Textformatering

@omnämna

@omnämningar gör det möjligt att länka till personer, projekt, uppgifter och meddelanden från alla fält för beskrivningar eller kommentarer i Asana.

Använd @omnämna för att länka till andra uppgifter, projekt, team eller meddelanden i beskrivningar eller för att få en teamkollegas uppmärksamhet genom att länka till deras namn.

@omnämning

För att @omnämna:

Skriv @ och börja sedan skriva namnet på en uppgift, ett projekt, ett meddelande eller en person.

textformatering

Du kan även klicka på +-knappen och välja ett alternativ under Omnämn.

När du @omnämner någon i en uppgift eller en konversation läggs de automatiskt till som medarbetare och kommer att få en inkorgsavisering.

Rik text

Använd följande kortkommandon för att formatera en text:

ÅtgärdMacWindowsMarkdown
Fet⌘BCtrl-B*text*
Understruken⌘UCtrl-U__text__
Genomstruken⌘⇧XCtrl⇧X~text~
Kursiv⌘I Ctrl-I
Fast bredd⌘⇧MCtrl-Shift-M`text`
• Punktlista⌘⇧8Ctrl-Shift-8* text
1. Numrerad lista⌘⇧7Ctrl-Shift-71. text
Minska listans indrag⌘]Ctrl-]
Öka listans indrag⌘[Ctrl-[
Hyperlänkar⌘KCtrl-K[titel](link)

är Command-/Apple-tangenten på macOS och Ctrl är Ctrl-tangenten på Windows.

Du kan även formatera texten genom att klicka på verktygsfältet för rik text när du skriver en uppgiftsbeskrivning eller kommenterar en uppgift.

verktygsfält för rik text

Du kan också formatera uppgiftsbeskrivningen genom att markera den text du vill formatera.

markera text

Om du använder numrerade listor eller punktlistor kan du även öka eller minska listans indrag enligt dina önskemål.

indrag

Infoga bilder och media

Lägg till bilder och bädda in media från till exempel YouTube och Figma i dina uppgiftsbeskrivningar.

lägga till bilder

För att lägga till bilder:

  1. Klicka på +-knappen.
  2. Rulla nedåt och välj Bild och sedan bilden du vill ladda upp.

infoga bild

Du kan lägga till text eller andra detaljer före och efter bilden.

lägga till bilder

För att lägga till media:

  1. Klicka på +-knappen.
  2. Bläddra ned, klicka på Media och välj ett alternativ.

Du kommer sedan att bli ombedd att klistra in URL:en till den media du vill bädda in.

Emojier

Det finns stöd för emojier överallt i Asana. De kan läggas till i projekt- och uppgiftsrubriker, beskrivningar, kommentarer och meddelanden. Du kan antingen kopiera och klistra in en emoji i det önskade fältet, eller skriva in ett emojikommando i fältet. Texten konverteras då automatiskt till motsvarande emoji.

Om du till exempel skriver kommandot :smile: i uppgiftsbeskrivningsfältet omvandlas texten till en .

Klicka här för att upptäcka några fantastiska emojier

Asana är kompatibel med ASCII-uttryckssymboler som automatiskt omvandlas till emojier.

kompatibla fält

Uppskattningsklistermärken

Uppskattningsklistermärken gör det lättare att samarbeta. De är animerade och illustrerade karakteriseringar som användare kan lägga till via emoji-menyn. De här klistermärkena är ett bra sätt att berömma teamkollegor och medarbetare och ge dem erkännande för deras arbete.

För att få åtkomst till uppskattningsklistermärkena går du till uppgiftens kommentarer och klickar på ikonen Uppskattningar.

åtkomst till klistermärken

Visa din uppskattning och ge erkännande för åtgärdade uppgifter med en rad animerade klistermärken.

Användare kan använda hyperlänkar för att kommunicera i Asana. Du kan lägga till en länk till en uppgiftsbeskrivning via knappen infoga länk och i en uppgiftskommentar via verktygsfältet för rik text. Asana-användare kan på så sätt länka till relevanta projekt, uppgifter och dokument.

infoga länk

Gå till uppgiftsbeskrivningen och klicka på ikonen Infoga länk.

Lägga till en beskrivning och en URL

När du har klickat på Infoga länk dyker ett popup-fönster med två rader upp. I den första raden kan du beskriva länken med en text och i den andra raden lägger du till en URL.

lägga till beskrivning

Ge länken en beskrivning och lägg till länken.

Lägga till en länk i en kommentar

Du kan lägga till en länk i en uppgiftskommentar via verktygsfältet för rik text.

länk i en kommentar

Lägga till en länk i en kommentar:

  1. Klicka på knappen Formatera.
  2. Klicka på länk-ikonen.

Du kan därefter lägga till en text och en URL.

Det går även bra att använda kortkommandon för att länka viktig information till texten: ⌘-K (Mac) och Ctrl-K (Windows)

Kompatibla fält

Följande fält är kompatibla med @omnämnande, rik text och emojier:

Lägga till en länkgenväg

Om en URL redan finns bland urklippen kommer texten att förvandlas till en länk om du markerar den och skriver Cmd+V.

Växla fast breddformatering

Om du markerar en text och skriver tecknet för grav accent (`) kommer texten att formateras med fast bredd.

Gillar du det du ser? Börja med en 30-dagars kostnadsfri Asana-provperiod i dag. Prova gratis

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com