Projektvy i Microsoft Teams

Översikt

Öka produktiviteten genom att kombinera Asana och Microsoft Teams för att skapa en knutpunkt i organisationen för samarbete och projektarbete. Den här integreringen underlättar samarbetet mellan projektets intressenter.

Visa Asana-projekt i Microsoft Teams

Om du vill komma åt projektvyn direkt i Microsoft Teams, rekommenderar vi att du använder alternativet med fliken Webbplats för att inte bara visa projektet utan även kunna lägga till uppgifter, redigera befintliga uppgifter och nyttja de fullständiga funktionerna i Asana.

Du kan lägga till den här fliken till team och händelser.

Få åtkomst till projektvyn

Välj vilket projekt du vill visa.

konfigurera

Så här får du åtkomst till projektvyn:

  • Navigera till det team eller den händelse som du vill lägga till projektvyn till och klicka på +-knappen längst upp.
  • Sök efter Webbplats och välj.

lägga till

När popup-fönstret visas gör du följande:

  • Välj fliken Webbplats så att du kan komma åt tjänster och aktivera projektvyn.

URL-länk

Visa projektet:

  • Klistra in URL:en eller namnet på projektet som du vill lägga till i Asana och spara.
  • Efter att projektet har laddats kommer det att öppnas och visas i Teams.

expandera

Det går nu att visa hela Asana-projektet

Läs mer om Microsoft Teams och Asana här

Behöver du mer hjälp? Läs mer på Microsofts supportsida här

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com