Vanliga frågor

Du kan hitta svaren på de vanligaste frågorna om fakturering här.

Arbetsytor och organisationer

Är jag i en arbetsyta eller en organisation?

Om det är företagets e-postdomän är du i en organisation. Om det är din personliga e-postdomän är du i en arbetsyta.

Från ditt Asana-konto kan du skapa eller gå med i så många organisationer eller arbetsytor du behöver.

Organisation vs arbetsyta

Organisationer är baserade på en dedikerad e-postdomän för företaget. Alla som registrerar sig i Asana med företagets e-postdomän kommer automatiskt att bli medlemmar i företagets organisation.

Om du till exempel använder Asana för ditt jobb, Acme Co., skulle du skapa en acmeco.com-organisation. Se till att lägga till din jobb-e-postadress till ditt Asana-konto.

Använd en arbetsyta om du använder Asana för dina personliga mål och uppgifter, eller för arbetet om ditt företag inte har en unik e-postdomän. Arbetsytor fungerar som enskilda team.

Kan jag använda båda?

Ja!

Du kan använd båda om du använder i Asana på ditt företag men även vill använda Asana för egna intressen.

Tabellen nedan beskriver skillnaderna mellan arbetsytor, team och organisationer.

ArbetsytaTeamOrganisation
Kan skapas med en personlig e-postadressMåste skapas med en jobb-e-postadress
Fungerar som ett team för personligt bruk eller för ett litet teamFungerar som ett team inom en organisationRymmer flera team
Kan inte skapa nya teamKan skapa flera team
Vem som helst kan läggas till som medlem eller medlem med begränsad åtkomstMedlemskapet styrs av teambehörighetsinställningarnaMedlemskap i en organisation styrs av företagets e-postdomän. Alla andra går med i organisationen som gäster

Hur omvandlar jag en arbetsyta till en organisation?

Lägg till din jobb-e-postadress till ditt konto om du inte redan har gjort det.

Om ditt konto har en e-postadress för företaget kan du konvertera en av dina arbetsytor till en organisation.

Om du inte ser alternativet att omvandla arbetsytan till en organisation kan du kontakta vårt supportteam för att få hjälp.

Din arbetsyta blir det första teamet i din organisation. Om din arbetsyta har uppgraderats kommer även teamet att uppgraderas. Du kan flytta ditt abonnemang till en organisationsnivå i fliken Fakturering.

Vem äger min arbetsyta eller min organisation?

Arbetsytor och organisationer är delade utrymmen som kan hanteras av alla medlemmar. I den kostnadsfria versionen av Asana är äganderätten till en arbetsyta eller organisation kollektiv och hanteras av alla medlemmar som har åtkomst till dem.

Vem äger arbetsytan eller organisationen i ett Premium-konto ?

I en arbetsyta eller organisation som tillhör Premium är det fortfarande medlemmarna som kollektivt hanterar projekt och uppgifter, men faktureringen hanteras av den betalningsansvariga och medlemskapet i organisationen hanteras i adminkonsolen.

Vem kan se min arbetsyta eller min organisation?

Endast medlemmarna i en arbetsyta eller organisation kan se den arbetsytan eller organisationen i sidofältet.

Om du är medlem i en arbetsyta som du har skapat åt dig själv och som heter Resor, och du också är medlem i ditt företags organisation, acmeco.com, kommer ingen i acmeco.com att se att du är medlem i Resor såvida de inte själva är medlemmar i Resor.

På samma sätt kan inte heller du se vilka arbetsytor och organisationer som andra användare är medlemmar i.

Hur ändrar jag namnet på en organisation?

Det är bara superadministratörer och administratörer i Premium-organisationer som har möjlighet att ändra namnet på organisationen.

Om du är med i en gratisorganisation kommer ditt organisationsnamn att vara detsamma som e-postdomänen för din jobb-e-post. Till exempel, om ditt företag heter ”Acme Co” och din jobb-e-postadress är ”acme.co”, kommer ditt företags Asana-organisation att heta ”acme.co”.

Hur inaktiverar jag en organisation?

Organisationer delas. Användare kan skapa privata uppgifter och projekt i organisationer som du kanske inte känner till. Därför finns det ingen Ta bort alla-knapp.

Du kan göra det här i stället:

Organisationer är hur företag är utformade i Asana. Om du följer alla ovan nämna steg och lämnar organisationen tom, kommer en ny användare som registrerar sig i Asana med sin jobb-e-postadress automatiskt att gå med i organisationen som du har lämnat.

Om du i stället vill skapa en helt ny organisation för företagets e-postdomän när en ny användare går med är det bara att kontakta oss. Vi kommer att ta bort företagets e-postadress från vårt system och göra domänen tillgänglig igen.

