Asana och Workplace

Asana för Workplace ger dig åtkomst till viktiga Asana-funktioner utan att behöva lämna Workplace.

Skapa Asana-uppgifter

Du kan skapa Asana-uppgifter från grunden via Asana-boten i Workplace, eller med hjälp av ett inlägg eller en kommentar i Workplace. Du kan på så sätt fånga upp åtgärdspunkter utan att behöva öppna nya flikar och störas av avbrott.

uppgift från ett inlägg

Skapa en uppgift från ett inlägg eller en kommentar:

  1. Lägg till en kommentar i ett inlägg med @asana create eller en underkommentar till en kommentar med @asana create.
  2. En länk till uppgiften kommer att läggas upp som en underkommentar.

uppgift från ett inlägg 2

Här kan du:

  1. ändra tilldelad person
  2. välja ett slutdatum
  3. lägga till i projekt
  4. skriva en beskrivning
  5. klicka på Save för att spara alla ändringar som gjorts i uppgiften.

När du skapar en uppgift från ett inlägg kommer uppgiftens titel att som standard vara inläggets titel och den tilldelade personen vara uppgiftens skapare.

Om du skapar en uppgift från en kommentar kommer titeln att som standard vara det du skrev i kommentaren.

Få aviseringar när uppgifter blir tilldelade till dig

Få aviseringar om viktiga ändringar och uppdateringar som berör de uppgifter du har blivit tilldelad. Det hjälper dig att ha koll på viktiga uppdateringar direkt i Workplace.

aviseringar

## Få projektstatusuppdateringar i en Workplace-grupp {#gl-status-updates}

Få relevanta uppdateringar om projektstatus och milstolpar i Asana genom att länka Workplace-grupper till Asana-projekt.

Länka ett projekt till en Workplace-grupp

asana-boten

Klicka på Asana-boten och därefter på Links.

välj grupp

Välj i vilken Workplace-grupp du vill ta emot aviseringar.

välj projekt

Välj det projekt du vill länka till Workplace-gruppen och klicka på Save.

meddelande

Du får ett meddelande från Asana-boten om att projektet har länkats till Workplace-gruppen.

uppdateringar

Du kommer nu att få viktiga och genomförbara projektuppdateringar direkt från Workplace-gruppen.

Avlänka ett projekt från en Workplace-grupp

avlänka

Avlänka ett projekt från en Workplace-grupp:

  1. Klicka på Asana-boten.
  2. Klicka på Links.

avlänka vald grupp

Välj den Workplace-grupp som projektet är kopplat till.

avlänka valt projekt

En lista med projekt visas. Klicka på det länkade projektet för att avlänka det och därefter på Save.

avlänka-meddelande

Du får ett meddelande från Asana-boten om att projektet har avlänkats från Workplace-gruppen.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com