Hantera en organisation

Asana-kontonkontonNär någon går med i Asana börjar de med ett konto. Endast en användare kan få tillgång till ett konto. är gratis och personliga. Asana-konton ger tillgång tlll delade ArbetsytorArbetsytorEn arbetsyta är en samling personer och projekt i Asana som inte kräver en e-postdomän som är anpassad eller tillhör ett företag. och organisationer för att användare ska kunna samarbeta med andra Asana-användare.

Med ett enda Asana-konto kan du skapa eller gå med i flera arbetsytor och organisationer för att samarbeta med olika grupper av Asana-användare. De arbetsytor och organisationer du tillhör är separata enheter, var och en med sin egen unika uppsättning av personer, projekt och uppgifter.

Eftersom varje arbetsyta och organisation är separata enheter kan inte dina kollegor se vilka arbetsytor eller organisationer du tillhör. Inte heller du kan se vilka arbetsytor eller organisationer dina kollegor tillhör. Läs mer om sekretessen mellan de olika ytorna här.

!kontodiagram](https://luna1.co/bc2286.jpg)

Läs mer om behörighetsinställningarna för projekt och uppgifter inom varje arbetsyta och organisation här.  

Vad är en organisation?

Organisationer för samman alla anställda på ditt företag som använder Asana till en enda plats, baserat på ditt företags delade e-postdomän.

Inom organisationen kan du och dina kollegor dela upp er i teamteamEtt team är en grupp personer i en organisation som samarbetar med projekt. för att samarbeta med projektprojektProjekt är listor med uppgifter. och uppgifteruppgifterUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information..

organisationsdiagram

Om varken du eller ditt företag har en en unik e-postdomän kan ni samarbeta i en arbetsyta i stället.

Personer i din organisation

Inom organisationer finns det olika typer av personer: organisationsmedlemmar, gäster och medlemmar med begränsad åtkomst. Anställda är medlemmar i din organisation och externa medarbetare är gäster.

Till exempel, michael@dittföretag.com är medlem i organisationen dittföretag.com. De som har en annan e-postadress (såsom @gmail.com eller @annatföretag.com) är gäster i organisationen dittföretag.com.

Du kan inte omvandla en organisationsmedlem till en gäst. Det är e-postadressen som avgör hur medlemskapet för en person ser ut i en organisation.

Organisationsmedlemmar

Medlemskapet i en organisation baseras på den domän som är associerad med din e-postadress. För att bli medlem i en organisation måste du ha en e-postadress i en av organisationens godkända e-postdomäner.

Personer som registrerar sig i Asana med en e-postadress i en av organisationens godkända e-postdomäner läggs automatiskt till i din organisation.

En organisationsmedlem kan:

 • Skapa nya teamteamEtt team är en grupp personer i en organisation som samarbetar med projekt.
 • Se en fullständig lista med team de kan begära att gå med ibegära att gå med i inom organisationen
 • Se namn och e-postadresser för andra medlemmar och gäster i organisationen via sina teaminställningar. Administratörer i Premium-organisationer har möjlighet att se en fullständig lista med medlemmar och gäster i organisationen i sina organisationsinställningar.
 • Få åtkomst till projektprojektProjekt är listor med uppgifter. och uppgifteruppgifterUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. som är öppna för organisationen

Medlemmar som automatiskt har gått med i din organisation måste själva begära att gå med i, eller bli inbjudna till, ett av dina team för att kunna samarbeta med projekt och uppgifter som du inte uttryckligen har ställt in som öppna. Läs mer här.

Organisationsgäster

Du kan samarbeta med klienter, leverantörer, kunder eller vem som helst som inte har en e-postadress i en godkänd e-postdomän (t.ex. @gmail.com eller @yahoo.com). De blir då organisationsgäster. Som gäster har de begränsad åtkomst till din organisation och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

En organisationsgäst måste bli inbjuden för att kunna gå med i ett team. De kan inte skapa, visa eller skicka in en förfrågan om att gå med i ett annat team.

Organisationsgäster kan bjuda in andra gäster till din organisation genom att dela de projekt och uppgifter de har åtkomst till.

Identifiera medlemmar och gäster

gästidentifiering

Gäster har en jordglobsikon intill sina namn i söklistan eller medlemslistan.

Medlemmar med begränsad åtkomst

Varje team har sina egna medlemmar och projekt. De som inte har åtkomst till alla projekt i ditt team visas som medlemmar med begränsad åtkomst under fliken Medlemmar i teaminställningar.

Medlemmar med begränsad åtkomst kan se projekt och uppgifter som de är tillagda i, men inte konversationer eller andra projekt i teamet.

Om du bestämmer dig för att uppgradera ett team inom din organisation till Asana-Premium måste du även räkna med medlemmarna med begränsad åtkomst i abonnemanget.

