Versionsmeddelanden

Senast uppdaterad: 4 januari 2023 med släpp från december 2022

Januari 2023

 • Adminkonsolens mobildatakontroller: Säkerställ en skärpt mobildatasäkerhet i Asana-appen från avsnittet Mobilappar på sidan Säkerhet i adminkonsolen. Ta reda på vad administratörer för Enterprise-domäner kan göra med det nya avsnittet.

 • Beräknat antal timmar i arbetsbelastning: Använd beräknat antal timmar som ett insatsfält i arbetsbelastning för att standardisera resursplaneringen i team och projekt. Se hur du lägger till arbetsinsats för att mäta kapaciteten.

 • Anpassade fält med personer och datum i portfolior: Nu kan du utöka spårning i portfolior med hjälp av anpassade fält med personer och datum. Läs om hantering av anpassade fältdata för projekt i portfolior.

 • Projekt med enbart kommenteringsrättigheter i portfolior: Det går nu att lägga till projekt med enbart kommenteringsrättigheter i portfolior.

 • Se uppladdningsdatum när du håller muspekaren över en bilaga: Ta reda på vilken som är den senaste bilagan när flera liknande bilagor finns i samma uppgift. Se en knappbeskrivning med uppladdningsdatum och -tid när du håller muspekaren över en bilaga.

December 2022

 • Tidsspårning: Spåra och rapportera om beräknad och faktisk tid som har lagts på uppgifter. Läs mer om hur tidsspårning kommer att införas i 3 lanseringsfaser.

 • Anpassade fält i Mina uppgifter: Lägg till nya anpassade fält i Mina uppgifter eller lägg till befintliga fält som redan används i projekt. På samma sätt som i projekt kan du lägga till fält i Mina uppgifter via menyn Anpassa.

 • Skapa en ny uppgift med hjälp av regler: Skapa nya uppgifter, milstolpar eller uppgifter för godkännande i regler. Välj en utlösare eller kombination av utlösare så skapar Asana uppgiften när regeln körs. Se hur du skapar en uppgiftsåtgärd.

 • Uppdaterad portfoliovy: Ändra storlek och omorganisera kolumner i en portfoliolista. Läs mer om portfoliovyn.

 • Utökade begränsningar för formulär och formulärfrågor: Skapa upp till 20 formulär i ett enskilt projekt och lägg till upp till 200 frågor per formulär. Ta en titt på flera formulär per projekt.

November 2022

 • Mål i universell rapportering: Skapa diagram i rapportering för att se hur det går för målen i hela företaget. Skapa diagram över mål.

 • Förbättrade mål i projektöversikten: Se viktig information om mål på ett ögonblick i projektöversikten nu när vi har gjort dem synligare.

 • Nya integreringar i regler: Skapa nya regler med nya integreringar, inklusive Gmail, PagerDuty och Twilio. Läs mer om hur integreringarna fungerar med Asana.

 • Dataskydd (DLP)-integrering med Nightfall: Nightfall-administratörer kan få varningar när känsliga uppgifter såsom personnummer eller kreditkortsuppgifter används i Asana. Se hur man ansluter Nightfall för Asana.

 • Asana för Workplace-integreringen: Omvandla Workplace-konversationer till genomförbara uppgifter i Asana utan att behöva växla mellan olika verktyg. Läs mer om Asana för Workplace.

 • Kopiera frågor och formulär: Kopiera formulär inom ett projekt och frågor inom samma formulär. Ta reda på hur det går till.

 • Nya anpassade fält i portfolior: Nu finns det två nya fält för portfolior i listvyn. Med fältet för varaktighet kan du beräkna varje projekts varaktighet baserat på start- och slutdatum. I fältet för återstående tid räknas automatiskt den återstående tiden för varje projekt i portfolion. Visa eller dölj fälten i menyn Anpassa.

 • Utökad gräns för anpassade fältalternativ: Ett nedrullningsbart anpassat fält kan numera ha upp till 500 fältvärdealternativ. Läs mer om olika fälttyper och begränsningar.

Oktober 2022

 • Skrivbordsapp-ikon: Se prioriterade uppgifter efter slutdatum i dina Mina prioriteringar och sätt en tidtagare för att ägna tid åt fokuserat arbete i den nya skrivbordsapp-ikonen.

 • Mätvärden för arbetsflöden Tid i fas: Rapportera om hur lång tid det tar för uppgifter att gå igenom varje fas i arbetet med två nya rapporteringsfält: Tid i avsnitt och Tid i anpassat fält. Se hur länge en uppgift har befunnit sig i varje avsnitt i ett projekt. Ta reda på mer om Tid i fas.

 • Utlösare för formulärinlämningar: Ställ in en regel för att automatiskt flytta projektets formulärinlämningar till ett nytt avsnitt eller projekt utan att behöva prioritera dem manuellt. Läs mer.

 • Metadatafält på mobilen: Få åtkomst till metadatafält (t.ex. skapad av, uppgiftskapartid) i projekt och i Mina uppgifter i mobilappen. Aktivera eller inaktivera fält från menyn Anpassa.

 • Påminnelser om måluppdatering varannan vecka: Få påminnelser om måluppdatering varannan vecka. Välj alternativet för varannan vecka i menyn för påminnelser om måluppdatering. Mer om målpåminnelser.

 • Dra och släpp i Mina mål: Dra och släpp mål i rätt ordning från fliken Mina mål.

 • HIPAA-efterlevnad: Asana kan nu erbjuda ett tillägg för HIPAA-efterlevnad för alla med ett Enterprise-abonnemang. Läs mer om att aktivera och upprätthålla HIPAA.

September 2022

 • Appar i Mina uppgifter: Appintegreringar är inte bara för projekt. Klicka på knappen Anpassa och välj en app i listan för att lägga till en app i Mina uppgifter. Så här går det till.

 • Metadatafält i Mina uppgifter: Metadatafält (t.ex. uppgiftsskapare, uppgiftsskapartid) är nu tillgängliga i Mina uppgifter. Aktivera eller inaktivera fält från menyn Anpassa. Läs mer om metadatafält.

 • Nya anpassade fälttyper: Fälttyper med datum och personer är nu tillgängliga. Lägg till ett datumfält för att spåra datum som inte är relaterade till uppgiftens slutdatum. Använd fältet med personer för att tydliggöra viktiga roller eller intressenter för en specifik uppgift. Ta reda på mer om anpassade fält med personer.

 • Åtkomstbehörighet till skrivskyddade länkar: Superadministratörer kan implementera förbättrad datasäkerhet genom att begränsa åtkomst till skrivskyddade länkar till medlemmar inom organisationen. Ta reda på mer om delning av skrivskyddade länkar.

 • Samlade formulärinställningar: Visa, redigera, justera sekretessinställningar och dela projektformulär på ett ställe i formulärinställningarna.

 • Appintag i arbetsflödesverktyget: Hämta enkelt in data från andra appar för att skapa uppgifter i Asana när du tar tar fram arbetsflöden i arbetsflödesverktyget. Läs mer.

 • Gilla från en e-postavisering: Gilla en uppgift, ett meddelande, en kommentar eller en statusuppdatering i Asana direkt från en e-postavisering och håll arbetet igång i Asana utan att lämna din e-postinkorg.

 • Policy för anpassade lösenord: Enterprise-administratörer kan välja ett ”anpassat” alternativ för att anpassa kraven för lösenordskomplexitet för organisationen. Läs mer om lösenordsstyrka.

 • Förbättrade anslutningar till Zapier: Nu finns det fler möjligheter att utlösa Zap:ar och automatisera arbete med Asana och Zapier-integreringen. Ta reda på hur en av våra Asana Community-medlemmar sparar tid på att använda Asana och Zapier.

Augusti 2022

 • Sätt ett veckofokus: Fokusera på det arbete som betyder mest genom att sätta ett veckofokus på Asanas mobilapp. Ditt veckofokus visas i dina Mina uppgifter för att hjälpa dig att fokusera på dina viktigaste prioriteringar. Läs mer.

 • Förbättrad Google Drive-integrering: Synkronisera Google-filer till uppgifter i Asana så att kommentarer på Google-filen leder till att uppgiftens medarbetare får aviseringar om den öppna kommentaren i Asana. Läs mer om Asana och Google Drive.

 • Länkar för tillhörande arbete: Se när en uppgift eller ett projekt har omnämnts och hitta relaterat arbete. Länkar för tillhörande arbete visas i aktivitetsflödet med symbolen ↔ och skapas automatiskt när uppgiften eller projektet @omnämns i en uppgift, en statusuppdatering, ett meddelande eller ett mål i Asana. Läs mer.

 • Från uppgift till projekt via mall: Konvertera en uppgift till ett projekt med hjälp av en mall. Från uppgiftens trepunktsmeny väljer du ”Omvandla till” ett ”Projekt” och sedan ”Använd en mall”. Ta reda på hur det går till.

 • Mobila push-meddelanden för start- och sluttider: Få påminnelser via Asanas mobilapp när dina uppgifter har en start- och sluttid. Ladda ned Asanas mobilapp.

 • Portfoliogränser: Nu kan du lägga till upp till 500 projekt (inklusive arkiverade projekt) till en portfolio.

Juli 2022

 • Mina mål: Hitta och sortera dina mål i den nya fliken Mina mål. Filtrera efter alla mål, öppna mål och stängda mål. Läs mer om Mina mål.

 • Ny widget för startsidan: Mina mål: Övervaka dina mål direkt på startsidan med Mina mål-widgeten. Åtkomst från knappen Anpassa på startsidan.

 • Automatisk summering av målförlopp: Få insyn i målförlopp i realtid med automatisk summering av målförlopp. Länka projekt och undermål för att automatiskt uppdatera varje mål. Läs mer om att mäta målförlopp.

 • Mål med endast kommenteringsrättigheter: Med mål med endast kommenteringsrättigheter kan teamledare ha förtroende för att det bara är rätt personer som kan redigera företags- och teammål.

 • Uppskattningar: Aktivera funktionen Uppskattningar i Mål varje gång målets förlopp uppnås. Läs mer om målfiranden.

 • Inbäddade formulär: Bädda in Asana-formulär på interna och externa webbplatser. Kopiera och klistra in kodavsnittet på webbsidan. Läs mer om att dela formulär.

 • E-postadress för säkerhetsaviseringar: Superadministratörer har möjlighet att ställa in en e-postadress för säkerhetsaviseringar i adminkonsolen för att bli informerade om säkerhetsuppdateringar. Få mer information om adminkonsolen.

 • Metadatafält: Uppgiftsmetadata, såsom Skapad den, Skapad av eller Slutfördes den, kan läggas till som anpassade fält i projekt i listvyn. Hitta mer information om metadatafält.

Juni 2022

 • Asana för Google Chat och rum: Få aviseringar om uppdateringar för projekt och uppgifter i Asana, och skapa nya uppgifter direkt i Google Chat. Kom igång med Asana för Google Chat.

 • Asana-widget för Figjam: Dela design genom att importera projekt eller uppgifter i Asana direkt till FigJam. Använd klisterlapparna på FigJam-tavlorna för att skapa nya åtgärdspunkter och omvandla dem till uppgifter i Asana. Läs mer om Asana + Figma.

 • Apphantering: Apphantering ger superadministratörer i Enterprise-organisationer möjlighet att övervaka och styra de appar och servicekonton som är aktiva i deras domän. Läs mer.

Maj 2022

 • Sökresultat efter uppgifternas relevans: Sökresultaten är numera sorterade efter relevans. Läs mer om sökningar och sökvyer.

 • Ett nytt språk: indonesiska: Asana finns nu på indonesiska. För att ändra språk i Asana går du till Mina inställningar och väljer Visning. Läs mer.

