Taligenkänning för iOS

Skapa uppgifter med hjälp av röstinmatning i iOS. Asana-mobilappen kan transkribera ljud till text och skapa uppgifter baserat på transkriptionens resultat.

Du kan antingen:

 • hålla in plusikonen Snabbinfoga om du vill skapa en uppgift omedelbart genom att använda din röst, eller
 • trycka på plusikonen Snabbinfoga om du vill förhandsgranska och redigera uppgiften innan den skapas automatiskt.

Du kan skapa en uppgift med ljud upp till 1,5 minuter. Asana-mobilappen använder den första raden i den transkriberade texten som uppgiftens titel och hela transkriptionen visas i uppgiftsbeskrivningen.

Transkriptionen är begränsad till det språk som konfigurerats på iOS-enheten och är kanske inte tillgänglig på alla språk.

Skapa en uppgift omedelbart genom att använda taligenkänning

Skärmbild med fokus på knappen som skapar en uppgift

Gå till Mina uppgifter eller öppna ett projekt i Asana-mobilappen med din iOS-enhet. Börja sedan spela in genom att hålla ned plusikonen Snabbinfoga.

Skärmdump av pågående inspelning med fokus på element

Asana-mobilappen börjar spela in ljudet direkt. Följande element kommer att visas på skärmen:

 1. Alternativet att avbryta inspelningen.
 2. Vågformsfält som visar det inspelade ljudets ljudnivå.
 3. Tidslängd för det inspelade ljudet.
 4. Alternativet att spara det inspelade ljudet.

Du kan spela in upp till 1,5 minuter ljud. Efter den tiden stoppas inspelningen automatiskt och uppgiften skapas med det ljud som spelats in fram till dess.

Skärmdump av bekräftelse av skapad uppgift

Uppgiften skapas automatiskt när ljudinspelningen slutar. Du kommer att få ett meddelande på skärmen för att bekräfta det.

Skärmbild med fokus på de alternativ som finns tillgängliga innan du skapar uppgifter via taligenkänning

Asana-mobilappen använder den första raden i den transkriberade texten som titel för uppgiften och hela transkriptionen visas i uppgiftsbeskrivningen.

Använd taligenkänning för att förhandsgranska och redigera innan du skapar en uppgift från ljud

Skärmbild med fokus på knappen som skapar en uppgift

Gå till Mina uppgifter eller öppna ett projekt i Asana-mobilappen med din iOS-enhet. Starta sedan flödet för att skapa en uppgift genom att trycka på plusikonen Snabbinfoga.

Skärmbild med fokus på ljudinspelningsknappen

När du kommer till skärmen för att skapa uppgifter kan du börja spela in ditt ljud genom att trycka på ikonen för taligenkänning.

Skärmbild med fokus på de alternativ som finns tillgängliga när du spelar in ljud

Du kan börja spela in ljud direkt. Följande element kommer att visas på skärmen:

 1. Alternativet att avbryta inspelningen.
 2. Vågformsfältet som visar det inspelade ljudets ljudnivå.
 3. Tidslängden på ljudet som spelas in.
 4. Alternativet att stoppa och spara det inspelade ljudet.

Du kan spela in upp till 1,5 minuter ljud. Efter den tiden stoppas inspelningen automatiskt och du kan gå vidare till förhandsgranskningen av den information som transkriberats till uppgiften.

Skärmbild med fokus på alternativen som finns tillgängliga innan du skapar uppgifter via taligenkänning

Därefter kan du göra de sista ändringarna och bekräfta att uppgiften har skapats. Följande element kommer att visas:

 1. Fält där du kan redigera uppgiftens titel.
 2. Ikon för uppspelning av det inspelade ljudet.
 3. Skapa-knappen som skapar uppgiften.

Du kommer att kunna specificera annan information som är relevant för uppgiften innan du skapar den, t.ex. ange ett slutdatum, redigera beskrivningen eller lägga till någon från ditt team eller din organisation som tilldelad person.

Skärmbild med fokus på de alternativ som finns tillgängliga innan du skapar uppgifter via taligenkänning

Asana-mobilappen använder den första raden i den transkriberade texten som uppgiftstitel och hela transkriptionen visas i uppgiftsbeskrivningen.

Så här ser uppgifter som skapas med taligenkänning ut

Skärmbild med fokus på de alternativ som är tillgängliga för en uppgift som skapats via taligenkänning

Du kan enkelt identifiera uppgifter som skapats via taligenkänning och även spela upp det inspelade ljudet.

 1. Originalljudet bifogas till uppgiften, med möjlighet att spela upp det.
 2. Ett meddelande visas för uppgifter som skapats med taligenkänning på iOS.

Ta bort ljudfilen från en uppgift som skapats med taligenkänning

Skärmdump med fokus på alternativet att ta bort ljudet från uppgiften

Du kan ta bort det ursprungliga ljudet från en uppgift genom att trycka på den. Två alternativ visas på skärmen:

 1. Tryck på Ta bort bilagan om du vill ta bort ljudfilen från din uppgift.
 2. Tryck på Avbryt i stället om du föredrar att behålla ljudet och återgå till uppgiften.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com