Tray.io och Asana

Om du har tillgång till tray.io-formulär kan du integrera arbetsflöden i Asana med Google Formulär och Salesforce. Läs mer om hur man använder tray.io med Asana här.

Salesforce

Att ansluta med hjälp av tray.io gör att Salesforce- och Asana-integreringen går snabbt och är enkel att konfigurera samt möjliggör fortsatt anpassning av arbetsflöden mellan Salesforce och Asana.

salesforce och asana

Anslut Salesforce och Asana för att:

  • standardisera dina CRM-processer
  • skapa Asana-projekt för konton och möjligheter
  • automatisera din lista över uppgifter.

För varje möjlighet som skapats i Salesforce skapas automatiskt en Asana-uppgift med hjälp av en malluppgift som du tidigare har skapat i Asana.

Läs om hur man ansluter Asana och Salesforce genom att använda tray.io här.

Google Formulär

Skapa uppgifter och projekt i Asana från nya Google Formulär-svar för att standardisera interna processer, samla in information och hjälpa till att hålla teammedlemmarna i fas. Läs hur man ansluter Asana med Google Formulär här.

Google Formulär och Asana

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com