Skapa organisationer

Skapa en organisation på något av följande sätt. Många kommer att behöva använda alternativet Kontakta oss.

Att skapa en organisation påverkar alla i Asana som använder en e-postadress från ditt företag.

Bli den första från företaget att registrera sig

Registrera dig för ett nytt Asana-konto med din företags-e-postadress så skapar vi automatiskt en organisation åt dig, baserat på din e-postdomän.

Det här fungerar dock inte alltid. Om du registrerar dig på det här sättet och hamnar i en arbetsyta i stället för en organisation kan du [konvertera din arbetsyta] (/guide/help/workspaces/create#gl-convert).

Skapa ytterligare organisationer

Det är möjligt att skapa och ansluta sig till fler än en organisation från ett konto. Om du har ytterligare en företags-e-postadress kan du lägga till den till ditt konto och följa de här stegen för att skapa en ny organisation.

Varje organisation måste vara associerad med en unik e-postdomän. Endast de som har din företags-e-postdomän kopplad till sitt Asana-konto blir medlemmar i organisationen.

Lägga till eller ändra organisationens e-postdomän

Om du vill lägga till en godkänd e-postdomän för din organisation (till exempel om ditt företag byter från acme.com till acmestaff.com) kan du [lägga till din nya e-postadress] (/guide/help/fundamentals/settings#gl-add-email) på ditt Asana-konto innan du kontaktar vårt supportteam.

Först lägger du till din nya företags-e-postadress till ditt konto, sedan använder du detta supportformulär så att vi kan hjälpa dig att göra motsvarande ändringar i din organisation.

De flesta förfrågningar behandlas inom 3 arbetsdagar. En medlem av vårt team kommer att kontakta dig när din organisation har uppdaterats eller om vi behöver ytterligare information.

Kontakta oss så snart du vet att du ska byta e-postdomän. Det är enklast att byta när både den gamla och den nya e-postdomänen är aktiva samtidigt.

Organisationer för universitet och utbildningsinstitutioner

Det är för närvarande inte möjligt att skapa en organisation med en elevs e-postadress. För att skapa en organisation behöver du en unik företags-e-postadress för företaget eller en e-postadress som tillhör en underdomän. Eftersom medlemskap i organisationen definieras av e-postdomänen, skulle skapandet av en organisation under en bred universitetsdomän leda till att alla studenter, lärare, administration etc. som registrerar sig för Asana läggs till i organisationen. Du kan dock skapa en organisation om du kan skaffa en universitetsunderdomän för en viss avdelning (t.ex. @staff.domain.edu).

Organisationsinställningar

Gå till dina organisationsinställningar om du vill uppgradera till en premiumorganisationpremiumorganisation, hantera fakturering, och få tillgång till andra administratörsadministratörsalternativ.

åtkomst till organisationsinställningar

Åtkomst till organisationsinställningar:

  1. Klicka på ditt profilfoto.
  2. I den nedrullningsbara menyn väljer du Organisationsinställningar ...
a

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com