Skicka uppgifter till Asana med e-post

Vidarebefordra e-postmeddelanden för att omvandla dem till Asana-uppgifter

Du kan skapa uppgifter och meddelanden genom att skicka e-postmeddelanden till Asana. Observera att du endast kan vidarebefordra e-postmeddelanden till Asana med en maximal storlek på 30 MB.

Så här tolkar Asana ditt e-postmeddelande:

E-postfält:Uppgiftsfält:
Skicka e-postmeddelande till x@mail.asana.comUppgift i Mina uppgifter
Ytterligare adress läggs till i fältet Till:Tilldelad person
Mottagare av e-postmeddelanden med ”CC”-kopiaUppgiftsmedarbetare
E-postmeddelandets ämneUppgiftsnamn
E-postmeddelandets textUppgiftsbeskrivning
E-postmeddelandets bilagorUppgiftsbilagor

Observera att x i ”x@mail.asana.com” inte är en variabel.

Skicka uppgifter via e-post till dina Mina uppgifter

Om du vill skapa uppgifter i din Mina uppgifter-lista via e-post skickar du ett e-postmeddelande till x@mail.asana.com. Som standard kommer x@mail.asana.com att skapa en uppgift i den arbetsyta eller den organisation som är associerad med din e-postadress.

Du kan ändra den organisation eller arbetsyta som är associerad till din e-postadress på följande sätt:

 • Klicka på ditt profilfoto till höger i det övre fältet.
 • Välj Mina inställningar.
 • Välj fliken E-post-vidarebefordran.
 • Välj den organisation eller den arbetsyta som du vill koppla till din e-postadress.

På fliken E-postaviseringar kan du välja att lägga till fler e-postadresser till ditt konto.

Skicka uppgifter till ett projekt via e-post

Du kan skicka ett e-postmeddelande för att skapa uppgifter direkt i ett Asana-projekt.

Varje projekt i Asana har en unik e-postadress som kan användas för att skapa uppgifter i projektet.

hitta ett e-postmeddelande i ett projekt

Du hittar ett projekts e-postadress genom att:

 1. klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid projektnamnet i Projektåtgärder
 2. klicka på Importera och sedan välja E-post.

Du kan manuellt identifiera projektets e-postadress genom att använda projektets unika ID:

 • Öppna valfritt projekt.
 • Ditt projekt-ID är den siffersträng som finns i projektets URL (den bör se ut så här https://app.asana.com/0/projectID/list).

Om du vill skapa en uppgift i ditt projekt via e-post skickar du ett e-postmeddelande till x+projectID@mail.asana.com. Om ditt projekt-ID till exempel är 123, skickar du ett e-postmeddelande till x+123@mail.asana.com.

Skapa uppgifter direkt från din e-postinkorg med tillägget Asana för Gmail eller integreringen Asana för Outlook.

E-posta meddelanden

Du kan lägga upp meddelanden till dina team eller projekt genom att skicka ett e-postmeddelande.

E-posta teammeddelanden

Längst ner på varje teams meddelande-sida finns en e-postadress. E-postadressen för alla teammeddelanden är [Teamnamn]@mail.asana.com

E-posta projektmeddelanden

Längst ner på varje projekts meddelanden-sida finns en e-postadress. E-postadressen för alla projektmeddelanden är [ProjektNamn]@mail.asana.com

Skicka ett e-postmeddelande till den adressen om du vill skapa ett inlägg i det teamet eller projektet. Du kan också skicka en kopia till andra personer om du vill lägga till dem som medarbetare i meddelandet.

Inom organisationer kan du bara skicka meddelandeinlägg via e-post från din företags-e-postadress.

Om du till exempel tillhör organisationen acme.com kan du bara lägga upp ett meddelande via e-post genom att skicka ett meddelande från din e-postadress @acme.com. Det gäller även om du har andra e-postadresser kopplade till ditt användarkonto.

Försäkra dig om att alla personer du inkluderar i fälten Kopia till eller Till har åtkomst till din arbetsyta, din organisation eller ditt projekt i Asana och att du använder den e-postadress som är kopplad till deras Asana-konto. Om de inte har åtkomst får du en avisering om att uppgiften inte kunde skapas.

Automatisk vidarebefordran av e-postmeddelanden

Om du vill skapa uppgifter i Asana för e-postmeddelanden som du mottar regelbundet, kan du vidarebefordra dem automatiskt. Gör så här om du vill vidarebefordra e-postmeddelanden automatiskt till Asana:

 1. Skapa ett e-postkonto för vidarebefordran.
 2. I Asana lägger du till avsändare@ till din organisation eller arbetsyta och lägger till den e-postadressen i Asana och i projektet du skickar e-posten till.
 3. Logga ut från ditt Asana-konto och logga in med kontot för vidarebefordran. [Stäng sedan av kontots e-postavsieringar].(/guide/help/email/email-from-asana#gl-turn-off). 
 4. Ställ in ditt avsändare@-konto så att det automatiskt vidarebefordrar e-post till ditt Asana-projekt. Här följer instruktionerna för vanliga e-postkonton:

Varje gång avsändare@ tar emot ett e-postmeddelande kommer det att vidarebefordras till Asana-projektet och tilldelas till det vidarebefordrande kontot. De här uppgifterna kan sedan enkelt omfördelas.

Autentisering av e-post

För att skydda ditt konto mot potentiellt nätfiske och e-postförfalskning kräver vi att e-postservern som skickar din e-post är korrekt konfigurerad för din e-postdomän. Servern måste vara konfigurerad så att domänen för avsändar-adressen stämmer överens med domänen för från-adressen. Om så inte är fallet får du ett felmeddelande som indikerar att adresserna inte stämmer överens och att du måste kontakta administratören för din e-postserver för att lösa detta.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com