Power BI-integrering

Asana för Power BI-integreringen är tillgänglig för alla användare som har Business och Enterprise.

Översikt

Power BI-integreringen gör det möjligt för Asana-användare med ett Business- eller Enterprise-abonnemang att rapportera om viktiga Asana-data från Power BI.

Med Asana + Power BI-anslutningen kan Power BI ansluta direkt till Asana för att hämta data om dina uppgifter i projekt, team eller portfolior.

Se till att följande är slutfört innan du synkroniserar data med Power BI:

 1. Standardinformation om uppgifter (titel, tilldelad person, slutdatum, etc).
 2. Anpassade fält i uppgifter.
 3. Data i överordnade projekt.
 4. Taggar.

Underuppgifter stöds inte såvida de inte samtidigt är viktiga överordnade uppgifter i ett annat projekt för teamet eller portfolion.

Allt det här kan delas med andra Power BI Asana-användare inom organisationen.

Installationskrav

Se till att du har åtkomst till Asana och Power BI Desktop eller Power BI Online.

Power BI-krav:

 • Tillgång till BI Desktop (endast Windows) för full anpassningsbarhet, skapande av paneler och publicering.
 • Tillgång till BI Service (online) för att kunna visa data med mallar eller publicerade paneler.

Om man synkroniserar data från ett team, behöver teamet ha ett Business- eller Enterprise-abonnemang i Asana.

Hur man ansluter

Anslut från desktop

Så här ansluter man från Power BI Desktop:

 • Öppna Power BI Desktop.
 • Klicka på Hämta data och välj Asana från Onlinetjänster.
 • Klicka på Anslut.
 • Du kommer att uppmanas att ange en länk. Välj en giltig portfolio-, team- eller projektlänk.
 • Klicka på OK.
 • Du kan uppmanas att logga in på Asana och bevilja tillstånd för Power BI att hämta dina data. Logga in med en användare som har tillgång till dina data.

Skapa en panel från uppgifter

Så här skapar man paneler från uppgifter:

 • Klicka på kryssrutan för Uppgifter och sedan på Ladda.
 • Du kan välja att omvandla hämtade data innan du börjar använda dem för att skapa en panel.
 • Dina uppgiftsdata bör nu synkas med Power BI. Det här kan ta allt från några sekunder till tio minuter beroende på storleken av det valda teamet eller portfolion.
 • När informationen har laddats kan du börja skapa en panel genom att använda de tillgängliga fälten till höger.

Du kan välja att expandera informationen i de anpassade fälten och ändra värdena i dessa fält så att de visas som individuella kolumner i datamängden.

Nyckelfunktioner

Power BI + Asana-anslutningen låter Power BI ansluta direkt till Asana för att hämta data om uppgifter och sedan aktivera den informationen.

Power BI kan göra följande:

 • Analysera uppgiftsbelastningen för att säkerställa att alla team är i fas och möter de förväntade nyckeltalen.
 • Ansluta olika datamängder och omvandla dem till en datamodell.
 • Skapa diagram och grafer för att kunna tillhandahålla visualiseringar av Asana-data.
 • Besvara frågor i realtid med skräddarsydd Power Bl-rapportering som även underlättar prognoser.

Användningsfall

Power BI förbättrar insikterna om verksamheten och värdet av Asana-data. Med allt från Power BI-visualiseringar till inbäddade analyser blir teamet mer insatt, kan identifiera möjligheter och får en konkurrenskraftig fördel.

Anta till exempel att en projektledare vill lägga till Asana-data till intern BI-rapportering. I så fall kan projektledaren lägga till Asana som en datakälla till Power BI för att skapa mer aktuella rapporter med historik.

En teamledare som ombeds att leverera viktiga insikter om ett team med hjälp av Asana kan filtrera och gruppera data i Power BI för att skapa rapporter som är mer verksamhetsanpassade och som upptäcker trender och möjliggör datadrivna beslut.

Asana + Power BI-anslutningen ger perspektiv åt team på följande sätt:

Den kan ge team en översikt över verksamheten i en enda panel som möjliggör tvärfunktionellt samarbete och i slutändan bättre informerade affärsbeslut.

Visuella data

Användare kan skapa anpassade, genomförbara paneler baserade på Asana-indata, såsom anpassade fält, för att få insikter om projekt och arbetsflöden i realtid.

En portföljansvarig som för närvarande använder ett enkelt kalkylark för att hålla reda på projekt kan använda Power BI + Asana-anslutningen för att få ett mer skräddarsytt, visuellt spårningssystem för projekt.

En projektledare kan få tillgång till data från uppgifters anpassade fält för att bygga rapporter som är specifika för företagets behov genom att använda återanvändbara datamodeller för att skapa enhetlighet i rapporteringen.

Optimera processer

Det är möjligt att spåra och analysera förlopp i relation till teammål för att identifiera projektets effektivitet och flaskhalsar, undanröja hinder och ge en snabb inblick.

Skapa delbara rapporter

Användarna kan också kombinera Asana-data med information från andra viktiga företagsverktyg för att dela en detaljerad bild av teamets prestationer.

En ledare för ett marknadsföringsteam skulle kunna lägga till Asana som en datakälla till Power BI på webben för att skapa aktuella, transparenta, omfattande och delbara rapporter på några sekunder.

Du behöver en Power BI-licens för att visa alla rapporter. För att skapa anpassade mätvärden behöver du Power BI Desktop. Ange webbadressen till teamet eller portfolion i Asana som du vill analysera.

Panelexempel

Power BI Asana översikt

Det här exemplet visar hur data om arbetsledning från Asana kan ge en inblick i hur ditt team arbetar.

Använd Asana för Power BI-integreringen för att få åtkomst till Asana, inklusive uppgifter, anpassade fält, taggar, projekt med mera.

Kombinera Asana-data med andra datamängder för att få en helhetsbild av din verksamhet.

Begränsningar

Asana för Power Bl-integreringen stöder:

 • Projekt med färre än 10 000 uppgifter

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com