Listor i iOS

Tryck på den fyrkantiga listikonen längst ned på appens högra sida för att få åtkomst till projektprojektProjekt är listor med uppgifter., favoriterfavoriter eller SenasteSenasteNyligen åtkomna punkter visas under Senaste (klockikonen) i sidofältet. i arbetsytan eller organisationen du visar.

I den här vyn kan du trycka på de olika listorna för att se motsvarande uppgifter.

Favoriter

I fliken Favoriter finns alla dina favoriterfavoriter listade ovanför dina senaste händelsersenaste händelser.

Visa alla projekt

Klicka på fliken Allt för att se alla projekt i din arbetsyta eller organisation.

I organisationer är listan Allt organiserad efter team. Endast de team som du har åtkomst till visas i den här listan.

Lägga till projektmedlemmar

Lägga till projektmedlemmar

Öppna ett projekt och tryck på informationsikonen för att lägga till någon i ett projekt i din arbetsyta eller organisation.

tryck på +-ikonen

Tryck sedan på +-knappen intill medlemslistan.

Ange namn

Skriv slutligen in namnet på personen du vill lägga till i namnfältet.

Projektkalender

iOS-projektaktiviteter

Tryck på namnet på objektet du tittar på, precis under projektnamnet. Om du till exempel tittar på projektets uppgiftslista visas det här objektet som Uppgiftslista. Från den här menyn kan du välja att visa projektets uppgiftslista, kalender, konversationer, medlemslista och projektnamn och -beskrivning.

iOS-projektkalender

Välj Kalender i listan för att se din projektkalender.

Teamsidor

Du kan söka efter team i din organisation genom att ange teamets namn i sökfunktionen längst ned till höger på skärmen.

Redigera team

På teamsidan kan du:

  1. redigera teambeskrivningen genom att trycka på trepunktsikonen och sedan på Redigera team
  2. lägga till nya teammedlemmar
  3. visa och skapa teamkonversationer
  4. visa och skapa projekt inom teamet.

Hantera och navigera i listor

Asana-appen för iOS gör det möjligt att sortera och hantera listor på flera olika sätt.

Sortera listor

Du kan sortera dina uppgiftslistor efter olika parametrar.

Sortera din uppgiftslista:

  1. Svep nedåt för att visa den nedrullningsbara sorteringsmenyn.
  2. Välj ditt sorteringsalternativ.

Dra och släpp

Tryck på och håll kvar uppgifterna. Dra och släpp dem sedan för att manuellt ordna dina uppgifter.

Dra och släpp är bara möjligt när listan är sorterad efter prioritet.

Svepa för att slutföra

Svep en uppgift till höger för att märka den som slutfördslutförd.

Om du har aktiverat hacket firande kan du se en narval triumferande korsa din skärm när du har slutfört en uppgift.

Visa uppgiftsdetaljer

Tryck på ett uppgiftsnamn för att visa eller redigera detaljerna.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com