Bli medlem i en befintlig organisation

Det finns två sätt att gå med i en organisation som någon annan i ditt företag har skapat:

 1. Registrera dig hos Asana med din företags-e-postadress för att automatiskt gå med i organisationen
 2. Be någon i organisationen att bjuda inbjuda in dig till ett team
 3. Om du redan använder Asana, men med en annan e-postadress, kan du lägga till din företags-e-postadress i ditt Asana-konto för att automatiskt gå med i organisationen

Bjuda in personer till din organisation

Du kan lägga till personer i din organisation genom att bjuda inbjuda in dem till ett av dina team.

Delningsbara inbjudningslänkar gör det enkelt att bjuda in flera personer till ett team eller projekt. Användare kan dela länken genom många olika kanaler (via e-post, Slack, text, etc.). De kan även lägga upp länken på teamsidan eller i ett Google Doc.

Den delningsbara inbjudningslänken är till för medlemmar medan e-postinbjudan är till för gäster.

Bjuda in till ett projekt med en länk

Dela ett projekt

För att dela ett projekt:

 1. Klicka på Dela i projektet
 2. Kopiera länken

När någon går med i ett projekt via en delningsbar inbjudningslänk får de standardbehörigheter för att redigera/kommentera i projektet.

Bjuda in till ett team med en länk

bjuda in personer till ett team

Bjuda in till ett team:

 1. Sök efter teamnamnet i Team i vänster sidofält
 2. Klicka på Bjud in.
 3. Välj Bjud in med länk i popup-rutan
 4. Välj ett team i den nedrullningsbara listan
 5. Kopiera länken för att bjuda in personer till ditt team

Du kan även bjuda in personer till en organisation med en delningsbar länk via Flervalsknappen

bjuda in personer via flervalsknappen

Bjuda in till ett team via flervalsknappen:

Klicka på flervalsknappen och välj Bjud in i den nedrullningsbara menyn. I popup-rutan kan du välja att bjuda in personer till organisationen med en länk.

Bjuda in gäster

Använd funktionen Bjud in via e-post om du vill bjuda in gäster till ditt projekt/team.

Organisationsgäster kan inte gå med i team eller projekt med en delningsbar inbjudningslänk – det kan endast organisationsmedlemmar med en e-postadress på organisationsdomänen göra. Välj i stället Bjud in via e-post för gäster.

Inaktivera länk

Om du klickar på Inaktivera kommer länken att bli permanent inaktiverad. Ingen kommer att kunna använda länken igen.

inaktivera länk

Lämna en organisation

lämna en organisation

För att lämna en organisation:

 1. Klicka på din profilbild
 2. För muspekaren över Mer i den nedrullningsbara menyn
 3. Välj Ta bort mig från den här organisationen

Om du är en organisationsmedlem kommer din organisations-e-postadress att tas bort från ditt Asana-konto. Innan du lämnar ska du först lägga till en personlig e-postadress för att kunna fortsätta använda ditt Asana-konto.

Genom att ta bort en företags-e-postadress från ditt konto förlorar du åtkomst till organisationen.

Ta bort någon från organisationen

Du kan ta bort alla användare från din organisation och se till att de inte längre har åtkomst till dess projekt och uppgifter.

När du tar bort en persons åtkomst till din organisation kommer uppgifternauppgifterna, projektenprojekten, konversationernakonversationerna, bilagornabilagorna och kommentarernakommentarerna som personen skapade fortfarande att finnas kvar. De tilldelade uppgifterna kommer däremot inte längre att vara tilldelade.

För att säkerställa att alla uppgifter är tilldelade kan du gå till personens Mina uppgifter och omtilldelaomtilldelaDen person som ansvarar för uppgiften eller underuppgiften. Asana tillåter en ansvarig per uppgift eller underuppgift. uppgifterna innan du avprovisionerar personen.

Observera att avprovisionering av en användare från din organisation medför borttagning av företags-e-postadressen från användarens konto. Om du associerar e-postadressen till kontot igen kommer användaren återigen att synas i din organisation. Om användaren inte har en alternativ e-postadress kopplad till sitt Asana-användarkonto kan det hända att användaren inte längre kommer in på Asana.

För att kunna ta bort någon från en organisation måste du uppfylla följande villkor:

 • Du måste vara en organisationsmedlem
 • Du och personen du vill ta bort måste tillhöra samma teamteamEtt team är en grupp personer i en organisation som samarbetar med projekt.

Om ni inte tillhör samma team, eller om du redan har tagit bort någon från teamet, kan du bjuda in personen till ett team och därefter ta bort personen från din organisation.

avprovisionering

Följ de här instruktionerna för att ta bort din senaste teammedlem från organisationen:

– För muspekaren över teamnamnet i sidofältet – Klicka på trepunktsikonen – Välj Redigera teaminställningar – Gå till fliken Medlemmar – För muspekaren över personens namn och e-postadress – Välj Ta bort (om användaren ännu inte har accepterat inbjudan kan det även stå Avbryt inbjudan på knappen) – Välj Ta bort åtkomst för att ta bort åtkomst till teamet – Klicka på Avprovisionera för att ta bort åtkomst till organisationen

I Premium-organisationer är det enbart administratörer som kan avprovisionera medlemmar.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com