Slack + Asana

Den nya och förbättrade Asana för Slack-integreringen gör det smidigare för team att arbeta parallellt i Asana och Slack utan att konstant behöva hoppa mellan de olika verktygen. Den stödjer nu Slacks Enterprise Grid-abonnemang.

Appintegreringar är inte bara för projekt. Lägg till appar i dina Mina uppgifter för att integrera dem med de verktyg som ditt team använder mest.

Komma igång

Ladda ned Asana för Slack-appen för att komma igång. Logga in på Slack och följ anvisningarna från Asana Slackbot för att autentisera ditt Asana-konto och tillåta Asana att skicka information till Slack. Om någon i din organisation redan har installerat integreringen får du eventuellt en uppmaning om att godkänna ditt Asana-konto på nytt i Slack. Du kan nu använda alla de nya funktionerna.

Om du får ett felmeddelande som säger du har inte behörighet att installera Asana ska du kontakta din administratör för att få appen godkänd i din arbetsyta.

anslut Asana till Slack

Asana för Slack-integreringen skiljer sig fån den föregående Asana-appen och vi börjar snart fasa ut den äldre versionen. Alla dina konfigurationer från den gamla appen kommer att importeras till den nya Asana för Slack-appen. Gå till Länkade projektkonfigurationer längre ner för att lära dig hur du ställer in länkade projektkonfigurationer.

För att snabbt komma igång med ditt team kan du börja med att klistra in en länk till en Asana-uppgift i Slack. Be dina teamkollegor att klicka på Fler åtgärder i den nedrullningsbara menyn och därefter välja *Gilla den här uppgiften. Genom att utföra en aktivitet i uppgiften kommer de att få ett meddelande om att godkänna kontot på nytt. När de har godkänt ersätter den nya Asana för Slack-versionen den gamla.

Migrera till den nya integreringen

Om snedsträckskommandon och meddelandeåtgärder inte längre fungerar innebär det att vi har påbörjat migreringen. Du måste migrera till den nya versionen för att kunna använda funktionerna igen. Vi kommer att importera din projektkanalskonfigurationer från den gamla appen till den nya. Du kommer då att få aviseringar i samma kanaler som tidigare.

autentisera Slack

Använda Asana för Slack-integreringen

Asana för Slack-integreringen gör det möjligt att omvandla Slack-meddelanden till uppgifter, hantera uppgifter direkt i Slack eller skapa nya uppgifter utan att behöva lämna Slack. Uppgiftsspecifika åtgärder finns även tillgängliga via aviseringar i dina personliga kanaler eller i projektkanalerna.

I Slack kan du se en lista med kommandon och hitta länken till den här guiden genom att skriva /asana help

Asana-hjälp

Omvandla ett Slack-meddelande till en uppgift eller lägg till ett meddelande i en befintlig uppgift

Omvandla konversationer till uppgifter i Slack, eller lägg till konversationen i uppgiften. Välj konversationen i Slack. Klicka på trepunktsikonen. I menyn kan du välja mellan Skapa en uppgift eller Lägga till en uppgift. En länk till Slack-konversationen skapas då i Asana-uppgiften och du kan enkelt gå tillbaka till konversationen för mer kontext.

fler åtgärder

När du får tillgång till en Slack-kanal:

 1. Klicka på trepunktsikonen bredvid Slack-meddelandet.
 2. Klicka antingen på Lägg till en uppgiftskommentar eller Skapa en uppgift.

Klistra in en länk till en Asana-uppgift, en milstolpe, ett projekt eller en status i Slack för att enkelt dela information. Du kan därefter hantera aktiviteter direkt i Slack med hjälp av dialogrutan och de olika alternativen i den nedrullningsbara menyn.

länkexpansionsåtgärder

Personen eller kanalen du har delat uppgiften med kan:

 1. märka uppgiften som slutförd
 2. gilla uppgiften
 3. ändra eller lägga till en tilldelad person
 4. ändra eller lägga till ett slutdatum
 5. lägga till uppgiften i ett projekt
 6. öppna uppgiften i Asana.

Observera att användare som inte är projektmedlemmar inte kan göra några ändringar om du delar en uppgift från ett privat projekt. För att få åtkomst till projektet måste användaren skicka en begäran till projektägaren. Du kan själv välja om beskrivningar för privata uppgifter eller projekt ska vara synliga via /asana settings.

Skapa en uppgift

Skriv /asana create för att skapa en ny uppgift i Asana utan att lämna Slack.

skapa en uppgift

En dialogruta visar sig och i de nedrullningsbara menyerna kan du:

 1. lägga till en uppgiftstitel
 2. lägga till en tilldelad person
 3. lägga till uppgiften i ett projekt
 4. lägga till ett slutdatum
 5. lägga till en beskrivning för uppgiften.

Personliga aviseringar

När du installerar appen första gången får du ett meddelande från Asana som ger dig möjlighet att aktivera Asana-aviseringar. Den är en användbar inställning eftersom den ger dig möjlighet att vidta åtgärder enligt aviseringarna utan att lämna Slack. Du kan få aviseringar när:

 • uppgift tilldelas till dig eller när tilldelningen tas bort från dig.

För de uppgifter som du har fått tilldelade till dig kommer du att få aviseringar i samband med:

 • slutförande
 • ändring av slutdatumet
 • slutförande av alla beroenden
 • att ett beroende är ej slutfört
 • ändring av slutdatum för ett beroende
 • att du blir tillagd som följare
 • att någon kommenterar en uppgift som du följer.

Dina personliga aviseringar skickas till din personliga Asana-kanal, i app-delen av sidofältet i Slack, i det nedre vänstra hörnet.

Observera att personliga aviseringar inte skickas när du använder Asana aktivt

Du kan när som helst hantera dina personliga aviseringar genom att skriva /asana settings i Slack. Du kan aktivera eller inaktivera aviseringar, ändra din standarddomän, eller avauktorisera ditt konto.

personliga projektaviseringar

Länkade projektaviseringar

Du kan synkronisera Asana-projekt till Slack-kanaler. Den är en användbar inställning eftersom den ger dig och ditt team möjlighet att vidta åtgärder enligt aviseringarna utan att lämna Slack. Aviseringar skickas till kanalen vid följande projektändringar, när:

 • någon lägger till en uppgift i projektet
 • någon slutför en uppgift i projektet
 • någon ändrar slutdatumet för en uppgift i projektet
 • en uppgift i projektet blir tilldelad till någon annan.

För att ställa in aviseringar för en kanal ska du gå till kanalen du vill ha aviseringar till. Skriv /asana link för att kunna se möjligheten att välja och ansluta ditt projekt till kanalen. Du kan även använda kommandot /asana link för att inaktivera kanalaviseringar.

länkade projektaviseringar

Anpassade aviseringar

Du kan skapa anpassade aviseringar genom att använda Asana-funktionen Regler. Användare kan automatiskt skicka ett anpassat meddelande till en Slack-användare eller en kanal när en uppgift uppdateras eller flyttas. Läs mer.

anpassade aviseringar

I popup-fönstret Lägga till regel:

 • Kan du skicka ett anpassat meddelande till en kanal eller ett direktmeddelande via Slack med uppgiftsuppdateringar

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com