eDiscovery-resurscenter

Översikt

Asana vet om att kunder ibland kan behöva samla in data från Asana-plattformen i samband med juridiska, personalrelaterade eller efterlevnadsrelaterade fall. Sådana kan uppstå i samband med elektronisk bevisanskaffning (”eDiscovery”), vilket avser processen i rättsliga förfaranden, till exempel rättstvister eller statliga utredningar, där information söks i elektroniskt format.

Den här sidan är avsedd att ge Asana-användare en central plats för aktuell information relaterad till insamling av data från Asana-plattformen i samband med eDiscovery. Mer information om Asanas granskningspaket hittar du i den här guideartikeln.

Exportera data

Asanas adminkonsol ger Asana-administratörer ett sätt att exportera alla data i organisationen som en JSON-fil. Se instruktionerna här för att följa stegen för den processen.

Tjänster från tredje part

Tredje parter har utvecklat funktioner som ska hjälpa Asana-användare med eDiscovery-processen. Om du vill veta mer om Exterros tredjepartsintegreringar med Asana kan du läsa den här artikeln.

Kontakt

Om du har frågor om det här resurscentret för eDiscovery kan du höra av dig till kontaktpersonen för teamet för användarframgång eller skriva till support@asana.com.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com