 • Ny widget för startsidan – uppgifter som jag har tilldelat: Dra och släpp den nya widgeten för uppgifter som du har tilldelat till din startsida, för att se en lista med de uppgifter som du har tilldelat till andra (tillgänglig med Asana Premium eller högre). Kom igång med Asana-startsidan.

 • Utökad radgräns för CSV-export: Uppgiftsgränsen för CSV-export har ökat från 2 000 till 140 000.

April 2022

 • Begär målstatusuppdateringar: Begär en statusuppdatering från måldetaljsidan, så att målägaren blir uppmanad att uppdatera statusen för målet. Kom igång med mål.

 • Mina mål: Hitta och sortera dina mål i den nya fliken Mina mål. Läs mer om Mina mål.

 • Flera formulär per projekt: Skapa flera formulär per projekt för att stödja olika typer av jobbförfrågningar.

 • Behörigheter för åtkomst till formulär: Hantera vem som har åtkomst till och kan skicka in formulär per projekt när du delar känslig information. Enterprise-superadministratörer kan ställa in åtkomstbehörigheter för en hel domän.

 • Utökad gräns för regler: För att stödja en mer komplex automatisering har vi höjt gränsen för regler från 20 till 50 per projekt.

 • App-komponenter: Skapa och publicera appar direkt i Asana-uppgifter och Asana-regler med app-komponenter, en ny betalfunktion för utvecklare. Ta reda på mer om app-komponenter i det här webbinariet på begäran.

 • Underuppgifter i diagram: Diagram i projektpaneler innehåller numera underuppgifter som standard. Välj att utesluta underuppgifter genom att lägga till ett filter för dem i diagramdetaljerna. Kom igång med diagram.

 • Adminkonsol-växlare: Växla enkelt mellan olika adminkonsoler med den nya nedrullningsbara menyn, utformad för Asana-administratörer som har åtkomst till flera adminkonsoler.

Mars 2022

 • Arbetsflödesverktyget: Skapa effektivare arbetsflöden genom att använda ett visuellt verktyg för att ansluta team, organisera arbete och effektivisera projekt på ett och samma ställe. Läs mer om arbetsflödesverktyget.

 • Nytt mallbibliotek: Hitta och spara populära och rekommenderade projektmallar. Utforska nya mallar och ta en titt på avsnittet där företag delar med sig av sina mest framgångsrika arbetsflöden. Gå till mallbiblioteket.

 • Asana-startsidan: Skapa en personlig layout i startsidevyn med anpassningsbara avsnitt för att prioritera din dag, se relevanta ögonblicksbilder från hela teamet och ta tag i det viktigaste arbetet. Kom igång med Asana-startsidan.

 • Ny projektstatus: Slutförd: Spåra, rapportera och flytta arbetet framåt genom att märka avslutade projekt som slutförda. Slutför ett projekt från den nedrullningsbara statusuppdateringsmenyn.

 • Rapportera mätvärden för slutförande: Skapa diagram som mäter hur lång tid det tar att slutföra uppgifter. Använd slutförandetid i diagrammen i projektpanelen.

 • Anpassade fält med multival i portfolior och statusuppdateringar: Nu kan man söka efter uppgifter med hjälp av en kombination av värden från anpassade fält med multival i portfolior och statusuppdateringar.

 • Verktyget för att flytta avsnitt i Mina uppgifter på mobilen: Flytta uppgifter mellan avsnitt i Mina uppgifter utan att lämna uppgiftsdetaljvyn i både Asana för iOS och Android. Kom igång med Asana-mobilappen.

Februari 2022

 • Videomeddelanden i Asana: Spela in och bädda in Vimeo-videor direkt i Asana när du vill öka teamets engagemang och samarbete. Läs mer om videomeddelanden med Vimeo.

 • Underuppgifter för godkännande i Regler: Skapa regler som automatiskt lägger till underuppgifter för godkännande till uppgifter.

 • Anpassade fält med multival i Avancerad sökning: Nu kan man söka efter uppgifter med hjälp av en kombination av värden från anpassade fält med multival i Avancerad sökning.

 • Mörkt läge på Android: Den här uppdateringen stödjer mörkt läge på din Android. Aktivera mörkt läge i dina systeminställningarna.

 • Linjediagram i Paneler: Visa ändringar i data över tid med linjediagram i paneler. Kom igång med diagram i projektpaneler och i rapportering.

 • Starttider i tidslinjevyn: Man kan nu se start- och slutdatum för uppgifter i projektets tidslinjevy. Planera projekt med Tidslinjen.

 • Zooma in på kvalitetskontroll: Zooma in på bifogade bilder när du lämnar feedback med kvalitetskontroll. Lämna genomförbar feedback med Kvalitetskontroll.

 • Sessionslängd i adminkonsolen: Som standard kommer nu sessionslängden att vara obegränsad om inte superadministratören ställer in att utloggning ska ske efter 14 dagar. Läs mer om att hantera sessionslängd i adminkonsolen.

 • Enterprise nyckel-hantering: Utvalda Enterprise-kunder har nu möjlighet att använda sin egen krypteringsnyckel för information som lagras i Asana. Kontakta försäljningsavdelningen för mer information. Läs mer om att skala upp säkerhet och kontroll med Enterprise.

 • Ny Asana Academy-kurs: 6 steg för att permanent införa Asana: Lär dig hur man effektivt inför Asana i teamet och i hela företaget. Gå till kursen.

Januari 2022

 • Projekt i sökresultat: Utöver uppgifter och meddelanden ingår nu även projekt i appens sökresultat. Läs mer om sökning.

 • Anpassade fält med multival i formulär och regler: Det är nu möjligt att lägga till anpassade fält med multival i formulär och anpassade regler.

 • Inkorgsaviseringar med information om mål: Nu kan du få inkorgsaviseringar om mål och enkelt se informationen i det högra fönstret. Läs mer om mål i Asana.

 • Tidsperioder i diagram: Gruppera information i tidsperioder i diagram för att se hur arbetet fortlöper över tid. Kom igång med diagram i rapportering och i projektpaneler.

 • Ny liveutbildning: Maximera företagets effektivitet med Asana Business: Delta i vårt senaste webbinarium och utforska de olika funktionerna som ingår i vårt Business-abonnemang för att öka företagets effektivitet. Registrera dig här.

December 2021

 • Automatisera underuppgifter med regler: Nu kan du lägga till underuppgifter till uppgifter i projekt med verktyget för anpassade regler. Ta reda på mer.

 • Målkommentarer: Lägg in kommentarer direkt i måldetaljsidan för att ställa frågor, starta konversationer eller ge extra information. Läs mer om målkommentarer.

 • Paneler förs över i projektmallar: Paneler som innehåller diagram förs nu över när man kopierar ett projekt eller skapar ett projekt från en mall. Ta reda på mer om projektpaneler.

 • Förbättrade uppgiftsmallar: Förbättra dina uppgiftsmallar genom att lägga till beroenden och bilagor. De kommer dessutom att föras över när du skapar ett nytt projekt från en mall. Kom igång med uppgiftsmallar.

 • Uppdaterad Asana Academy-utbildning: Asana för administratörer: Om du är en Enterprise-administratör eller vill lära dig mer om de säkerhetskontroller som finns tillgängliga för större organisationer, kan du ta en titt på den uppdaterade kursen ”Enterprise security and scalability” i Asana för administratörer.

November 2021

Oktober 2021

 • Veckovy i kalendern i Mina uppgifter: Håll reda på viktiga deadliner och kommande uppgifter veckovis med veckovyn i kalendern i Mina uppgifter.

 • Tillåt regler att utlösa andra regler: Regler kan nu utlösa andra regler, vilket minskar den manuella insatsen för att få arbetet gjort. Läs mer i communityforumet.

 • Förbättrade filter för universell rapportering: Nu kan man lägga till fler än ett filter i ett diagram och man kan även utesluta vissa projekt. Läs mer om Universell rapportering.

 • Hitta formulär i menyn Anpassa: Nu har man åtkomst till projektformulär i menyn Anpassa, samt i fliken Formulär.

September 2021

 • Tidsperioder för mål: Samordna de årliga avsikterna i hela företaget med tidsperioder för mål. Administratörer kan justera organisationens tidsperioder i adminkonsolen.

 • Mål-API: Skapa anpassade integreringar med mål-funktionen i Asana tack vare det nya mål-API:et. Läs meddelandet på forumet.

 • CASB-lösning för att hantera godkända arbetsytor: När ett företag aktiverar den här funktionen kan anställda bara logga in på företagets Asana-instans från företagets enheter eller nätverk.

 • Starttider för uppgifter: Utöver sluttider går det nu att lägga till starttider till uppgifter som måste starta vid en viss tidpunkt.

 • Välj och åtgärda flera uppgifter i Mina uppgifter på iOS: Välj flera uppgifter och vidta massåtgärder (dra och släpp, uppdatera datum eller fält etc.) i dina Mina uppgifter på iOS. Ladda ned iOS-appen nu.

Augusti 2021

 • Fliken Företagsmål: Målvyn innehåller numera två flikar: Företagsmål och Teammål. Visa företagets uppdrag och mål, välj vilket teammål du vill visa och filtrera efter målägare eller status Mer om mål.

 • Enkel åtkomst till Stör ej i skrivbordsversionen: Fokusera medan du arbetar i Asanas skrivbordsapp genom att gå in i Stör ej-inställningarna i det övre högra hörnet. Skaffa skrivbordsappen.

 • Välj flera uppgifter på iOS: Välj flera uppgifter och vidta massåtgärder, såsom att uppdatera slutdatum och anpassade fält från dina Mina uppgifter på iOS. Skaffa Asana för iOS.

 • Hantera godkända arbetsytor: Enterprise-administratörer kan nu öka säkerheten genom att begränsa åtkomsten till Asana på företagets enheter och nätverk. Läs mer om Enterprise-funktioner.

 • Ny Academy-kurs: Asana för administratörer: Vår nya Asana Academy-kurs är till för att hjälpa Asana-administratörer att enklare och med mer kontroll hantera organisationens konto. Gå till kursen.

Juli 2021

 • Mörkt läge: Använd mörkt läge på webben, skrivbordet och mobilen för att minska belastningen på ögonen och göra det lättare att fokusera på arbetet. Aktivera mörkt läge i fliken Visning i Mina inställningar.

 • Standardinställningar för projektaviseringar: I stället för att justera inställningarna för projektaviseringar en efter en, kan du nu ställa in standardinställningar för aviseringar som gäller för alla projekt som du bjuds in till i framtiden. Du kan även uppdatera projektinställningarna för alla projekt som du är medlem i från fliken Aviseringar i dina Mina inställningar. Mer om Mina inställningar.

 • Clockwise-integrering: Schemalägg fokustid för viktiga uppgifter i form av tidsblock, direkt i Google Kalender, med den nya Clockwise-integreringen. Skaffa Clockwise-integreringen.

 • Portfoliomeddelanden: Nu kan du skicka meddelanden till portfolior på samma sätt som till användare, projekt eller team. Det är bara att lägga till en portfolio i meddelandets mottagarfält. Läs mer om meddelanden i Asana.

 • Skapa uppgifter från snabbinställningsmenyn för Android: Android-användare kan aktivera en anpassad bricka i snabbinställningarna. Om man trycker på menyalternativet öppnas vyn för att skapa uppgifter i Asana. Ladda ned Asana för Android.

Juni 2021

 • Skrivbordsapp: Minimera distraktioner och maximera koncentrationen genom att hålla Asanas skrivbordsapp öppen tillsammans med dina andra favoritappar under dagen. Ladda ned appen och prova den i dag.

 • Universell rapportering: Skapa paneler som ger dig en överblick i realtid över alla projekt och team i din organisation, och skapa genomförbara insikter med Universell rapportering.

