Moms

Översikt

Asanas kunder kommer att debiteras VAT eller GST i vissa jurisdiktioner till följd av lagstiftning som kräver att utländska företag som tillhandahåller digitala tjänster, såsom Asana, ska samla in VAT eller GST.

Vissa jurisdiktioner kräver inte att VAT eller GST ska debiteras när kunderna är registrerade för VAT- eller GST-ändamål. Sådana kunder bör uppge sina VAT- eller GST-registreringsnummer till Asana för att säkerställa att de inte debiteras VAT eller GST.

Lägga till ditt VAT-nummer

Följ de här stegen för att lägga till ditt momsnummer:

 1. Gå till Adminkonsolen för betalande organisationer och avdelningar, eller Teaminställningar för betalande team.
 2. Klicka på fliken Fakturering.
 3. Välj Lägg till VAT-nummer.

Lägg till VAT-nummer via fliken Fakturering i adminkonsolen, som finns tillgänglig i betalande organisationer och avdelningar.

lägga till

Lägg till VAT-nummer på fliken Fakturering i Teaminställningar för betalande team.

lägga till-team

Vad du kan göra om du har glömt att ange ditt VAT-nummer

Du kan lägga till ditt VAT-nummer när som helst via fliken Fakturering i adminkonsolen eller teaminställningar. När du gör det kommer framtida fakturor inte att innehålla moms.

Om du har glömt att ange ditt VAT-nummer och sedan har debiterats moms från EU, kan du kontakta Asanas supportteam så får du hjälp.

Åtgärder som stöds av momsinitiativet

Adminkonsol

Du kan nu lägga till ditt VAT-nummer på ditt konto via fliken Fakturering i Adminkonsolen för betalande organisationer och avdelningar, eller fliken Fakturering i Teaminställningar för betalande team.

Direktkontakt med Asanas supportteam

Uppdateringen gör det möjligt för dig att direkt kontakta Asanas supportteam som sedan kan lägga till VAT-numret till Asana-kontot för din räkning.

Direktkontakt för återbetalning

Du kommer också att ha möjlighet att kontakta Asanas supportteam direkt om du vill ha en återbetalning.

Fördelar med VAT-funktionen

VAT-funktionen kommer att göra det möjligt för många användare utanför EU att erhålla undantag från mervärdesskatt (VAT). Olika länder har rätt till olika undantag beroende på var de ligger och vilka krav som gäller för VAT/GST.

Sales tax (USA)

Kunder i USA kan omfattas av state och local sales and use-skatter.

”Sålt till”-adressen används för att avgöra om din faktura är skattepliktig. Denna information kontrolleras för att säkerställa att adressen är korrekt.

Om du är berättigad till skattebefrielse i USA bör du som Asana-användare skicka in dokument gällande din skattebefrielse (t.ex. ett exemption certificate, resale certificate, eller ett direct-pay permit) till vårt supportteam.

Därefter granskas dokumenten och din skattebefrielsestatus för kontot uppdateras i enlighet därmed.

Försäkra dig om att dokumenten gällande skattebefrielse motsvarar den amerikanska delstat som anges i din ”Sålt till”-adress och att namnet på certifikatet stämmer överens med kundnamnet i din kundprofil.

GST (Australien)

Asana är registrerad som en non-resident-säljare enligt Simplified GST regime.

Asana måste ta ut GST från alla kunder i Australien om de inte är registrerade för GST och tillhandahåller ett ABN (Australian Business Number). Adressen ”Sålt till” som är kopplad till kundkontot kommer då att användas för att avgöra om du befinner dig i Australien eller inte.

Om du är registrerad för GST i Australien och lägger till ditt ABN (Australian Business Number) i adminkonsolen kommer GST inte att läggas till på framtida fakturor. Du kan dock vara skyldig att rapportera köpet enligt metoden för omvänd betalningsskyldighet. Rådgör med dina skatterådgivare för att avgöra vilka eventuella skyldigheter som kan finnas.

Följ de här stegen för att lägga till ditt momsnummer:

 1. Gå till Adminkonsolen för betalande organisationer och avdelningar, eller Teaminställningar för betalande team.
 2. Klicka på fliken Fakturering
 3. Välj Lägg till VAT-nummer

Den här informationen, inklusive ”Sålt till”-adressen, kommer att kontrolleras och godkännas.

EU VAT

EU-moms debiteras utifrån det land du angett i Sålt till-adressen på din kundprofil.

Detta omfattar alla 27 medlemsstater i EU:

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike (inklusive Monaco i fråga om mervärdesskatt)
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

EU VAT-regler

Asana är registrerat under Non-Union One Stop Shop “OSS”.

Enligt OSS måste Asana ta ut moms enligt den skattesats som gäller på din plats, om inte ett giltigt VIES-momsnummer VAT-nummer/VAT-ID inom gemenskapen tillhandahålls.

”Sålt till”-adressen som är kopplad till kundkontot används sedan för att avgöra om en kund befinner sig i EU och i så fall i vilket EU-land.

Undantag från moms (VAT)

När du har bekräftats i VIES-databasen kommer du, om du anger ett giltigt momsregistreringsnummer, att inte debiteras moms. Du kan dock bli skyldig att rapportera köpet enligt omvänd betalningsskyldighet.

Välgörenhetsorganisationer och ideella organisationer

De flesta välgörenhetsorganisationer kommer i allmänhet inte att registreras för moms i EU eftersom de inte har någon affärsverksamhet. Om organisationen inte är registrerad kan moms ändå tas ut på inköp från Asana.

Artikel 151 undantag

EU:s momsdirektiv innehåller ett undantag för vissa internationella organ enligt artikel 151 i direktivet.

Om du är berättigad till undantaget kommer du att få ett skriftligt dokument som visar att du är skattebefriad från skattemyndigheten i den EU-medlemsstat där du är momsregistrerad. Det är nödvändigt att du vidarebefordrar det dokumentet till Asanas supportteam så att de kan granska det.

Alternativt kan du vara berättigad till återbetalning av moms direkt från din lokala skattemyndighet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com