Inkorg i iOS

Din InkorgInkorgMin inkorg visar aktivitet i uppgifter, projekt eller konversationer som en användare följer. fungerar som ditt personliga aviseringscenter i Asana.

Tryck på klockikonen för att öppna din inkorg och visa alla dina berättelser.

Den orangefärgade cirkeln indikerar att det finns nya aviseringar.

Hantera aviseringar i inkorgen

Det finns tre saker du kan kan göra när du får inkorgsaviseringar.

Från inkorgen kan du:

  1. följafölja uppgiften eller konversationen
  2. kommenterakommenteraKommentera en uppgift eller en konversation för att erbjuda hjälp, svara på frågor och hjälpa till att föra arbetet framåt. uppgiften eller konversationen
  3. arkivera aviseringen.

Skapa uppföljningsuppgifter

Med uppföljningsuppgifter från inkorgen kan användare få uppdateringar från sitt team och svara i realtid, direkt från inkorgen.

Uppföljningsuppgift

Om du vill skapa en uppföljningsuppgift sveper du till vänster på inkorgsaviseringen. En ruta visas då med alternativen Skapa uppföljningsuppgift, Märk som oläst eller Arkivera denna avisering.

Visa detaljer

Tryck på en avisering i inkorgen om du vill visa detaljerna för den uppgiftuppgiftUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. eller konversationkonversationAnvändare kommunicerar via konversationer i Asana. Starta en konversation på en projekt- eller teamsida. som den är kopplad till.

Visa arkiverade berättelser

Om din inkorg är tom kan du visa de inkorgsberättelser som du har arkiverat.

Om inkorgen är tom kan du visa dina arkiverade aviseringar genom att trycka på Visa arkiverade.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com