 • ServiceNow-integrering: Med vår nya integrering med ServiceNow kan IT- och verksamhetsteam automatisera sina arbetsflöden för kundförfrågningar, godkännanden och mycket mer, i båda verktygen. Läs mer om ServiceNow-integreringen.

 • Omvända åtgärder för regler: Du kommer nu att ha möjlighet att tillämpa omvända åtgärder för att ta bort information från uppgifter med hjälp av regler (t.ex. ta bort ett slutdatum, ta bort tilldelningen från en uppgift, märka som ej slutförd). Läs mer om omvända åtgärder.

 • Meddelande- och uppgiftsutkast: Om du arbetar med ett meddelande eller en snabbinfoga-uppgift, öppnas ett popup-fönster med dina utkast automatiskt varje gång du loggar in eller öppnar en ny Asana-instans i webbläsaren.

 • Filtrera mål efter ägare och status: Anpassa dina mål och filtrera dem efter ägare, status eller båda samtidigt. Läs mer om mål.

 • Administratörsåterställning för tvåfaktorsautentisering (2FA): I fliken Medlemmar i adminkonsolen kan administratörer se om en användare har aktiverat tvåfaktorsautentisering, och återställa eller inaktivera den så att användaren kan återfå åtkomst till sitt konto. Läs mer om adminkonsolen och tvåfaktorsautentisering.

Maj 2021

 • Tavlor i Mina uppgifter: Med den här uppdateringen kan du visa dina Mina uppgifter i en tavla, lista eller kalender, anpassa avsnitt och kolumner och lägga till regler för att automatisera åtgärder. Den här uppdateringen kommer att lanseras gradvis under de närmaste månaderna. Du kommer att se ett produktmeddelande i dina Mina uppgifter när kan börja använda tavelvyn, skapa anpassningsbara avsnitt och lägga till regler. Under tiden kan du ta en titt på fyra olika sätt att organisera dina Mina uppgifter.

 • Nya färgalternativ i projektetpaneler: Diagrammen i paneler innehåller numera relevanta färger från anpassade fält. Du kan även ändra diagrammets färgsättning i dialogrutan Redigera diagram.

 • Anpassa dina e-postaviseringar: Finjustera dina e-postaviseringar med nya inställningsalternativ. Välj att få alla aktivitetsuppdateringar, eller inaktivera de flesta av dem samtidigt som du fortsätter att få e-postmeddelanden för nya tilldelade uppgifter, direktmeddelanden och nya @omnämningar. Uppdatera inställningarna i dina Mina inställningar.

 • Påminnelser om mål: Påminnelser hjälper dig att hålla dina mål uppdaterade och se till att intressenterna har en korrekt bild av hur arbetet med dem fortskrider. Inbyggda påminnelser kommer att uppmana dig att lägga till en förloppsindikator, att lägga till uppdateringar och att stänga mål en vecka innan slutdatumet.

April 2021

 • Zendesk-integrering: Skapa eller länka enkelt Asana-uppgifter från biljettvyn i Zendesk, och upprätthåll en kontinuerlig länk mellan en uppgift och en biljett för en bättre synlighet i båda verktygen. Utforska Zendesk + Asana.

 • ISO 27001: Asana har uppnått ISO 27001, en branschstandardcertifiering av våra metoder för informationssäkerhet. Läs mer om säkerhet, förtroende och integritet hos Asana.

 • Inaktiverad användarhantering: Ta bort och visa inaktiverade medlemmar, omtilldela omedelbart deras uppgifter och återställ inaktiverade konton från adminkonsolen.

 • Regelutlösare baserad på slutdatum: Ställ in regler som utlöses när en uppgift är försenad eller när ett slutdatum närmar sig. Läs om hur man använder regler.

 • Kommentarslänkar: Dela en länk till en specifik uppgiftskommentar i stället för att dela hela uppgiften. Klicka på den nedrullningsbara pilen intill gilla-knappen för att kopiera kommentarslänken.

 • Filtrera mål efter öppna/stängda: Filtrera teamets mål efter öppna/stängda för att dölja tidigare mål från vyn när du skapar nya mål. Läs om hur man använder mål.

 • Visa mål på Android: Visa, bläddra bland och uppdatera målens förlopp, eller skapa och redigera nya mål på Android.

Mars 2021

 • Upptäck våra uppgiftsmallar: Nu kan du skapa uppgiftsmallar för att standardisera uppgifter som är vanliga inom ett projekt. Lägg till underuppgifter och relativa slutdatum för att göra det enklare än någonsin att komma igång med ett nytt arbete.

 • Förbättrade projektpaneler: Lägg till nya diagram och använd nya filter och anpassningar på de befintliga diagrammen i dina projektpaneler.

 • Skapa uppskattningar på iOS: Tycker du om uppskattningar? Nu kan du skapa och skicka dem på iOS-mobilen.

 • Tvåfaktorsautentisering (2FA): Aktivera tvåfaktorsautentisering i Mina inställningar.

 • Lägg till taggar på Android: Android-användare kan nu lägga till en ny tagg från sina mobila enheter.

 • Visa projekt i Mina uppgifter på iOS: Få mer information om uppgifter i dina Mina uppgifter genom att visa varje uppgifts projektfält i listvyn på iOS.

Februari 2021

 • Vi introducerar projektöversikten: Den nya fliken Projektöversikt erbjuder teamet en central plats för att lägga till information, skapa gemensamma normer och publicera projektstatusuppdateringar.

 • Projektsammanfattning: Du kan lägga till en projektsammanfattning i projektöversikten. Det är ett flermaterialdokument som fungerar som en central informationskälla om vad arbetet är och varför det utförs.

 • Meddelanden: Med meddelanden kan du kommunicera med dina kollegor i Asana och enkelt länka till relevant arbete. Du kan skicka meddelanden till en valfri kombination av personer, team och projekt. Meddelanden ersätter funktionen Konversationer.

 • Kapslade portfolior: Nu går det att lägga till en portfolio i en portfolio, vilket gör det möjligt att övervaka arbetet på flera nivåer i teamets informationshierarki.

 • Appregler: Lägg till apprelaterade åtgärder i dina befintliga utlösare och åtgärder för regler (t.ex. att skicka ett meddelande till en Slack-kanal när en uppgift är klar). Hitta förinställda förslag i regelgalleriet eller skapa dina egna. Kom igång med regler.

 • Målhierarki: Expandera och visa upp till fyra nivåer av målhierarki från organisationens eller något teams målsida. Kom igång med mål.

Januari 2021

 • Ny grundkurs i Asana: Friska upp dina grundkunskaper i Asana med vår nya, förbättrade kurs Lär dig Asanas grunderAsana Academy.

 • Rutnätsvy i Mina uppgifter: Den nya rutnätsvyn i Mina uppgifter håller reda på dina uppgiftsdetaljer så att du kan fokusera på det som behöver göras. Lär dig hur man använder Mina uppgifter för att hålla sig organiserad.

 • Målhistorik: Få tillgång till en historik över ändringar i teamets mål i Asana. Lär dig allt om mål i Asana.

 • Kontrollera teamets sekretessinställningar i adminkonsolen: Numera kan administratörer ändra standardinställningarna för sekretess för nya team (öppna för organisationen eller medlemskap genom förfrågan) i adminkonsolen. Utforska adminkonsolen.

 • Förbättrade paneler: Gå in på specifika data i panelens diagram med bara ett klick och visa diagrammen i lightbox för att kunna granska data närmare. Lär dig allt om paneler.

December 2020

 • Jira Server-integrering: Jira Server + Asana-integreringen gör det enkelt att skapa anslutna arbetsflöden mellan tekniska team och företagsteam. Öka synligheten i produktutvecklingsprocessen i realtid utan att skapa extra arbete.

 • Zoom-integrering: Med Zoom + Asana-integreringen kan man enkelt skapa och länka Zoom-möten i Asana-uppgifter. När mötet är avslutat lägger Zoom + Asana-integreringen till transkriptioner och inspelningar från möten i Asana.

 • Microsoft Teams-integrering: Omvandla konversationer och möten i Teams till uppgifter i Asana med den nya Microsoft Teams + Asana-integreringen. Samarbeta med Asana-uppgifter och håll arbetet sammanlänkat – utan att behöva lämna Teams.

 • Massåtgärder i tavlor: Klicka och dra för att välja flera uppgifter samtidigt i tavelvyn för att sedan utföra massåtgärder direkt i korten eller i verktygsfältet för massåtgärder.

 • Projektanpassningsmeny: Använd den nya menyn Anpassa i projektets verktygsfält för att få åtkomst till alla projekttillägg, såsom anpassade fält, regler och appar.

 • Alternativet Pausad i projekt- och portfolio-statusuppdateringar: Utöver I fas, Riskerar att bli fördröjt eller Ur fas, kan man nu ställa in statusen för ett projekt eller en portfolio till Pausad.

 • Kontrollcenter för push-meddelanden: Gå till kontrollcentret för push-meddelanden på iOS eller Android för att välja vilka push-meddelanden du vill ta emot.

 • Kortkommandot Tab + V: Gör dagen extra rolig med kortkommandot Tab + V (tips: om du gillar Tab + B kanske du vill testa Tab + V).

November 2020

 • Filtret Olästa i inkorgen: Använd det nya filtret Olästa i inkorgen för att enkelt fokusera på meddelanden du inte har granskat ännu. Ta en titt på de här 5 tipsen för att hantera inkorgen.

 • Länka flera formulärsvar till uppgiftstitlar: Länka flera svarsfält till en formulärinlämningstitel för att lättare kunna prioritera svaren. Läs mer om formulärinställningar.

 • Asana-widgetar för iOS: Använd de nya Asana-widgetarna för iOS för att visa dina dagliga uppgifter och skapa nya uppgifter med ett enda tryck på den orangea snabbknappen. Läs mer om iOS-widgetar.

 • Skapa uppföljningsuppgifter från Android-inkorgen: Skapa snabbt uppföljningsuppgifter från Android-inkorgen. Ladda ned Android-appen.

Oktober 2020

 • Vi introducerar Paneler: Använd projektpaneler för att se diagram och grafer som hjälper dig att snabbt förstå arbetsförloppet och identifiera hinder. Ta reda på allt om paneler.

 • Uppdaterade avsnitt på tidslinjen: Du kan nu lägga till, byta namn, ta bort, omorganisera eller minimera avsnitt på tidslinjen. Läs mer om att planera och genomföra projekt med tidslinjen.

 • Skapa uppföljningsuppgifter från iOS-inkorgen: Skapa snabbt uppföljningsuppgifter från iOS-inkorgen.

 • Förbättrade tavlor: Visa kortdetaljer utan att det påverkar tavlans synligheten, vidta åtgärder direkt i korten och få åtkomst till olika alternativ i menyn Fler åtgärder. Titta på den nya videon om tavlor.

 • Redigera målens förloppsindikatorer: Redigera målets förloppsindikator efter att ha skapat den, vilket även inbegriper att ändra enhet (t.ex. % till SEK), startvärde och målvärde. Ta reda på mer.

 • Uppdaterad användarhantering för administratörer: Organisationsadministratörer kan numera redigera medlemmarnas profilinformation och teamen som en medlem tillhör. Läs mer om adminkonsolen.

 • Kortkommandon för markdown-syntax: Asanas textredigerare stödjer nu vanliga markdown-kortkommandon för kompatibla textstilar. För mer information kan du ta en titt på meddelandet i communityforumet.

September 2020

 • Diagram i statusuppdateringar: Lägg till diagram i dina projekt- och portfolio-statusuppdateringar och väck dem till liv med tydliga bilder. Ta reda på mer.

 • Förbättrade formulär: Den här månaden har vi släppt tre uppdateringar av formulär. Läs mer om formulär.

 • Underuppgifter i tavlor: Nu går det att expandera och vidta åtgärder på underuppgifter direkt i tavelvyn, på samma sätt som i listvyn.