Det rekommenderas inte att ta bort en organisation till förmån för en arbetsyta. Vi kommer så småningom enbart att erbjuda organisationer. Dessutom är det inte nödvändigt att ta bort en organisation för att ”börja om” eftersom du helt enkelt kan ta bort projekt och uppgifter från organisationen.

Konton

Hur börjar jag om från början med ett personligt konto i stället för ett företagskonto?

När du registrerar dig i Asana skapar du ett eget individuellt konto som är kopplat till ditt namn, din e-postadress och ditt foto (om du laddar upp ett). Det finns inget alternativ för att välja ett företagskonto eller ett personligt konto i något av installationsskedena, de är likadana.

Om du planerar att använda Asana i arbetet kan du börja med en organisation. Om det är för personligt bruk kan du välja en arbetsyta.

Hur byter jag från en organisation till en arbetsyta?

Om du började med en organisation och nu vill skapa en arbetsyta är det inga problem. Inaktivera inte ditt konto. Du behöver bara lämna organisationen och skapa en arbetsyta.

Att inaktivera ditt konto kommer inte att inaktivera organisationen, men du kommer inte längre att ha åtkomst till innehållet.

Du kan inte lämna en organisation om du inte lägger till en e-postadress till ditt konto som inte är kopplad till organisationen.

Från ditt Asana-konto kan du skapa, gå med i eller lämna flera organisationer och arbetsytor. Du kan navigera mellan dem i dina inställningar för arbetsytor och organisationer genom att klicka på din profilbild i det övre fältet.

Mitt företag ändrar e-postdomäner. Vad behöver jag göra i Asana?

Det första du behöver göra är att lägga till din nya e-postadress till ditt Asana-konto.

Uppdatera organisationens domän

När du har en ny e-postadress öppnar du adminkonsolen, går till fliken Inställningar och klickar på Associerade e-postdomäner. Härifrån kan du skicka in ett formulär till vårt supportteam som kommer att göra de nödvändiga ändringarna. Se till att verifiera den nya e-postadressen innan du skickar in formuläret.

Uppdatera domän

Du kan enkelt omvandla din arbetsyta till en organisation.

Kan en kostnadsfri organisation ändra e-postdomän?

Även kostnadsfria organisationer kan begära att ändra e-postdomän i adminkonsolen.

Att byta domän är tillgängligt för alla abonnemang.

Varför togs min e-postadress bort från mitt Asana-konto?

I kostnadsfria organisationer har alla medlemmar möjlighet att avprovisionera andra medlemmar från organisationen.

I Premium-organisationer kan superadministratörer avprovisionera medlemmar från organisationen och ta bort deras åtkomsträttigheter.

Om du behöver få tillbaka åtkomst till organisationen kan du kontakta en organisationsmedlem eller superadministratören.

Hur återaktiverar jag en inaktiverad användare?

När en person avprovisionerats från din organisation skapas ett privat projekt för dig som innehåller personens tidigare tilldelade uppgifter.

Om så inte är fallet och du har ytterligare frågor kan du kontakta vårt supportteam.

Jag har redan ett konto. Varför har jag fastnat på sidan för skapande av konto?

När någon bjuder in dig att gå med i ett team med en annan e-postadress än den som redan lagts till i ditt Asana-konto, kommer du att se en ny skärm för skapande och du kan då bli uppmanad att skapa nya team. För att lösa det här kan du logga in på ditt befintliga konto med en annan webbläsare eller i ett inkognitofönster och lägga till den nya e-postadressen. På så sätt kan du gå med i teamet som du har bjudits in till med ditt eget konto.

Du kan även klicka på Fortsätt under menyn för teamskapande och fortsätta till ditt nya konto. Du kan sedan sammanfoga det här kontot med ditt befintliga konto. När du har sammanfogat dina konton kommer du att kunna logga in med vilken som helst av e-postadresserna och komma åt alla de organisationer och arbetsytor som du deltar i.

Om du vanligtvis använder Google enkel inloggning för att logga in eller om du har några problem, kan du kontakta vårt supportteam för att få hjälp med att gå vidare.

Hur inaktiverar jag mitt konto?

Du kan inaktivera ditt konto via fliken Konto i Mina inställningar

När du har inaktiverat ditt konto kommer du inte längre att ha tillgång till några uppgifter i kontot. Om du vill använda Asana i framtiden måste du registrera dig för ett nytt konto.

Att inaktivera ditt konto inaktiverar bara ditt personliga konto. De arbetsytor eller organisationer du tillhör kommer inte att inaktiveras. Om du även vill inaktivera de arbetsytor eller organisationer som du är medlem i måste du ta bort alla projekt, uppgifter och medlemmar innan du själv kan lämna utrymmet. Om du har några frågor kan du kontakta vårt supportteam.

Uppgifter och underuppgifter

Hur inaktiverar jag ”Överväg att uppdatera projektstatusen”-uppgifter?

