Sökning och sökvyer

Med sökrutan kan du hitta en uppgift, ett projekt, tagg, person eller team i din arbetsyta eller din organisation.

sökfält

Tryck på Tab+/ på tangentbordet för att fokusera på sökfältet.

Enkel sökning

För att göra en enkel sökning kan du skriva ett valfritt namn eller titel i sökrutan.

Skärmbild

enkel sökning

I sökresultaten kommer det automatiska kompletteringsfältet att visa följande:

 1. uppgifteruppgifterUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information.
 2. projektprojektProjekt är listor med uppgifter.
 3. PortfoliorPortfolior
 4. MeddelandenMeddelanden
 5. MålMål
 6. ProjektsammanfattningarProjektsammanfattningar
 7. teamteamEtt team är en grupp personer i en organisation som samarbetar med projekt.
 8. PersonerPersoner
 9. taggartaggarAnvänd taggar för att märka uppgifter eller gruppera liknande uppgifter.

Avancerad sökning är en inbyggd funktion i Asana som låter våra användare ange ytterligare begränsningar för sina sökningar. Den kommer sist i den här listan med sökvyer.

Skriv namnet på en person i en enkel sökning för att hitta personens Mina uppgifter.

Textsökning

Gör en textsökning för att söka igenom alla textfält i uppgifter och konversationer, inklusive namn, beskrivningar och kommentarerkommentarerKommentera en uppgift eller en konversation för att erbjuda hjälp, svara på frågor och hjälpa till att föra arbetet framåt.:

textsökning

För att göra en textsökning:

 1. Klicka på sökfältet och skriv in ett nyckelord.
 2. Välj Visa alla resultat med [nyckelord] > (eller tryck Enter på tangentbordet).

Du kan också välja att söka efter resultat i Asana-guiden.

sökresulat

Då visas resultatet av sökningen i en rutnätsvy med flikarna Uppgifter, Meddelanden och Projekt.

Avancerad sökning och sökvyer

Sökvyer är listor med uppgifter, projekt eller meddelanden som uppfyller de kriterier du anger. Skapa en sökvy för att hitta specifika grupper med uppgifter, projekt eller meddelanden.

Resultaten i sökvyn kommer endast att visa uppgifter, projekt och meddelanden som du har behörighet för. Därför kanske dina kollegor ser andra resultat, även om ni söker med exakt samma parametrar.

knapp för avancerad sökning

Skapa en sökvy

 1. Klicka i sökfältet.
 2. Välj Avancerad sökning.

sökparametrar

I fönstret för avancerad sökning kan du se ett antal parametrar som du kan använda för att söka efter uppgifter, projekt eller meddelanden.

Du kan även filtrera efter milstolpar i en avancerad sökning genom att klicka på +Lägg till filter och sedan välja Fler* och Milstolpe**.

fler parametrar för sökning

Klicka på +Lägg till filter för att använda ytterligare sökparametrar. För att begränsa sökningen kan du välja mellan olika sökalternativ. Klicka på pilen till höger för att visa och välja ett alternativ.

Att filtrera resultat hjälper dig hitta exakt det du vill, snabbare. Du kan antingen göra din sökning mer precis eller mer generell.

fokus

Hur man modifierar ett sökresultat i projekt:

 1. Klicka på +Lägg till filter.
 2. Välj Projekt.
 3. Välj I alla de här projekten för att söka efter specifika projekt som du tror innehåller termen eller sökfrasen.
 4. Välj Inte i de här projekten för att utesluta projekt som du vet inte innehåller termen eller sökfrasen.

När du skapar en sökvy är varje fält valfritt.

Klicka på knappen Sök när du har bestämt dina sökkriterier. Resultaten för din sökvy kommer att visas i huvudfönstrethuvudfönstret och namnet på sökvyn kommer att visas längst upp i sidhuvudetsidhuvudet.

search results

Från sökresultaten kan du:

 • klicka på Avgränsa sökning för att ändra sökningens parametrar
 • klicka på Spara sökning för att lägga till resultaten under avsnittet för sparade sökningar i sidofältet klicka på Sortera för att omorganisera dina uppgifter kicka på Vy för att visa som en lista eller en kalender.

Sökvyer visar uppgifter, projekt och meddelanden som uppfyller parametrarna du har ställt in.

Sortera resultat

sortera resultat

Välj Sortera för att visa olika fält att sortera sökresultaten efter.

Upptäcka resurser i guiden med sökning

sökfältet

Använd Sök för att visa alla resultat för söktermen.

Asana-guiden söks också igenom för söktermen.

Användare kan söka inom guiden genom att använda sökfältet för att hitta vad de letar efter. Det är bara att skriva in informationen för att få en sökträff i guiden.

Spara dina sökvyer som Sparade sökningar

Om du vill använda vissa sökvyer regelbundet kan du spara dem som sparade sökningar för lättare åtkomst i framtiden..

spara sökning

Klicka på knappen Spara sökning för att spara din sökvy. När sökvyn har sparats visas den överst i sidofältetsidofältet i avsnittet Sparade sökningar, strax under dina favoriter.

Genom att spara en sökvy sparas även parametrarna för sökningen, så att den sparade sökningen uppdateras när du och dina kollegor fortsätter att arbeta med uppgifterna.

Byt namn på sökning

Tryck på den nedrullningsbara pilen intill sökningens titel för att ändra namnet. Du behöver först spara en sökning för att det här alternativet ska visas.

Det går att söka efter uppgifter snabbt i ett pågående projekt. Det här är särskilt användbart om du har projekt med ett stort antal uppgifter.

snabbsöka ett projekt

För att söka i ett pågående projekt snabbt:

 1. Klicka på trepunktsikonen.
 2. Välj Sök i det här projektet.

Snabbtips för sökvyer

Det finns många parametrar du kan använda i dina sökvyer. De flesta av dem är ganska självklara, men här är några av de mindre välkända parametrarna som man kan använda i sökvyer:

 • Ej tilldelade uppgifter – skriv ”ingen” i fältet Tilldelad till
 • Uppgifter som inte är i något projekt – skriv ”inget projekt” i fältet Projekt
 • Uppgifter med angivna taggar – välj ”Har taggar” eller ”Har alla de här taggarna” i fältet Taggar
 • Uppgifter i ett avsnitt av ett projekt – efter att ha angivit ett projekt i fältet Projekt kan du klicka på den nedrullningsbara pilen för att välja en del av projektet som du vill söka i
 • Ingen parameter – använd fälten ”Inga taggar” eller ”Inga projekt” för att hitta alla uppgifter som inte är associerade med en tagg eller ett projekt.
 • Tilldelad av - använd fältet Tilldelad av för att hitta uppgifter som tilldelats av en viss medlem eller gäst
 • Slutförandedatum – använd fältet Slutförandedatum för att hitta alla uppgifter som slutförts inom de senaste X dagarna
 • Uppgifter med specifika slutdatum – använd fälten Start-, Slut-, Slutförande-, Skapande- eller modifieringsdatum och välj ”Mellan” för att hitta uppgifter inom en viss tidsram, eller ”Den” för att visa uppgifter från ett visst datum

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com