 • Anpassade fält på iOS: Lägg till och visa anpassade fält i projektets listvy i mobilen för iOS.

Augusti 2020

 • Mål: Med mål i Asana har teamet numera en central informationskälla för gemensamma mål, kopplade till arbetet med att uppnå dem. Ta reda på mer om den här nya, spännande funktionen i vår korta video.

 • Uppdateringar av inkorgen: Vi har uppdaterat inkorgen för att göra det enklare att snabbt se aviseringar och identifiera det som är viktigast. Titta på den här korta videon och lär dig hur man använder inkorgen för att hålla dig uppdaterad och föra arbetet framåt, på ett och samma ställe.

 • Portfoliostatus: I likhet med projekt kan man nu lägga till statusuppdateringar i portfolior. Gå till fliken Förlopp och publicera statusuppdateringar i portfolior för att hålla medlemmarna uppdaterade om arbetsförloppet.

 • Uppdaterad Salesforce-integrering: Skapa sömlösa överlämningar mellan team genom att automatiskt skapa och schemalägga uppgifter och projekt i Asana vid rätt tidpunkt, med hjälp av Salesforce-processverktyget. Ta en titt på vår Salesforce-integrering.

 • E-postbekräftelse för formulär: Formulärinlämningar genererar numera en e-postbekräftelse med en kopia av formuläret, som skickas till avsändaren (om ett e-postfält har lagts till i formuläret). Läs mer om formulär.

Juli 2020

 • Microsoft Teams-integrering: Med Asana för Microsoft Teams-integreringen kan man lägga till Asana-projekt i gruppchattar och börja omvandla konversationer till genomförbart arbete, på ett och samma ställe. Kom igång med integreringen.

 • Meny för högerklick: Menyn för högerklick gör det möjligt att vidta vanliga åtgärder på uppgifter från vilken projektvy som helst, vilket gör att du sparar tid och kan vara fokuserad.

 • Uppskattningar: Att lägga till uppskattningar till kommentarer hjälper teamet att hålla kontakten, fira framgångar och göra arbetsdagen lite roligare.

 • Formulär kopieras med projekten: När man kopierar ett projekt har man nu möjlighet att ta med projektets tillhörande formulär. Det nya formulärets inlämningar visas i det kopierade projektet.

 • Redigera statusuppdateringar: Precis som med konversationer och uppgiftskommentarer kan man nu redigera statusuppdateringar efter att de har publicerats.

 • Grupperade kommentarer: Uppgiftskommentarer kan nu innehålla ett textblock och en eller flera bilagor som grupperats tillsammans. Ta reda på mer.

Juni 2020

 • Nytt projektstatusverktyg: Det nya projektstatusverktyget gör det enkelt att skapa omfattande, repeterbara, genomförbara statusuppdateringar och dela arbetet med viktiga intressenter. Dra och släpp höjdpunkter, såsom slutförda milstolpar eller försenade uppgifter, till din statusuppdatering, för att förmedla din historia på ett enkelt sätt. Läs mer om projektstatusuppdateringar.

 • Flera avdelningsadministratörer: Avdelningar kan nu ha mer än en administratör, och avdelningsadministratörer behöver inte längre vara medlemmar i varje team. Läs mer om adminkonsolen här.

Maj 2020

 • Även de som inte äger regeln kan aktivera/inaktivera den: Alla som har redigeringsåtkomst till ett projekt där en regel körs, kan nu aktivera eller inaktivera en regel som skapats av någon annan. Läs mer om regler.

 • Regelutlösare och åtgärder för tomma anpassade fält: Man kan nu skapa en regelutlösare baserat på ett tomt anpassat fält, eller skapa en regel där åtgärden är att rensa ett anpassat fält.

 • Android-uppdatering: Vi har gett vår Android-app ett nytt utseende och förbättrat navigeringen för att du lätt ska hitta informationen du behöver, även när du inte sitter vid skrivbordet.

 • Premium- och Business-abonnemang för små team: Små team, som vill dra nytta av Asanas kraftfulla Premium- och Business-funktioner, kan nu köpa abonnemang med två, tre eller fyra platser. Läs mer om funktioner och abonnemang.

 • Förhandsgranskning av länkar: Efter lanseringen av anpassade hyperlänkar förra månaden, kan man nu få en omfattande förhandsgranskning av externt innehåll när man håller muspekaren över en hyperlänk i textredigeraren.

April 2020

 • PDF-kvalitetskontroll på webben och mobilen: Utöver bildfiler är numera även kvalitetskontroll för PDF-filer tillgänglig i Asana.

 • Anpassade hyperlänkar: Anpassa titeln på hyperlänkar i konversationer, statusuppdateringar, uppgiftsbeskrivningar och kommentarer. Ta reda på mer.

 • Stör ej: Använd funktionen Stör ej för att pausa meddelanden för angivna tidsblock.

 • Sortera i avsnitt: När du sorterar uppgifter efter ett anpassat fältvärde, sorteras de inom det nuvarande avsnittet. Du kan aktivera eller inaktivera den här inställningen längst ned i den nedrullningsbara menyn Sortera.

 • Anpassa projekt: Anpassa dina projekt med 33 nya projektikoner. Klicka på projektbilden i det övre vänstra hörnet för att se ikonalternativ.

 • Delningsbara inbjudningslänkar: Bjud snabbt in ytterligare personer till ditt team eller projekt med hjälp av delningsbara länkar. Ta reda på mer

 • Power BI-integrering: Skapa anpassade, genomförbara paneler baserade på Asana-indata, såsom anpassade fält, och få inblick i projekt och arbetsflöden i realtid med den nya Power BI-integreringen. Ta reda på mer.

 • Mörkt läge på iOS: Den här uppdateringen lägger till stöd för mörkt läge på iOS. Aktivera mörkt läge i dina systeminställningar.

 • Godkännande av bilagor: Skapa snabbt godkännanden av bilagor genom att klicka på den nedrullningsbara menyn för bilagor och välja Begär godkännande. En underuppgift för godkännande läggs automatiskt till i den överordnade uppgiften.

 • Uppdaterad vy för avancerad sökning: Resultaten för avancerad sökning visas nu i ett rutnätsformat som passar ihop med den nya projektlistvyn, och ger dig en bättre överblick över projekt, taggar och anpassade fält i sökningen.

Mars 2020

 • Asana för verksamhet och Asana för försäljning och kontohantering: Vi är glada över att kunna presentera lanseringen av nya funktioner och integreringar för att hjälpa Asana Business- och Enterprise-kunder inom verksamhet, försäljning och kontohantering att öka tydligheten och produktiviteten. Läs mer om de nya lösningarna i vårt blogginlägg.

 • Jira Cloud-integrering: Med den nya Jira Cloud-integreringen kan man skapa Jira-ärenden snabbt i Asana, så att arbetet kan passera sömlöst mellan affärsteam och tekniska team vid rätt tidpunkt. Läs mer här.

 • Milstolpar i portfoliotidslinjen: Visa projektmilstolpar i tidslinjevyn i en portfolio. Ta reda på mer.

 • Webbläsaraviseringar: Aktivera webbläsaraviseringar för att få aviseringar om vad som händer i Asana. Ta reda på hur man ställer in dem i Asana-guiden.

Februari 2020

 • Vi lanserar godkännanden: Godkännanden är en ny uppgiftstyp som hjälper till att effektivisera granskningscykeln mellan den som begär ett godkännande och den som godkänner. Läs mer här.

 • Nya kombinationer för regler: Du kan nu lägga till kombinationer av utlösare (när X och/eller Y inträffar), flera åtgärder (gör A, B och C) och ytterligare anpassa regler. Ta reda på mer.

 • Synbarhet för underuppgifter i listvyn: Nu kan man minimera och expandera underuppgifter i listvyn för att kunna ställa in tilldelade personer, slutdatum och anpassade fältvärden från huvudprojektvyn.

 • Anpassade fält för valutor och procentsatser: Vi har lagt till valuta och procent som alternativ till våra befintliga numeriska anpassade fält, samt en ny kolumnfunktion för att räkna ut genomsnitt i listvyn.

 • Förbättrade multival: Vi har förbättrat multival med en förenklad meny och ytterligare alternativ. Om du inte använder multival ännu så är det ett bra sätt att spara tid på! Läs mer här.

 • Ändra storlek på kolumner: Nu kan du dra för att ändra storlek på kolumner i listvyn och på så sätt förbättra synligheten för uppgiftsnamn och anpassade fältdata.

 • Omorganisera uppgifter offline med iOS: Nu kan man omorganisera uppgifter i Mina uppgifter och projekt med Asana iOS, även när enheten är offline.

Januari 2020

 • Intern Salesforce-integrering: Den här integreringen gör det möjligt för team som arbetar i Salesforce att samarbeta sömlöst med team som arbetar i Asana. Läs mer här.

 • Tableau-integrering: Med den här integreringen kan man synkronisera data från Asana-uppgifter med Tableau och skapa robusta rapporter om teamets arbete. Läs mer här.

 • Automatisk ändring av beroendedatum: Om en ändring av slutdatum för en överordnad uppgift orsakar en konflikt med beroende uppgifter, uppdateras slutdatumet för de beroende uppgifterna automatiskt. Läs mer här.

 • Portfoliosökfunktionen och sekretess: Portfolior visas nu i sökfältets resultat och man kan använda avancerad sökning för att söka efter information i en portfolio. Det är också möjligt att @omnämna en portfolio i en uppgiftsbeskrivning eller kommentar. Portfolioägare kan numera göra sina portfolior öppna eller privata. Ta reda på allt om portfolior här.

 • Begära åtkomst: När du hamnar i ett projekt, en uppgift, en konversation eller en portfolio som du inte har åtkomst till, kan du nu Begära åtkomst, vilket skapar en privat uppgift till ägaren.

 • Webbinariet ”Hjälp teamet att anpassa sig till Asana”: Baserat på beprövade tekniker för ändringshantering kommer det här webbseminariet att hjälpa dig att effektivt presentera Asana för teamet, vilket säkerställer en långsiktig framgång och implementering. Registrera dig här.

December 2019

 • Redigerbara konversationer: Det går nu att redigera konversationer på samma sätt som kommentarerna till uppgifter och konversationer.

 • Lägg till uppgifter till ett nytt projekt med kortkommandot Tab + P: Numera kommer kortkommandot Tab + P alltid uppmana dig att lägga till din uppgift till ett annat projekt (i stället för att ersätta ett befintligt projekt).

 • Förbättrad rangordning av ifyllnadsförslag: Vi har justerat logiken för ifyllnadsförslag för att förbättra resultatets relevans när man söker efter objekt i Asana.

November 2019

 • Uppdaterad projektlistvy: Det nya projektlistvyn kombinerar en rutnätsliknande struktur med de samarbetsfunktioner du behöver, för att enkelt skapa, visa och föra arbetet framåt – allt på ett ställe. Läs mer om den nya listvyn.

 • Ny CSV-importör: Vår nya och förbättrade CSV-importör kopplar automatiskt kalkylarkskolumner till fält i Asana, för att du ska kunna spara tid och komma igång med arbetet i några enkla steg. Ta reda på hur man snabbare får in teamets arbete i Asana.

 • Vi introducerar regler: Premium-, Business-, och Enterprise-kunder kan nu lägga till regler i sina projekt för att automatisera vanliga steg i processer och arbetsflöden. Lär dig hur man sparar tid med regler.

 • Formulär är nu är tillgängliga för Premium-kunder: Utöver Business- och Enterprise-kunder är nu formulär även tillgängliga för Premium-kunder. Lär dig hur man effektiviserar processer med formulär.

 • Inkorgsfilter: Fokusera på det arbete som är mest relevant för dig genom att lägga till inkorgsfilter för @omnämnanden, projekt du följer och mer. Lär dig hur man hanterar inkorgsaviseringar med filter.

