Tray.io och Asana

Om du har tillgång till tray.io-formulär kan du integrera arbetsflöden i Asana med Google Formulär och Salesforce. Läs mer om hur man använder tray.io med Asana här.

Salesforce

Att ansluta med hjälp av tray.io gör att Salesforce- och Asana-integreringen går snabbt och är enkel att konfigurera samt möjliggör fortsatt anpassning av arbetsflöden mellan Salesforce och Asana.

salesforce och asana

Anslut Salesforce och Asana för att:

  • standardisera dina CRM-processer
  • skapa Asana-projekt för konton och möjligheter
  • automatisera din lista över uppgifter.

För varje möjlighet som skapats i Salesforce skapas automatiskt en Asana-uppgift med hjälp av en malluppgift som du tidigare har skapat i Asana.

Google Formulär

Skapa Asana-uppgifter och projekt med hjälp av inlämningar från nya Google Formulär för att standardisera interna processer, samla in information och hålla teammedlemmarna på rätt spår.

Google Formulär och Asana

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com