Grunderna för team

Vad är ett team?

Team är grupper av personer i din organisation som samarbetar med varandra i projekt. Varje team har sina egna medlemmar och projektprojektProjekt är listor med uppgifter., meddelanden och kalender.

En användare som går med i en organisation för första gången läggs inte automatiskt till i team inom den organisationen; varje ny medlem måste skapa ett team eller gå med i team inom organisationen.

En organisationsmedlem kan tillhöra flera team samtidigt.

Team i sidofältet

Om du är medlem i en organisation hittar du en lista över dess team i sidofältetsidofältet. Som organisationsmedlem ser du två listor med team. Den första visar de team som du är medlem i och den andra visar de team som du kan bläddra bland och gå med i, eller skicka en förfrågan om att gå med i.

Om du är en medlem med åtkomst endast till ett specifikt projekt i en organisation kommer ditt sidofältsidofältAnvänd sidofältet för att navigera till panelen, stjärnmärkta punkter, projekt och team. Det går att minimera sidofältet. att innehålla en lista över de team du har åtkomst till. Medlemmar med åtkomst till ett specifikt projekt kan inte se andra team i organisationen.

Teamnamnen kommer att visas under avsnitten Favoriter och Sparade sökningar.  

team in sidofältet

Från sidofältet kan du:

 1. visa team som du är medlem i
 2. skapa ett nytt team
 3. söka efter och ansluta dig till andra team i organisationen
 4. även skapa ett team med hjälp av knappen Snabbinfoga.

Om du inte ser team i sidofältet betyder det att du befinner dig i en [arbetsyta] (/guide/help/workspaces/basics). Lär dig hur du skapar en organisation i [den här artikeln].(/guide/help/organizations/create).  

Skapa ett team

Skapa ett nytt team när du vill börja samarbeta med dina kollegor i en organisation.

Du kan antingen göra det här från Adminkonsolen när du navigerar till Team från sidofältet eller direkt från knappen Snabbinfoga.

Skapa ett team via adminkonsolen

Skapa ett team via adminkonsolen:

 1. Från adminkonsolen går du till Team i sidofältet till vänster på skärmen.
 2. Klicka på knappen Skapa team som visas bredvid din profilbild.
 3. Ett popup-fönster Skapa nytt team kommer att be dig att ange teamnamnet.
 4. Du kan sedan lägga till en beskrivning av ditt team.
 5. Lägg till medlemmar.
 6. Markera sekretessinställningarna bredvid sekretessikonen. När du är klar klickar du på Skapa team.

skapa ett team

Skapa ett team via knappen Snabbinfoga:

 1. Klicka på den orange knappen Snabbinfoga och välj sedan teamikonen.
 2. I nästa popup-fönster kan du Skapa nytt team.
 3. Klicka på Skapa team.

Efter att du har skapat teamet kan du alltid justera [teamets behörighetsinställningar] (/guide/help/permissions/team-permissions) via teaminställningarna.

Gå med i ett team

Du kan gå med i ett team genom att använda sökfältet för att hitta teamnamnet. Du kan söka efter andra team i din organisation och skicka en förfrågan om att gå med i ett team när du vill få åtkomst till teamets projekt och samarbeta med andra personer i teamet.

gå med i ett team

Du går med i ett befintligt team genom att:

 1. Använda sökfältet och söka efter teamet.
 2. Klicka på Gå med.

Du kan också få en inbjudan till ett team via ett e-postmeddelande eller en [delbar länk] (https://asana.com/guide/help/organizations/basics#gl-invite-links) som ger dig åtkomst till teamet.

När du har skickat en förfrågan om att gå med i ett team måste en befintlig teammedlem [godkänna din förfrågan] (/guide/help/organizations/members#gl-approve). För Öppna teamÖppna teamEn organisationsmedlem kan gå med i ett öppet team utan att fråga om godkännande; endast tillgängligt i Premium-organisationer. läggs du automatiskt till utan godkännande.

Gäster i organisationen kan inte bläddra bland team som de inte är medlemmar i.

Premium- och Business-medlemmar kan skapa ett team via Adminkonsolen

Teaminställningar

Gå till Teaminställningar när du vill ändra teamets namn, justera teambehörigheter, hantera teammedlemmar, ändra godkännandeaviseringar eller ta bort teamet.

gå till teaminställningar

Du går till ett teams inställningar genom att:

 1. Hålla muspekaren över teamets namn och klicka på trepunktsikonen.
 2. Välja Redigera teaminställningar.

Endast teammedlemmar har åtkomst till teaminställningar.

Fönstret Teaminställningar har tre flikar:

 • Allmänt
 • Medlemmar
 • Avancerat

Allmänt

fliken teaminställningar

På fliken Allmänt kan du:

 1. ändra teamets namn
 2. ändra teambehörigheter.

Medlemmar

fliken medlemmar

På medlemsfliken kan du:

 • visa en lista över alla medlemmar och medlemmar med åtkomst till specifika projekt i teamet
 • hålla muspekaren över namn när du vill Ta bort andra medlemmar eller dig själv från teamet
 • ge fullständig teamåtkomst till medlemmar som bara har åtkomst till specifika projekt i teamet
 • bjuda in nya medlemmar till teamet.

Avancerat

fliken avancerat

På fliken Avancerat kan du:

 1. ändra aviseringar om medlemskapsgodkännande
 2. aktivera [Harvest-integreringen] (/guide/help/api/harvest)
 3. ta bort teamet.

Om ett team tas bort, får alla teammedlemmar en e-postavisering om att teamet har tagits bort och personen som tog bort teamet kommer att få en länk där borttagningen kan ångras.

Om ni använder Asana-mål bör du se till att alla mål som tilldelats till teamet omtilldelas till ett annat lämpligt team innan teamet tas bort. På så sätt kommer du att kunna filtrera målen med hjälp av det nytilldelade teamet, vilket underlättar navigeringen.

Flytta projekt till ett annat team

Du kan bara flytta ett projekt till team som du är medlem i. Du kommer inte att se alternativet för att flytta privata projekt. Ett privat projekt måste offentliggöras om det ska kunna flyttas mellan team. Det kan sedan göras privat igen efter att det har flyttats.

![

Flytta ett projekt till ett annat team:

 1. Klicka på den nedrullningsbara pilen.
 2. Välj Flytta till ett annat team.
 3. Välj målteamet (kryssmarkeringen visar vilket team projektet för närvarande tillhör).

Du kan också flytta projekt mellan olika team genom att dra och släppa dem i sidofältet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com