 • Portfoliotidslinje: Vi har lagt till en tidslinje i portfolior så att du visuellt kan spåra alla projekt i din portfolio på ett ställe, och få en översikt över projektstatus och viktiga datum. Lär dig hur man får åtkomst till Portfoliotidslinjen.

 • Ökad synlighet för underuppgifter: Man kan nu se antalet underuppgifter i en uppgift – utan att klicka på den – från listvyn, tavelvyn, kalendervyn, arbetsbelastningsvyn eller tidslinjevyn.

 • Automatisk sparad vy i Mina uppgifter: Mina uppgifter sparar numera automatiskt dina sorterings-, filter- och visningsinställningar.

 • Förbättrad tidslinje: Vi har lagt till ett filter för slutförda/ej slutförda uppgifter i tidslinjen och flyttat panelen för ej schemalagda uppgifter till höger sida, för att anpassa den till layouten för ej schemalagda uppgifter i arbetsbelastningen och förbättra användbarheten.

 • Förbättrade ta bort-funktioner för avsnitt: Det går nu att ta bort avsnitt även om de fortfarande innehåller (slutförda eller ej slutförda) uppgifter.

 • iOS-uppdatering: Vi har gett vår iOS-app ett nytt utseende och har förbättrat navigeringen, så att du enkelt kan hitta informationen du behöver, även när du inte sitter vid ditt skrivbord.

Oktober 2019

 • Gratisversioner av Asana-mallar: Asana-mallar är nu tillgängliga för alla, oavsett abonnemang. Ta en titt i vårt mallgalleri och hitta en mall som passar dig.

 • Taligenkänning för iOS: Skapa snabbt uppgifter och bifoga röstinspelningar på iOS. Skapa en uppgift och välj sedan mikrofonikonen, eller tryck på den orangea knappen för att skapa uppgifter och håll ned den för att påbörja inspelningen. Observera att transkriptionen är begränsad till det språk som har ställts in på iOS-enheten, och är kanske inte är tillgänglig på alla språk. Ladda ned mobilappen och prova den i dag.

 • Uppdaterade aviseringar för @omnämnanden för uppgiftsbeskrivningar och kommentarer: När du behöver öka uppmärksamheten för en kommentar eller uppgift, har du möjlighet att omnämna en annan användare. Den här uppdateringen gör @omnämnanden mer synliga i Asanas användargränssnitt och i e-postmeddelanden.

 • Ny design för e-postmeddelanden med uppdateringar: Vi har ändrat våra e-postmeddelanden för uppgiftsuppdateringar för att de ska vara tydligt genomförbara, och vår e-post för batchuppdateringar för att de ska vara lättare att ta till sig.

 • Information om användarframgångsansvariga i adminkonsolen: Administratörer för kvalificerade konton kan nu hitta information om användarframgångsansvariga i adminkonsolen. Läs mer om våra erbjudanden om användarframgång.

 • Nya Asana Together-workshoppar: Vi har lanserat två nya Asana Together-workshoppar den här månaden: ”Go Pro with Asana Business” och ”Onboard your Team to Asana”. Ta en titt på våra kommande evenemang och hitta en workshop nära dig.

September 2019

 • Arbetsbelastning med insats och kapacitet: Med arbetsbelastning får du insyn i arbetet som sker i olika projekt i en enda vy, vilket gör att du enkelt kan omtilldela eller planera om uppgifter när verksamhetens behov ändras. Med funktionen arbetsbörda kan du ställa in en viss belastning på dina uppgifter – till exempel timmar eller poäng – baserade på vilket numeriskt anpassat fält som helst i Asana, för att bättre förstå exakt hur mycket arbete var och en har. För att säkerställa att ingen i teamet har för mycket att göra kan du också ställa in kapacitetsgränser för enskilda teammedlemmar. När arbetet som de har blivit tilldelade överstiger kapaciteten för en viss vecka, ser du en röd linje i arbetsbelastningen som indikerar att de har för mycket att göra. Ta reda på mer.

 • Fler filter i adminkonsolen: Den här uppdateringen tillhandahåller en enkel vy över gäster, administratörer och väntande inbjudningar – så att administratörer bättre kan hantera sina organisationsmedlemmar.

 • Ta bort platser direkt i adminkonsolen: Om du har ett Premium- eller Business-abonnemang (och inte använder manuell fakturering) kan du numera ta bort platser direkt i adminkonsolen.

 • Asana Academy-kurser: Den här månaden lanserade vi två nya Academy-kurser för marknadsföringsteam och kreativa team. Du får lära dig att organisera och förenkla hanteringen av din nästa kampanj i Asana, eller lära dig hur Asana kan förenkla och effektivisera din kreativa produktionsprocess. Du hittar dem här: Asana Academy-kurs: Plan and Manage a Marketing Campaign och Asana Academy-kurs: Creative Process and Production.

Augusti 2019

 • Förbättrad köpupplevelse: Nu kan man köpa ett Premium- eller Business-abonnemang så snart man registrerar sig på Asana.com.

 • Uppdaterade anpassade fält: Vi har uppdaterat anpassade fält! Nu kan man skapa ett fält för att spåra i ett enskilt projekt, eller lägga till/välja från fält i organisationens bibliotek så att vem som helst kan använda det.

 • Nytt sidhuvud och verktygsfält: För att göra det enklare att hitta menyer för filter, sortering och fält i projektvyerna, har vi uppdaterat sidhuvudena och lagt till ett nytt verktygsfält.

 • Lär dig att använda Asana på ditt eget språk: Nu kan du lära dig grunderna i Asana på spanska, portugisiska, tyska, franska och japanska på Asana Academy. Lär dig att använda Asana på ditt språk.

Juli 2019

 • Arbetsbelastning: Med lanseringen av Arbetsbelastning har du nu tillgång till en centraliserad bild av teamets kapacitet, vilket gör det lättare att planera och balansera arbetet så att ingen är överbelastad (eller har för lite att göra).

 • Adminkonsol för organisationer: För att bättre hantera ditt Asana-konto kan du nu använda den nya adminkonsolen för organisationer för att få en inblick i teamets aktiviteter, anpassa säkerhetsinställningar, ändra faktureringsinformation och mycket mer.

 • Förbättrad sökning: Våra senaste uppdateringar av sökfunktionen har minskat belastningen på dess infrastruktur – så nu går det snabbare för dig att söka!

 • Mer hjälp till nya Asana-användare: Vår projektstrukturpresentation (den vägledning du får i Asana när du skapar ett projekt) ger dig nu feedback i realtid, så att du genast kan lära dig hur man använder Asana.

 • Vi har nya Asana Academy-kurser! Lär dig hur Asana löser några av de största problemen som marknadsförare står inför med vår nya Asana Academy-kurs: Introduction to Asana for Marketing.

Juni 2019

 • Knappen Lägg till avsnitt finns numera längst ner i listvyn: Om du snabbt vill skapa ett avsnitt kan du använda den nya knappen + Lägg till avsnitt längst ner i listan. Det nya avsnittet kommer alltid att läggas till i slutet av din listvy.

 • Automatisk uppdatering av slutdatum i anpassade mallar: Med den här uppdateringen kan du enkelt effektivisera återkommande processer och arbetsscheman med anpassade mallar i Asana. Slutdatum justeras automatiskt baserat på valda start- eller slutdatum så att du kan spara in steg i projektplaneringsprocessen! Ta reda på mer.

 • Sökning i produktguiden: För att du snabbt ska förstå hur man använder Asana kan du nu söka efter guideresurser i ditt Asana-sökfält (t.ex.: ”Vad är en milstolpe?”).

Maj 2019

 • Kolumner i tidslinjen: Nu visas kolumner i tidslinjen. Vi har tidigare lanserat avsnitt i tidslinjen, och nu kommer dina tavelprojekt också att visa kolumner.

 • Portfoliomedlemskap: Du kan nu dela portfolior genom att lägga till teamkollegor för att hålla dem uppdaterade om arbetsförloppet. Ta reda på mer.

 • Milstolpar i avancerad sökning: Med den här uppdateringen kan du filtrera milstolpar i avancerad sökning.

 • Nytt kortkommando för att lägga till avsnitt: Om du snabbt vill skapa ett avsnitt i listvyn kan du använda kortkommandot Tab + N. Ta reda på mer.

 • Sekretessindikator när man skapar uppgifter på mobilen: När du skapar en uppgift i mobilappen kommer sekretessindikatorer att informera dig om du skapar en privat uppgift i Mina uppgifter, eller en öppen uppgift i ett projekt.

April 2019

 • Asana finns nu på japanska: Vi är glada över att fortsätta att göra Asana lättare att använda för team över hela världen. Vi har nu lanserat hela Asana på japanska. Ta reda på mer.

 • Redigera kommentarer i konversationer: Med den här uppdateringen kan du redigera kommentarer i konversationer, på samma sätt som i uppgifter!

 • Förhandsgranska uppdateringar från en portfolio: När du granskar projekt från en portfolio, kan du numera förhandsgranska statusuppdateringar för att enkelt kunna se vilka projekt som är i fas.

Mars 2019

 • Milstolpar: Vi har lagt till en ny uppgiftstyp i Asana. Nu kan alla uppgifter som spåras i ett projekt märkas som en milstolpe, för att hjälpa till med att visuellt organisera stora och komplexa projekt. Ta reda på mer.

 • Portfolioförloppsvy: Som en del av milstolpar har vi uppdaterat portfolioförloppsvyn! Nu kan man växla mellan förlopp i procent och milstolpar för att visa projektstatus i portfolion.

 • Formulär: Med formulär är det nu ännu enklare att komma igång med arbetet i Asana. Du kan lägga till ett formulär i ett projekt för att samla in både dina jobbförfrågningar och all information du behöver (inklusive anpassade fält). Formulär kan delas med vem som helst, även med en extern partner som inte har Asana, och varje inskickat formulär läggs till i ditt projekt som en ny uppgift som automatiskt tilldelas till projektägaren – vilket säkerställer att inget glöms bort.

 • Kvalitetskontroll: För att hjälpa dig att få feedback från intressenterna snabbare har vi skapat Kvalitetskontroll i Asana. När du öppnar en bildfil från en uppgift på skrivbordet eller mobilen ser du alternativet att lägga till feedback. Det här gör det möjligt för dig att klicka på ett specifikt område på bilden och lämna feedback på den delen. Din feedback kommer att läggas till som en underuppgift och tilldelas till användaren som laddade upp bilden.

 • Aviseringar för anpassade fält: Du kan nu aktivera/inaktivera aviseringar för anpassade fält. Om aviseringar är aktiverade för ett anpassat fält och värdet på det anpassade fältet ändras i en uppgift, kommer alla följare till den uppgiften att få en avisering i sin Asana-inkorg och via e-post (om e-post är aktiverad).

 • Godkännanden: Förutom aviseringar för anpassade fält har vi också lagt till arbetsflöden för godkännande i Asana. Att inte veta om något är godkänt eller inte kan leda till förseningar och frustrationer – det går att undvika genom att spåra varje steg i din process och lägga till vårt anpassade fält Godkännandefas i ditt projekt och aktivera aviseringar för det. När en uppgift flyttas till en ny fas skickas det ut en avisering så att alla inblandade är informerade!

 • Adobe Creative Cloud-integrering: Vi samarbetar med Adobe för att lansera integreringen mellan Asana och Adobe Creative Cloud. Om du arbetar i Adobe Photoshop CC, Illustrator CC eller InDesign CC kan du se nya uppgifter, dela designfiler och lägga till feedback från Asana, utan att växla mellan verktygen.

 • Litmus-integrering: Vår nya Litmus-integrering hjälper dig att hantera dina arbetsflöden för att skapa och testa e-post bättre. Genom att synkronisera din Litmus-checklista till Asana kommer du inte att missa några brutna länkar eller bilder när du skickar ditt nästa nyhetsbrev.

