eDiscovery resurscenter

Asana vet om att kunder ibland kan behöva samla in data från Asana-plattformen i samband med juridiska, personalrelaterade eller efterlevnadsrelaterade fall. Sådana kan uppstå i samband med elektronisk upptäckt (”eDiscovery”), vilket avser processen i rättsliga förfaranden, till exempel rättstvister eller statliga utredningar, där information söks i elektroniskt format.

Den här sidan är avsedd att ge Asana-kunder en centraliserad plats för aktuell information om insamling av data från Asana-plattformen i samband med eDiscovery.

Exportera data

Asana Adminkonsol ger Asana-administratörer ett sätt att exportera alla data i organisationen som en JSON-fil. Se instruktionerna [här] (https://asana.com/sv/guide/help/premium/admin-console#gl-domain) för att följa stegen för den processen.

Hämta bilagor

Funktionen för domänexport i adminkonsolen exporterar inte bilagor direkt från Asana (till exempel en bilaga till en uppgift). Följ instruktionen ”Hämta en bilaga” från Asanas API-sida, som du hittar här, för att exportera bilagor.

Tjänster från tredje part

Asana vet om att även tredje parter har utvecklat funktioner för att underlätta eDiscovery-processen. Även om de kan vara användbara kan Asana inte rekommendera eller stötta de här parterna som kompletta eDiscovery-lösningar eftersom Asana inte har något samarbete med dem i det syftet.

Kontakt

Om du har frågor om det här resurscentret för eDiscovery kan du höra av dig till kontaktpersonen för teamet för användarframgång eller skriva till support@asana.com.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com