Portfolior i iOS

Portfolior är tillgängliga för alla Business- och Enterprise-kunder

Portfolior hjälper dig att hålla koll på alla projekt i teamet eller till och med i hela organisationen. Med portfolior kan du kategorisera Asana-projekt, se och begära statusuppdateringar samt organisera projekt baserat på prioritet, burn-up-diagram eller anpassade fält som du själv skapar.

Portfolior-vy

Dina portfolior är indelade i två olika avsnitt; portfolior som skapats av dig och portfolior som du nyligen besökt.

Skapa en portfolio

Skapa en portfolio 1

Skapa en portfolio genom att:

 1. trycka på Portfolio-ikonen längst ner på skärmen
 2. trycka på knappen + för att namnge och skapa en ny portfolio.

Lägga till projekt i en portfolio

När du har skapat en portfolio kan du lägga till ett eller flera projekt åt gången.

Lägg till projekt

Tryck på ikonen + från Portfolio-vyn.

Lägga till projekt 2

Härifrån kan du söka efter projekten du vill lägga till och sedan klicka på Klar.

När du lägger till ett projekt i en portfolio på mobilen registreras ägaren till den portfolion automatiskt för statusuppdateringar för det projektet.

Portfolioöversikt

När du har skapat en portfolio och lagt till ett par projekt kan du hålla koll på deras status på en och samma plats.

Portfolioöversikt

Från portfolio-vyn kan du:

 1. se varje projekts senaste status
 2. se varje projekts förlopp i procent
 3. se varje projekts slutdatum eller datumintervall
 4. se vilket team ett projekt tillhör och antalet försenade uppgifter i projektet
 5. se ägaren för varje projekt
 6. lägga till fler projekt i portfolion.

Visa anpassade fält i portfolion

Om du har lagt till anpassade fält i portfolion genom att använda webbversionen av Asana kan du se alla värden som angivits direkt från portfolioöversikten.

Portfolior och anpassade fält

Gör så här för att se värden för anpassade fält i portfolioöversikten:

 1. Svep över rubriken för att se de anpassade fältens värden för varje projekt.

Det är för närvarande endast möjligt att lägga till anpassade fält i en portfolio genom att använda webbversionen av Asana.

Projektöversikt

Genom att trycka på ett projekt i portfolion kan du se vyn för det enskilda projektet och därmed få en helhetsbild av projektets status.

Projektöversikter är tillgängliga i både gratis- och betalversioner av Asana

 Projektöversikt

Från projektvyn kan du:

 1. komma åt alternativen för att arkivera eller ta bort ett projekt eller märka projektet som favorit
 2. visa projektets ägare, anpassade fält, slutdatum/datumintervall och beskrivning
 3. visa och lägga till projektmedlemmar
 4. visa ett projekts status för förlopp och slutförandestatus för uppgifter
 5. visa ett projekts senaste statusuppdatering eller begära en ny uppdatering.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com