Om du är projektägaren kommer systemet att tilldela dig en uppgift för att uppdatera projektstatusen. I uppgiftsbeskrivningen finns en länk till de projekt du äger.

Uppdaterad projektpåminnelse

Öppna projektet, gå till sidan Statusuppdatering och aktivera eller inaktivera reglaget Påminn mig om att uppdatera varje fredag.

Vad händer med en användares uppgifter om personen lämnar företaget?

I kostnadsfria organisationer och arbetsytor

Privata uppgifter och projekt som den tidigare anställda hade kommer inte längre att kunna visas. Uppgifter som var öppna eller kopplade till ett delat projekt kommer att förbli tillgängliga men är kanske inte längre tilldelade.

I en betalande organisation

Ett privat projekt, som innehåller både öppna och privata uppgifter som varit tilldelade till den tidigare anställda, skapas åt administratören.

Är det fortfarande möjligt att se kommentarerna?

De uppgiftskommentarer som gjorts av en tidigare anställd är fortfarande synliga i båda abonnemangen men deras profilfoto visas inte längre och det går inte att klicka på deras namn.

Anställda som har avprovisionerats kan inte längre se ditt företags arbetsyta eller organisation i det övre fältet på sitt Asana-konto och har inte längre tillgång till de tillhörande projekten och uppgifterna.

Varför visas inte mina underuppgifter i kalendern?

Underuppgifter ärver inte projekt, taggar eller de tilldelade personerna från sina överordnade uppgifter.

Underuppgifter är oberoende uppgifter i förhållande till sina överordnade uppgifter.

Underuppgifter måste ha ett slutdatum och läggas till i projektet manuellt för att de ska visas i din projektkalender.

Gäster

Hur arbetar jag med kunder i min organisation?

Du kan bjuda in kunder till din organisation som gäster.

Det är ditt företags e-postdomän som definierar medlemskapet i en organisation (michael@dittföretag.com är en del av organisationen dittföretag.com). Du kan bjuda in de som inte har en e-postadress kopplad till ditt företags domän som organisationsgäster till din organisation.

Vad kan en organisationsgäst egentligen se?

Behörigheterna är begränsade.

Gäster har begränsad åtkomst till arbetsytan eller organisationen de har bjudits in till och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

Varför visas jag som en privat användare?

Om två personer ser varandra som privata användare är båda gäster.

Gäster har begränsad åtkomst till arbetsytan eller organisationen de har bjudits in till och kan bara se det som någon uttryckligen har delat med dem.

Kan gäster se varandras namn?

För att gäster ska kunna se varandras namn måste de vara medlemmar i minst ett gemensamt projekt. Om du lägger till gästerna som medlemmar i samma projekt kommer de att kunna se varandras namn.

Jag tog bort en användare men personen visas fortfarande i söklistan när jag tilldelar en uppgift. Varför?

Organisationer kan ha flera team. När du tog bort den här personen, var det från ett team i din kostnadsfria organisation, men du valde inte att ta bort personen från organisationen.

Personen visas därför inte i några team men finns fortfarande kvar i organisationen och visas också i söklistan när du tilldelar uppgifter. För att ta bort namnet måste du bjuda in personen till teamet igen enbart för att kunna avprovisionera medlemmen på det sätt som beskrivs i den här guideartikeln

De som har tagits bort från en arbetsyta eller organisation får en e-postavisering.

Vad gör jag när jag lämnar mitt företag?

 1. Lägg till en e-postadress som inte är kopplad till företaget till ditt konto för att inte förlora åtkomst till Asana.

 2. Omtilldela dina uppgifter till de som ska ta över ditt arbete. Använd multival för att omtilldela flera uppgifter samtidigt.

 3. Om du är betalningsansvarig för en organistation, ett team eller en arbetsyta med premium bör du omtilldela det ansvaret.

 4. Om du är administratör för en Premium-organisation bör du se till att det finns andra administratörer.

 5. Överväg att ta bort dina privata uppgifter eller att göra dem öppna.

 6. Lämna företagets organisation eller arbetsyta. Troligtvis kommer en superadministratör att avprovisionera dig från organisationen.

Oavsiktliga borttagningar

Jag kan inte hitta ett projekt!

Om du känner till projektets id är det inga problem.

Om så inte är fallet kan du kontakta den som tog bort projektet. Personen borde ha fått ett e-postmeddelande med projektets id och instruktioner för att återställa det automatiskt. Be personen att kontakta oss för att tillhandahålla projektets id.

Om du råkade ta bort det skickar du oss följande information:

 • Namnet på arbetsytan eller organisationen där projektet fanns.
 • URL:en till en av projektets uppgifter (som du säkert kan hitta i en gammal e-postavisering för uppgiften).