Läs mer om allt som står ovan här.

Februari 2019

 • Två kolumner i fliken förlopp i portfolior: Vi har lagt till ytterligare en kolumn för att stödja portfolioförloppsvyn, för att snabbt kunna visa ännu mer information på projektnivå – inklusive anpassade fält, aktiviteter och statusuppdateringar.

 • Ta bort tomma uppgifter automatiskt: För att förhindra att man oavsiktligt skapar flera tomma uppgifter tas nu uppgifter utan innehåll bort automatiskt när man klickar på en annan uppgift, en annan sida eller när man klistrar in innehåll med radbrytningar.

 • Ökad gräns för teamkalenderprojekt: Vi har uppdaterat vår kalenderfunktion för att stödja team med mer än 200 projekt!

 • Produktmallar och mallgalleri: För att hjälpa dig att komma igång med dina projekt har vi skapat ett bibliotek med projektmallar på Asana.com/templates och i Asana. För att hitta projektmallar klickar du på den orangea +-knappen i det övre högra hörnet på skärmen, väljer projektalternativet och sedan den gruppkategori som är mest relevant för dig, för att visa mallalternativen.

 • Sorterings- och filtreringsmöjligheter i tavlor: Vi har lagt till möjligheten att sortera (visa uppgifter i en viss ordning) och filtrera (visa en viss typ av uppgifter) i Asana-tavlor, för att hjälpa dig att hantera komplexa arbetsflöden och visa det arbete som är viktigast för dig.

Januari 2019

 • Exportera portfolior till CSV: Om du är portfolioansvarig och inte använder Google Kalkylark, kan du numera exportera dina portfoliodata! CSV-filen innehåller också de anpassade fälten för projekten som har ställts in i portfoliovyn.

 • Favoritmärka portfolior: När du favoritmärker portfolior visas de på startsidan, på portfoliostartsidan och i sidofältet, för enkel åtkomst.

 • Uppgifter som snart förfaller på startsidan: Vi har lagt till ett avsnitt med Uppgifter som snart förfaller högst upp på startsidan, för att hjälpa dig att enkelt identifiera högprioriterat arbete.

 • Sortera tidslinjen efter tilldelad person: Nu kan man gruppera uppgifter efter tilldelad person på tidslinjen för att enkelt omtilldela arbete och hålla projekten i fas.

December 2018

 • Portfolior: Med portfolior kan man organisera projekt efter initiativ, övervaka deras status i realtid och rapportera om förlopp både på webben och i mobilappen. Med den här översikten kan man upptäcka risker och få tillgång till mer information för att hålla teamet uppdaterat och minska riskerna, innan de påverkar projektet negativt. Läs mer.

 • Kalender 2.0: Baserat på er feedback har vi uppdaterat kalendern för att göra den snabbare och mer anpassningsbar.

 • Filtrera resultat för avancerad sökning efter startdatum: Utöver andra projekt- och uppgiftskriterier, kan man nu generera resultat för avancerad sökning efter startdatum.

 • Förtydligande av snabbinfoga-knappen: Snabbinfoga-knappen i sidhuvudet är nu tydligare och heter Ny för att det ska vara lättare att skapa nya uppgifter och projekt.

 • Anpassade ikoner för snabbinfoga-knappen på iOS: Ikonen för snabbinfoga-knappen i det nedre högra hörnet på iOS-appen anpassar sig numera efter var i Asana man befinner sig. Till exempel, om man är i fliken Projekt ser man en Lägga till projekt-ikon.

November 2018

 • Skapa uppgifter direkt har uppdaterats för iOS: Du kan nu ställa in anpassade fältvärden när du skapar en uppgift direkt i vår iOS-app. Med färre steg för att skapa en uppgift får du mer tid till att få jobbet gjort!

 • Lägg till/skapa/ta bort team från en avdelning: Som administratör kan man nu lägga till och ta bort team från en avdelning direkt i Asana, för att göra det enklare att hantera medlemmar.

 • Asana för Outlook: Du kan nu omvandla e-postmeddelanden i Outlook till genomförbara, spårbara uppgifter i Asana, utan att lämna inkorgen. Läs mer.

 • Startsida och teamsidor: Med den nya startsidan och de förbättrade teamsidorna är det nu lättare att få åtkomst till projekten du är intresserad av och hålla dig uppdaterad om dina teammedlemmars arbete, från ögonblicket då du startar Asana. Läs mer.

Oktober 2018

 • Låsa anpassade fält: Du kan nu kontrollera vem som kan redigera anpassade fältvärden i alla dina projekt för att konsekvent spåra informationen. Är tillgänglig för Enterprise.

 • Uppdaterad navigering på Android: Navigeringsmenyn har flyttats från höger sida till vänster sida i vår Android-app för att överensstämma med systemstandarderna. Dessutom har vi gjort det enklare att hitta funktioner såsom att sortera vyer och att växla mellan vyer.

 • Uppdaterad snabbinfoga på iOS: Det är nu enklare att lägga till arbete i Asana i vår iOS-app genom OCR-teknik (Optical Character Recognition). Man kan konvertera bilder av handskriven eller tryckt text, till exempel anteckningar på en whiteboardtavla eller klisterlappar, till ett textformat som är redigerbart och sökbart i Asana.

 • Vi har ändrat ”copy” till ”duplicate” i den engelska versionen: Åtgärder som använder termen ”copy” har ersatts av ”duplicate” för att undvika feltolkning eller förvirring i teamet.

 • Antal medlemmar på faktureringssidan: Du kan nu se antalet medlemmar som tillhör din organisation direkt på faktureringssidan och välja det paket som bäst passar dina behov.

September 2018

 • Dra flera uppgifter i tavelvyn: Tryck på Command-/Ctrl-tangenten och välj flera uppgifter i tavelvyn och dra dem mellan olika kolumner.

 • Uppgiftsnamn på tidslinjen: Uppgiftsnamn följer numera med när du rullar horisontellt i tidslinjen, så att det är tydligt vilka uppgifter du tittar på när du navigerar.

 • Indikator för blockerade uppgifter: Uppgifter som är beroende av en annan uppgift kommer nu att ha en visuell indikator i dina projekt och i dina Mina uppgifter, så att du snabbt kan se vad som kan påbörjas och vad som är blockerat.

 • Avancerad sökning i tavelkolumner: Använd avancerad sökning för att hitta uppgifter i specifika kolumner i dina tavelprojekt.

 • Förbättrad CSV-importör: Du kan nu lägga till anpassade fält och underuppgifter från CSV-importören, för att snabbt kunna skapa projekt med all information du behöver. Läs mer.

 • Startdatum för återkommande uppgifter: Startdatum genereras nu automatiskt för återkommande uppgifter, om den ursprungliga uppgiften hade ett startdatum.

 • Version med enbart kommenteringsrättigheter av dialogrutan med projektmedlemmar: Om du enbart har kommenteringsrättigheter till ett projekt, kommer du nu att se en dialogruta med projektmedlemmar som visar vem som har redigeringsåtkomst till projektet, och som ger dig möjlighet att justera dina aviseringsinställningar.

 • Ändringar i aviseringscentret: Vi har gjort det enklare att hitta och förstå aviseringsinställningarna så att du kan anpassa hur du får information i Asana.

 • Markeringar på bilder på iOS: Med markeringar kan du rita, skriva eller placera text på ett foto innan du lägger till det i Asana. Prova Asanas iOS-app.

 • Stöd för rik text på iOS: Skapa snabbt punktlistor och nummerlistor med indrag i mobilappen.

 • Förbättrad uppgiftsredigering på iOS: Nu kan man bara trycka för att redigera olika avsnitt i uppgiftsdetaljerna, vilket gör det effektivt att uppdatera uppgifter.

Augusti 2018

 • Tydligare produktnavigering: För att hjälpa dig att hantera ditt arbete i Asana har vi ändrat layout och användargränssnitt (UI). Du kan nu komma åt Mina uppgifter, inkorgen och paneler i sidofältet, och det övre fältet har förenklats för att det ska vara lättare att navigera i projektsidhuvudet. Sökfältet och snabbinfoga +-knappen finns nu till höger i det övre fältet, bredvid hjälpmenyn. Läs mer.

 • Stilen på autoförslag har uppdaterats: När du använder sökfunktionen, lägger till uppgifter till flera projekt eller lägger till följare, visas resultaten i en tydligare och mer kompakt stil, vilket gör det lättare att hitta den information du behöver.

 • Lägg till följare från Snabbinfoga: Du kan nu lägga till följare till en uppgift när du använder snabbinfoga +-knappen för att skapa en uppgift i Asana.

 • Indragna punktlistor och nummerlistor med rik text: Det är nu enklare att formatera punktlistor och nummerlistor med indragsalternativet i rik text-menyn. Man kan nu markera viktig information och strukturera uppgiftsbeskrivningar och kommentarer.

 • Begränsa gästinbjudingar: Enterprise-administratörer kan nu ställa in en policy för vem som får bjuda in externa gäster till organisationen. Inställningen kan gälla endast administratörer, administratörer och medlemmar, eller vem som helst.

 • Åtkomst till den senaste fakturan i pdf-format: Administratörer kan nu få tillgång till den senaste fakturan i fliken Fakturering i inställningsmenyn.

 • Nya ikoner: Du kanske har lagt märke till några nya ikoner i Asana – de är nu mer visuellt enhetliga i hela appen.

 • Uppdaterade figurer för firande: Våra figurer för firande har blivit uppdaterade! Det är bara att slutföra en uppgift för att se dem. Ta reda på hur man aktiverar firande.

 • Redigera uppgifter på iOS: Vi har uppdaterat uppgiftsdesignen i iOS-appen och gjort det enklare att uppdatera uppgifter – så att du kan lägga mindre tid på att redigera och mer tid på att slutföra dem.

 • Genvägar för att skapa uppgifter direkt på Android: Vi har uppdaterat funktionen och den innehåller nu tilldelad person, slutdatum och genvägar till bilagor. Det är nu också möjligt att utöka vyn för att skapa uppgifter, för att kunna lägga till en beskrivning och underuppgifter. Det här är redan tillgängligt på iOS.

 • Uppdaterad kommentarredigerare för iOS och Android: Det är nu ännu enklare att kommentera arbete när man är på språng med vår uppdaterade kommentarredigerare på mobilen. Vi har lagt till kortkommandon så att man snabbt kan tagga teamkollegor, ta foton eller ladda upp befintliga bilder från sin mobila enhet direkt till Asana.

 • API-sökning: Vårt API-team har skapat en slutpunkt som liknar funktionen Avancerad sökning i webbappen. Läs mer.

 • PayPal-stöd: Man kan nu betala för Asana Premium och Asana Enterprise med PayPal. Det är bara att välja det här betalningsalternativet på faktureringssidan.

Juli 2018

 • Länkar i anpassade fält: Man kan nu spåra länkar i anpassade fält (se till att de är textfält). När man klickar på ikonen i fältet öppnas webbsidan i ett nytt fönster. Läs mer.

 • Godkännanden: Det är nu enklare än någonsin att spåra status för uppgifter. Med de senaste förbättringarna av anpassade fält och Asana-skapade projektmallar, kan man hantera godkännandeprocessen i Asana. Läs mer.

 • Helskärmsläge för bilagor: När man väljer en bilaga från en uppgift, visas numera bilden i helskärmsläge. Man kan snabbt bläddra igenom flera bilder utan att behöva öppna en ny flik eller lämna Asana.

 • Nya kortkommandon: Nya kortkommandon finns tillgängliga för att snabbt komma till inkorgen och Mina uppgifter. Tryck på ”tab + I” för att komma till inkorgen, och ”tab + Z” för att komma till Mina uppgifter. Läs mer.

