knappen Begär åtkomst om du vill skicka en uppgift till projektägaren med en åtkomstbegäran.
 3. Projektägaren får då en uppgift där det står att du har begärt åtkomst till projektet.

Det är inte möjligt att begära åtkomst till projekt med enbart kommenteringsrättigheter.

Godkänna eller avvisa förfrågningar om att läggas till som medlem i ett projekt

Personer som inte har åtkomst till ett privat projekt har möjlighet att begära åtkomst till det. Deras begäran måste först godkännas innan de får åtkomst till projektet.

 • När någon begär åtkomst till ett privat projekt tilldelas projektägaren en uppgift som talar om att en person har begärt åtkomst. Projektägaren kan sedan ge personen åtkomst genom att lägga till den i projektet.
 • Om projektet saknar ägare tilldelas uppgiften om att godkänna/avvisa åtkomst till projektets skapare (förutsatt att denne fortfarande har redigeringsbehörighet till projektet).
 • Om projektet saknar ägare och om projektets skapare inte har redigeringsbehörighet får projektets första medlem med redigeringsbehörighet en uppgift om att godkänna/avvisa åtkomst till projektet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com