Hur återställer jag en uppgift eller en underuppgift?

 • Försök att hitta uppgiften genom att göra en sökning – den kan fortfarande vara aktiv eller så har den kanske flyttats till borttagna objekt.

 • Om den verkligen är borttagen kan du gå till dina borttagna uppgifter eller be personen som tog bort den av misstag att leta.

Kontakta oss om du inte kan återställa uppgiften eller projektet.

Ett projekt, en uppgift eller en tagg togs bort

Du fick en avisering om eller en inbjudan till ett objekt som sedan togs bort.

Åtkomst och behörigheter

Vad betyder felet ”Du verkar inte ha åtkomst till det här”?

Om du stöter på felet Du verkar inte ha åtkomst till det här kan det bero på en eller flera av följande händelser:

Fel e-postadress

Det är möjligt att du har flera konton. En teamkollega kan ha bjudit in dig med en annan e-postadress än den du registrerade dig med.

Lösning:

 • Logga ut.
 • Logga in igen med samma e-postadress som du fick inbjudan eller aviseringen på.

Behörighetsändringar

Du fick en uppgiftsavisering eller en inbjudan som sedan märktes som privat.

Lösning:

 • Du måste be någon som har åtkomst att lägga till dig igen, om det är lämpligt.

Inaktuella bokmärken

Du har bokmärkt en URL för en särskild uppgift eller ett särskilt projekt och det här objektet finns inte längre.

Om du vill skapa ett bokmärke i webbläsaren för att lättare komma åt Asana varje dag bör du använda http://app.asana.com i stället för URL:en till en särskild uppgift eller ett särskilt projekt.

Annullerade inbjudningar

Någon bjöd in dig till ett projekt av misstag och avbröt sedan inbjudan.

Lösning:

 • Fråga personen som bjöd in dig att skicka en ny inbjudan, eller bara ignorera det.

Åtkomst till mål

Om du får en länk till ett mål har du inte åtkomst till målet om du är gäst i en organisation. Gäster kan inte se mål och kan inte läggas till som ägare eller medarbetare.

Varför får jag förfrågningar om teammedlemskap när jag inte är administratör?

Som standard får alla teammedlemmar en e-postavisering vid en ny förfrågan om att gå med i teamet. Du kan emellertid begränsa dessa e-postaviseringar till en viss grupp medlemmar. Inställningar för aviseringar om medlemskapsförfrågningar är endast tillgängliga för team som är inställda på medlemskap genom förfrågan.

aviseringar för medlemskapsförfrågningar

Begränsa aviseringar för medlemskapsförfrågningar

 1. Öppna teaminställningar.
 2. Gå till fliken *Avancerat.
 3. Klicka på knappen Endast utvalda medlemmar får en avisering om att godkänna nya medlemmar.
 4. Ange namnet på medlemmen eller medlemmarna som du vill ska få aviseringar om nya medlemsförfrågningar.

Andra vanliga frågor

Hur använder andra företag Asana?

Förslag på hur team kan använda Asana för att anpassa sina arbetsflöden finns i våra artiklar med exempel och på Asana-communityforumet.

Är Asana tillgänglig på andra språk än engelska?

Asana är för närvarande tillgänglig på engelska, traditionell kinesiska, ryska, nederländska, polska, italienska, svenska, koreanska, franska, tyska, portugisiska, spanska och japanska. Byt språk i fliken Visning i Mina inställningar.

Hur ändrar jag kalendervyn så att måndag är den första dagen i veckan?

Om du vill justera kalendervyn så att måndag är veckans första dag går du till Mina inställningar, navigerar till fliken Visning och väljer Måndag i den nedrullningsbara menyn.

calendar-start-day

Var i Asana kan jag lägga till textlänkar?

Du kan lägga till en länk i en uppgiftsbeskrivning via knappen Infoga länk, och i en uppgiftskommentar via rik text-knappen.

Hur ändrar jag min tidszon i Asana?

Klockan i Asana följer den tidszon som är inställd på din dator. Om du åker på semester eller reser utomlands och din dators tidszon ändras, kommer även din tidszon i Asana att ändras.

Hur gör jag med påminnelser via e-post?

Det är för närvarande inte möjligt att ändra tidsinställningarna för e-post. Som det är nu är de baserade på Pacific Standard Time (PST), en tidszon som ligger 8 timmar efter Coordinated Universal Time (UTC).

Vad har Asana för GDPR-policy?

Enligt GDPR måste organisationer som samlar in, underhåller, använder eller på annat sätt behandlar EU-invånares personuppgifter (oavsett organisationens plats) införa vissa integritets- och säkerhetsgarantier för informationen. Asana har etablerat ett omfattande GDPR-efterlevnadsprogram. Läs om de viktiga stegen som Asana har tagit för att anpassa sina metoder till GDPR.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com