 • Kopiera flera uppgifts-URL:er: Det finns en länkikon i sidhuvudet till uppgiftsfönstret för att kopiera uppgiftens URL. Nu är samma knapp tillgänglig i uppgiftsfönstret för flera uppgifter när mer än en uppgift är vald, så att man kan kopiera flera uppgifts-URL:er samtidigt och sedan dela dem med teamkollegor.

 • Ändringar i uppgiftsfönstret: Det är nu lättare att slutföra uppgifter och vidta viktiga åtgärder, såsom att bifoga filer och skapa underuppgifter, i det omformade uppgiftsfönster. Läs mer.

 • Administratörskontroll över integreringar: Asana Enterprise-administratörer har nu möjlighet att blockera och vitlista tredjepartsintegreringar på organisationsnivå för att få mer kontroll över organisationens Asana-användning. Läs mer.

 • Borttagen mobilindikering för mobilkommentarer: Mobilikonen har tagits bort från kommentarer som lagts till från Asana-mobilappen. Det gör att man kan arbeta från sin mobila enhet utan att kommunikationen i Asana skiljer sig från webbappen. Det här har tidigare varit tillgängligt på iOS och webbappen, och är nu även tillgängligt på Android!

 • Skapa uppgifter direkt på iOS: När man skapar uppgifter direkt på iOS kan man numera lägga till en tilldelad person, ett slutdatum och bifoga genvägar så att det inte längre är nödvändigt att redigera uppgiften för att lägga till den här informationen. Man kan nu även expandera vyn för att skapa uppgifter, för att lägga till en beskrivning och underuppgifter. Det här kommer snart att vara tillgängligt även på Android. Läs mer.

 • Redigera kommentarer på Android: Med den här uppdateringen kan man nu redigera sina kommentarer efter att de har publicerats i vår Android-app, precis som i webb- och iOS-apparna.

 • Omorganisera underuppgifter i API:et: Nu kan man omorganisera underuppgifter direkt i API:et. Läs mer.

 • Redigerbara kommentarer i API:et: Det går numera att redigera kommentarer direkt via API:et, precis som i våra webb- och mobilappar. Läs mer.

Juni 2018

 • Ny Asana för Slack-integrering: Med den här nya versionen av integreringen kan teamet få Asana-uppdateringar i Slack, vidta åtgärder för dessa uppdateringar och till och med omvandla Slack-meddelanden till Asana-uppgifter eller kommentarer – utan att lämna Slack. Learn more.

 • Skapa beroenden på tidslinjen: Det blev precis enklare att planera projekt på tidslinjen. Nu kan man skapa beroenden mellan uppgifter direkt på tidslinjen. Håll helt enkelt muspekaren över en uppgift och välj anslutningen för att skapa beroenden mellan uppgifter. Läs mer.

 • Startdatum för projekt: Nu kan du lägga till ett startdatum för projekt i fliken Förlopp, så att teamet vet när projektet startade. Läs mer.

 • Emojier i anpassade fält-, uppgifts- och projektnamn: Vi vet att du ❤️ emojier och nu kan du använda dem överallt i Asana. Använd din favoritemoji för att skilja på uppgifts- eller projektnamn, och lägg till dem i anpassade fält.

 • Relativ datumvisning: Tidsstämplar i uppgiftskommentarer visas nu som en ungefärlig förfluten tid snarare än ett datum och en tid, så att du lättare kan identifiera när en kommentar lades upp. Vill du se all information? Håll bara muspekaren över en tidsstämpel för att visa hela datumet och tiden.

 • Personliga pronomen i Mina inställningar och i profilkortet: Ibland är ditt namn och din roll inte tillräckliga för att andra ska veta hur du vill bli tilltalad – här är pronomen en viktig indikator. För att dina teamkollegor ska kunna tilltala dig på ett sätt som passar dig, har vi lagt till ett pronomenfält i din profil. För att ange dina pronomen går du till Mina inställningar. De kommer att visas i profilkortet. Vi hoppas att den här lilla, men viktiga uppdateringen, kommer att leda till en mer effektiv kommunikation i Asana och bidra till att skapa en mer inkluderande arbetsplats. Läs mer.

 • Ingen mobilindikering för mobilkommentarer: Med den här uppdateringen finns det inte längre någon mobilikon vid sidan av kommentarer som lagts till från Asana-mobilappen. Det gör att man kan arbeta från sin mobila enhet utan att kommunikationen i Asana skiljer sig från webbappen. Det här är nu tillgängligt på iOS och webbappen, och snart på Android!

 • Krav på färg vid statusuppdateringar: När du ställer in en statusuppdatering för ett projekt måste du nu ange en färg: grönt (i fas), gult (fortskrider men är i riskzonen) eller rött (riskerar att försenas och kräver uppmärksamhet) så att teamet vet hur projektet fortskrider. Läs mer.

 • Adminkonsol för avdelningar med Enterprise: Avdelningsadministratörer har nu tillgång till avdelningen i adminkonsolen där de kan hantera medlemmar, visa teamen och se abonnemang. Det här är endast tillgängligt för den betalningsansvarige för avdelningen och är en del av deras Premium-avdelning.

 • Genomförbara meddelanden i Outlook: Du kan nu vidta åtgärder på Asana-e-postaviseringar direkt i Outlook. Du kan visa innehållet i Asana, ställa in slutdatum, lägga till en kommentar och märka som slutförd. Läs mer.

 • Redigera kommentarer på iOS: Med den här uppdateringen kan man redigera kommentarer i vår iOS-app, precis som i webbappen. Kommer snart på Android!

 • En snabbare Asana på mobilen för internationella kunder: Om du använder Asana-mobilappen på ett annat språk än engelska, kommer din mobilupplevelse nu att vara snabbare tack vare ett nytt API.

 • Team Drive är nu tillgängligt från Google Drive-integreringen: Med Google Drive-integreringen kan du enkelt lägga till filer i uppgifter. Utöver din personliga enhet inkluderar integreringen nu även Team Drive. Läs mer.

Maj 2018

 • Rik textformatering: Det är nu enklare att formatera din text, lägga till emojier, skapa listor och länka till andra arbeten i Asana med en ny rik textformateringsmeny. Menyn visas längst ned i alla uppgiftsbeskrivningar och kommentarer. Läs mer.

 • Zoom på två år på tidslinjen: För längre projekt kan du nu zooma ut på tidslinjen för att visa två år av din plan.

 • Skapa en uppgift med Snabbinfoga: När du använder Snabbinfoga för att skapa en uppgift, visas dialogrutan längst ned till höger på skärmen, så att du kan hänvisa till annan information i Asana samtidigt som du skapar uppgiften och arbetar med flera uppgiftsutkast samtidigt. Du kan också minimera utkasten medan du arbetar med något annat, vilket gör det lätt att komma tillbaka till dem när du är redo att avsluta uppgifterna.

 • Bifoga flera filer på iOS: Du kan nu välja och ladda upp flera bilagor till dina uppgifter och konversationer samtidigt från din iOS-enhet. Den här funktionen kommer snart att vara tillgänglig även för Android-användare.

 • Förbättrat Chrome-tillägg: Vi har uppgraderat vårt Chrome-tillägg så att du kan lägga till uppgifter till Asana från vilken webbplats som helst. Ladda ned tillägget för att börja skapa i Asana från vilken webbsida som helst.

 • Anpassade fält i API:et: Utvecklare kan numera se, lägga till, ta bort eller ändra anpassade fält i vårt API.

April 2018

 • Tidslinje: Med tidslinjen får du en vacker, levande bild av hur alla delarna i dina projekt är strukturerade, så att du kan komma igång på rätt sätt och hålla varje deadline. Se hur tidslinjen passar in i vår produktvision.

 • Redigera kommentarer i uppgifter: Nu kan du redigera kommentarer i uppgifter efter att du har lagt till dem för att kunna ändra de irriterande skrivfelen. För att redigera en kommentar klickar du på den intilliggande nedrullningsbara menyn och väljer Redigera kommentar.

 • Jumbomojier: När du skriver en kommentar som bara innehåller emojier visas de i ”jumbo”-storlek om det finns tre eller mindre.

 • Förbättrad säkerhet för e-postmeddelanden som vidarebefordras till Asana: Vi har stärkt kraven på avsändarautentisering för att lägga till uppgifter, kommentarer och konversationer till Asana via e-post. Det är nu svårare att vidta obehöriga åtgärder som en annan användare i Asana.

 • Teamgäster räknas in i medlemsgränsen: När du lägger till gäster i teamet kommer de nu att vara ”medlemmar med begränsad åtkomst” som räknas in i din teammedlemsgräns.

 • API-batcher: För att göra det enklare att utveckla på vårt API kan du nu utföra flera åtgärder i en enda HTTP-förfrågan. Läs mer om hur man använder vårt API.

 • Uppgiftsberoenden i API:et: Utvecklare kan nu lägga till, ta bort och se uppgiftsberoenden i vårt API.

Mars 2018

 • Spanska och portugisiska: ¡Hola! Olá! Asana finns nu på spanska och portugisiska. Asanas app och webbplats och även guiden har översatts helt och hållet. För att ändra språk i Asana, går du till Mina inställningar och väljer Visning. Läs mer.

 • Klistra in bilder från urklipp: När du behöver dela en bild med teamet, kan du nu helt enkelt kopiera och klistra in den i en kommentar. Bilden kommer att bifogas automatiskt. En länk till bilden kommer också att läggas till som en kommentar i uppgiften, konversationen eller statusuppdateringen. Färre steg innebär sparad tid! Är för närvarande tillgänglig med Chrome, Firefox och Safari.

 • Uppgifter fortsätter att vara kopplade till andra projekt i anpassade mallar: Vi har gjort en liten, men viktig uppdatering av anpassade mallar. När du skapar ett projekt från en mall, fortsätter uppgifterna att vara kopplade till de andra projekten de ingår i.

 • Låsikon för privata projekt: En låsikon visas nu intill projektnamnet om projektet är privat. Läs mer om privata projekt.

 • Prioritera uppgifter på iOS: Du kan nu märka uppgifter som tilldelats till dig till I dag, Kommande eller Senare direkt i din iOS-enhet. Nu kan du prioritera arbete även när du är på språng.

 • Förbättrade vyer på iOS: Utöver tilldelad person, slutdatum, gillningar och alfabetisk ordning, kan man nu även sortera uppgifter i projekt efter anpassade fält. När du sparar en vy i webbappen, visas den också i mobilappen.

 • Ny uppgiftslista på iOS: Vi har en ny och förbättrad uppgiftslista i vår iOS-app. Det är nu enklare att visualisera arbetet och snabbt vidta nödvändiga åtgärder.

 • Uppgifter i 20 projekt: För att säkerställa en fortsatt snabb Asana-upplevelse kan du numera lägga till uppgifter i högst 20 projekt. Befintliga uppgifter som ingår i fler än 20 projekt kommer inte att påverkas, men du kommer inte att kunna lägga till dem i andra projekt.

Februari 2018

 • Anpassade fält i tavlor: Anpassade fält visas nu i förhandsgranskningar av uppgifter i tavelprojekt, för att framhäva viktig information, såsom status, prioritet, kostnad eller kanal. Du kan snabbt titta till ditt projekt och se var arbetet står, ta reda på vad som behöver din uppmärksamhet och se till att inget glöms bort. Anpassade fält är tillgängliga för Asana Premium. Läs mer.

 • Tavelprojekt med enbart kommenteringsrättigheter: Vi lanserade nyligen projekt med enbart kommenteringsrättigheter och nu kan du också ändra projektåtkomst i tavlor. Skapa projekt med enbart kommenteringsrättigheter för arbete som du vill dela med många medarbetare, men som bara ett fåtal behöver bidra till, såsom företagsmål, produktöversikter eller lanseringsplaner. På så sätt kommer dina teamkollegor att ha den information de behöver för göra sitt jobb och du kan skydda dig mot oönskade redigeringar eller oavsiktliga ändringar. Projekt med enbart kommenteringsrättigheter är tillgängliga med Asana Premium. Läs mer.

