Asana för Salesforce

Försäljningsteam behöver samarbeta med implementeringsteam (Asana-användarna) genom hela försäljningscykeln. Med hjälp av Asana för Salesforce kan du starta upp nya faser i arbetet för dina kollegor som använder Asana, och få insyn i arbetes framfart.

Asana för Salesforce-integreringen är fördelaktig för organisationer eftersom den gör att medlemmar i försäljningsteam och andra tvärfunktionella team effektivt kan samarbeta genom hela försäljningscykeln, och för att den därmed påskyndar processen för att ingå avtal. Den automatiserar även överlämnandet mellan försäljnings- och efterförsäljnings-/implementeringsteam, reducerar manuellt arbete och gör allting tydligare.

Salesforce-integrering

Installationskrav

Asana-krav

Asana för Salesforce-integreringen är tillgänglig för alla Business-kunder och Enterprise-kunder.

SFDC-krav

Asana för Salesforce-integreringen är optimal för Lightning men även kompatibel med Salesforce Classic. Observera att det kan finnas vissa skillnader i konfigureringsstegen mellan Classic och Lightning.

Vi har stöd för Enterprise- och Unlimited-utgåvorna.

Installation

installation

Du måste ha rollen som Salesforce-administratör för att installera Asana för Salesforce-integreringen. Du behöver även ha ett Asana-konto.

[Du kan kontakta din administratör för att konfigurera integreringen eller ta del av hela instruktionsdokumentet.] (https://docs.google.com/document/d/1O71zc8qjJw2vdqJf-B61EtlZ4BKijScMWspg9sfVTH4/edit)

Användningsfall

Främja samarbetet mellan försäljningsteam och supportteam

Asana för Salesforce hjälper försäljningsteam att samarbeta med andra teammedlemmar genom hela försäljningscykeln:

  • Försäljningsteam kan begära jobb (genom att använda Asana-uppgifter) av försäljningssupportteam utan att behöva lämna Salesforce.

användningsfall 1

  • Försäljningsteam kan spåra status för Asana-uppgifter i Salesforce och ha tillgång till relevant kontext (t.ex. en specifik Salesforce-möjlighet).

användningsfall 2

  • Automatisera alla jobbförfrågningar i Asana genom att använda det kraftfulla processverktyget och/eller flödet i Salesforce.

användningsfall 3

Automatisera överlämnandet mellan försäljnings- och efterförsäljnings-/implementeringsteam

Asana för Salesforce kan även automatisera och effektivisera överlämnandet mellan försäljnings- och efterförsäljnings-/implementeringsteam efter ingående av avtal:

automatisera

  • Automatisera och effektivisera överlämnandet mellan försäljnings- och efterförsäljningsteam för att reducera manuellt arbete, och göra det möjligt att påbörja implementeringsarbetet direkt efter ingående av ett avtal. Du kan välja våra egna automatiseringsregler eller dra nytta av processverktyget och/eller flödet i Salesforce för att skapa anpassade överlämningsprocesser.
  • Ge försäljningsteam insyn i hur implementeringen efter försäljning fortlöper i Salesforce utifrån kontext.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com