Projektmeddelanden

Använd projektets meddelandevy för diskussioner och brainstorming på projektnivå, eller alla andra ämnen som rör något mer än en enskild uppgift.

Varje projekt har sin egen meddelandevy.

Åtkomst till projektmeddelanden

få åtkomst till projektmeddelanden

Åtkomst till projektmeddelanden får du genom att:

  1. Klicka på önskat projekt i sidofältet.
  2. Navigera till meddelandevyn i sidhuvudet.

Aviseringar med projektmeddelanden

Beroende på meddelandet, får olika personer aviseringar när meddelandet först skickas och när någon kommenterar meddelandet.

Aviseringar om meddelanden i projekt

När någon skapar ett meddelande skickas en avisering till:

  • Alla Projektmedlemmar
  • Alla som inte är projektmedlemmar men som omnämns i meddelandet

Medarbetaravisering

Du kan se vilka samarbetspartners som kommer att få en avisering när du startar ett meddelande.

Aviseringar vid kommentarer på ett projektmeddelande

När någon kommenterar på ett meddelande skickas en avisering till:

  • Författaren till meddelandet
  • Alla som tidigare har kommenterat på meddelandet
  • Alla som har @omnämnts i meddelandet eller i någon av meddelandets tidigare kommentarer

Kommentera på ett meddelande

Du kan se vilka som kommer att få en avisering genom att hålla muspekaren över Medarbetare.

Behörigheter för projektmeddelanden

Åtkomst till projektmeddelanden avgörs av projektbehörigheter.

De personer som har åtkomst till projektet har också åtkomst till alla projektbehörigheter.

Projekt:Är tillgänglig för:
Öppet projektTeammedlemmarTeammedlemmarNågon som har tillgång till alla offentliga projekt och konversationer i ett team. och projektmedlemmar
Privat projektProjektmedlemmarProjektmedlemmarNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.

Om du @omnämner någon i projektmeddelanden där behörigheten är inställd på privat, kommer de bara att se det meddelande de @omnämndes i.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com