 • CSV-importör: Importera dina kalkylark direkt till ett Asana-projekt så att du kan börja hantera dina projekt i ett flexibelt samarbetsverktyg med bara några klick. Om du använder Excel, Google Kalkylark, Smartsheet, eller vill flytta Trello-projekt till Asana, kan kalkylarken enkelt konverteras till en CSV-fil och sedan importeras. Läs mer.

 • Resultat: Alla användare kommer nu att se ett resultatavsnitt i det vänstra sidofältet med sökresultat, till exempel uppgifter som de har skapat. Dessutom kan Asana Premium-kunder se nya och befintliga sparade sökningar i det här avsnittet. Läs mer.

 • Inaktivera Inkorgsaviseringar om dagens uppgifter: Sluta ta emot aviseringar i din Asana-inkorg om uppgifter som startar eller förfaller i dag med det här nya hacket, så att du snabbare kan gå igenom din inkorg. Gå till Mina inställningar och välj Hacks för att inaktivera aviseringarna. Observera att hacks är experimentella funktioner som vi testar. De stöds inte och kan ändras, förstöras eller försvinna när som helst.

 • Nya knappstilar: Vi har ändrat utseendet på våra knappar för att göra dem enklare att använda.

 • Ny datumväljare på mobilen: Ställ snabbt in start- eller slutdatum i vår mobilapp med den nydesignade datumväljaren. Startdatum är tillgängliga för Asana Premium. Skaffa Asana för iOS eller Asana för Android.

 • Dela med Asana för Android: Nu kan du enkelt lägga till arbete i Asana med alternativet Dela med Asana för Android. När du är i en annan app trycker du på menyn Dela för att skapa en uppgift i Asana. Läs mer om Asana för Android.

 • Statusuppdateringar för iOS: Dela en statusuppdatering för projektet med teamet så att alla är informerade, direkt från din iPhone eller iPad. Läs mer om Asana för iOS.

Januari 2018

 • Ny mall för introduktion av nyanställda: När nya medarbetare går med i teamet kan du använda den här Asana-skapade mallen för att säkerställa att de får en smidig start. Spåra de nödvändiga dokumenten och aktiviteterna och ge nyanställda all information de behöver för att lyckas med sina uppgifter. För att använda mallen går du till fliken Mallar på den nya projektskärmen och klickar på Använd mall intill Introduktion av nyanställda.

 • Förbättrade mobillänkar: När du trycker på en Asana-länk i ett e-postmeddelande eller Slack-meddelande på din mobila enhet, kommer du numera att omdirigeras direkt dit du vill i Asana, så att du kan komma igång med jobbet snabbare.

 • Sortera uppgifter på Android: Du kan nu märka uppgifter till I dag, Senare eller Kommande i dina Mina uppgifter på Android.

December 2017

 • Projekt med enbart kommenteringsrättigheter: Med projekt med enbart kommenteringsrättigheter kan du dela mer arbete med fler teamkollegor och känna dig säker på att informationen förblir korrekt, utan några oavsiktliga ändringar eller redigeringar. Om du använder Asana Premium eller Asana Enterprise kan du börja skapa projekt med enbart kommenteringsrättigheter i dag. Läs mer.

 • Siri-integrering: Asana och Siri arbetar nu tillsammans i din iOS-app för att säkerställa att du enkelt kan lägga till dina uppgifter, påminnelser och arbete i Asana var du än befinner dig. Oavsett om du väntar på att ett möte ska börja, tar en kaffe, har en sista idé innan du går och lägger dig eller helt enkelt inte har lust att skriva, för Asana och Siri dina idéer framåt. Läs mer.

 • Asana är nu tillgänglig på franska och tyska: Vi är glada över att göra Asana lättare att använda för team över hela världen. Nu finns hela Asana-upplevelsen på franska och tyska, och i början av nästa år även på spanska och portugisiska. Läs mer.

 • Prestandaförbättringar: I augusti meddelade vi att Asana var dubbelt så snabb. Sedan dess har vi arbetat med att förbättra hastigheten ännu mer. Nu går det snabbare att sortera projekt och Mina uppgifter, oavsett vy. Även sidor laddas snabbare, så att du kan komma åt ditt arbete ännu fortare.

 • Uppdaterad teamöversikt: När du väljer Teamkonversationer i sidofältet kommer du till en förbättrad teamöversiktssida, där du enkelt kan lägga till projektmallar som teamet kan använda.

 • Förenklat projektsidhuvud: Vi har förenklat projektsidhuvudet för att göra det lättare att hitta åtgärden du vill utföra.

November 2017

 • Startdatum: Uppgifter kan skilja sig åt och vissa arbeten tar helt enkelt längre tid. Att veta när man ska börja är lika viktigt som att veta när arbetet ska slutföras. Nu är det möjligt att lägga till startdatum till uppgifter om du använder Asana Premium. Startdatum hjälper dig att avsätta tillräckligt med tid för arbetet, så att du kan nå deadliner utan att stressa. Läs mer.

 • Kontextuellt Gmail-tillägg: Asana för Gmail är nu tillgängligt på G Suite Marketplace. Med den här integreringen kan du omvandla dina e-postmeddelanden till kunder och teamkollegor till genomförbara uppgifter i Asana – utan att lämna din inkorg. Läs mer om att ansluta Gmail och Asana.

 • Mobilkalender: Baserat på er feedback om att kalendervyn är viktig för att kunna arbeta på språng, kan vi meddela att den här vyn nu är tillgänglig på iOS (inklusive iPad!) och Android-enheter.

 • Nya produktillustrationer: Vi har förbättrat några av våra produktillustrationer, så nu är det lättare att förstå vad som händer i produkten.

 • Ny filtreringsikon: När du tittar på ett projekt kommer du att se en ny ikon i det övre högra hörnet i huvudfönster. I stället för en kugghjul visas nu en filtreringsikon som gör det möjligt att ändra projektvyn och uppdatera anpassade fält.

Oktober 2017

 • Wufoo Forms-integrering: Effektivisera insamling och uppföljning av information genom att ansluta dina Wufoo-formulär till Asana. Formulärsvar blir uppgifter i det Asana-projekt du anger. Läs mer.

 • Ny iPad-app: Asana är nu optimerat för iPad. Med delad skärmfunktionalitet (som i vår webbapp) är det enklare att snabbt visa uppgifter, följa upp teamets arbetsförlopp, kommentera eller bifoga relevanta filer, så att arbetet går framåt. Läs mer.

 • Omvandla en arbetsyta till en organisation: Om du för närvarande befinner dig i en arbetsyta och vill byta till en organisation, kan du göra det direkt i Asana-appen. Läs mer.

 • Asana för iOS 11: I och med lanseringen av iOS 11 har vi gjort stora förbättringar av Asanas iOS-mobilapp. Du kan nu skapa och visa användarprofiler, importera filer och använda Apples VoiceOver-funktion. Läs mer.

September 2017

 • Snabba svar i uppgifter: Låt uppgiftsskaparen veta att du har sett uppgiften och att du arbetar med den. Du har möjlighet att lägga till snabba svar bredvid kommentarfältet på uppgifter som tilldelats av en teamkollega och som ännu inte har fått en kommentar.

 • Förbättrad prestanda: Vi fortsätter att arbeta med att förbättra Asanas prestandan. Sedan vi tillkännagav att Asana är dubbelt så snabbt, har vi ytterligare förbättrat den tid det tar för Asana att ladda, sorteringshastigheten i Mina uppgifter och projekt, och hastigheten för att bläddra i Mina uppgifter och projekt.

 • Dialogrutan för nya projektmedlemmar: Det är nu lättare att lägga till och hantera projektmedlemmar i den omformade dialogrutan för projektmedlemmar. För att uppdatera medlemsinställningarna klickar du bara på +-knappen i projektsidhuvudet.

 • Förbättringar för att sammanfoga underuppgifter och ställa in beroenden: Du kommer nu att meddelas att du inte kan märka en uppgift som en kopia av dess underuppgift, eftersom det är en åtgärd som inte kan utföras. Eftersom uppgifter inte kan vara beroende av varandra, har uppgifter som redan väntar på den valda uppgiften tagits bort från listan över beroendealternativ.

 • Lägg till projektmedlemmar i förloppsvyn: När du delar en statusuppdatering för ditt projekt kan du nu enkelt lägga till nya projektmedlemmar så att de kan se vad som händer och få framtida uppdateringar.

 • Omformad meny med kortkommandon: Är du nyfiken på hur man snabbt kan göra vanliga åtgärder i Asana? Den omformade menyn med kortkommandon gör det enklare att se hur man kan göra mer, med färre klick. För att öppna menyn klickar du på Hjälp längst upp till höger i appen, och väljer sedan Kortkommandon.

 • Gillningar: Vi på Asana vill skapa en produkt som är användbar för alla team, oavsett kultur eller miljö. Vårt team hade en förkärlek för hjärtan, men vi fick höra från flera användare att hjärtan inte var allmänt förstådda eller lämpliga på alla arbetsplatser. Vi fick lära oss att gillningar är en mer universell symbol för uppskattning. Och vi gillar att dela teamuppskattning. Nu kan du gilla kommentarer, uppgifter, uppdateringar och mycket mer för att snabbt kunna säga ”tack”, "jag förstår” eller ”bra jobbat” till dina teamkollegor, på ett sätt som passar alla team.

 • Förbättringar för att kopiera uppgifter: När du kopierar en uppgift från din Mina uppgifter-lista, kommer du numera automatiskt att vara den tilldelade personen.

 • Integrering med Microsoft Outlook och Teams: Nu kan du få aviseringar om uppgifter och projekt i Asana direkt i Outlook och Teams. Läs mer.

 • Microsoft Azure Directory (Enterprise): SCIM kan nu aktiveras för Asana Enterprise-kunder som använder Microsoft Azure Active Directory. När du använder SAML med Microsoft Azure AD, kan du också förbättra integreringen med SCIM-funktionalitet. Läs mer.

 • Microsoft Power BI: Använd Microsoft BI för att snabbt rapportera och analysera dina Asana-data.

Augusti 2017

 • Asana laddar snabbare: När du öppnar Asana bör appen laddas mycket snabbare så att du kan snabbt kan komma igång med arbetet.
 • Ny Microsoft OneDrive + Asana-integrering: Samla allt arbete och alla filer i Asana. Nu kan du ladda upp alla dina OneDrive-dokument – det är bara att ansluta ditt OneDrive-konto.
 • Domänexport från API (Enterprise): Administratörer och alla de som övervakar företagsdata i molnet, kan nu automatiskt generera säkerhetskopior och exporter av Asana-data i det egna systemet. Det här gör det enklare än någonsin att granska och rapportera om Asana-data.

 • ”Möt” dina teamkollegor: När du ser någons profilbild kan du hålla muspekaren över den för att visa användarens foto, roll, team och mycket mer.

 • Förbättrad färgpalett: Vi har fräschat upp färgerna i appen för att göra den mer tilltalande och för att alla ska se samma färger på alla Asana-sidor.

 • Förenklade nedrullningsbara menyer: Vi har justerat vissa menyer för att göra de mest populära åtgärderna enklare att hitta och använda. När du ser en pil eller tre punkter kan du klicka på dem för att se fler alternativ.

 • Lägg till dig själv snabbt: Skriv ”jag” i olika fält med autoförslag för att lättare lägga till dig själv (t.ex. som uppgiftens tilldelade person eller som en följare) till sökningar, uppgifter, projekt etc. i Asana.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com