Jira Server – vanliga frågor och svar

Hur fungerar godkännandemodellen?

 • Integreringen använder OAuth som auktoriseringsstandard. Användarna behåller sin behörighet tills OAuth-token löper ut eller tills någon upphäver den.

 • Du måste auktorisera ditt Jira-konto för att länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift eller för att skapa ett nytt Jira-ärende i Asana.

Så här kontrollerar du om du använder Jira Server

 • Gå till URL:en du använder för att logga in på ditt Jira-konto.

 • Om din URL har den här strukturen: ”.atlassian.net” så använder du Jira Cloud och är inte berättigad att använda serverintegreringen. Du kommer att behöva använda Cloud-versionen.

 • Om din URL inte har strukturen: ”.atlassian.net” så innebär det att du använder Jira-servern och är berättigad att använda den här integreringen.

Vem initierar den första Jira-integreringen?

En Jira-administratör måste skapa en applikationslänk för din serverinstans för att du ska kunna ansluta till Asana. Detta behöver bara göras en gång. När det väl är gjort kan användare i Asana autentisera sig individuellt när de vill lägga till projekt.

Är det en enkelriktad eller dubbelriktad integrering?

 • När en användare skapar ett nytt Jira-ärende eller länkar till ett befintligt Jira-ärende från Asana, skickar vi följande från Asana till Jira:
 1. Uppgiftsnamn
 2. Beskrivning
 3. Bilagor
 • Den här informationen blir en del av det nya Jira-ärendet. Den här dataöverföringen från Asana till Jira är dock en engångshändelse som sker under skapandet av ett nytt Jira-ärende, och det är också den enda gången som vi överför data från Asana till Jira.

 • När Jira-ärendet har skapats visar Jira-widgeten skrivskyddade data från det länkade Jira-ärendet. Tekniskt sett synkroniserar widgeten bara data direkt från Jira till Asana. Jira-widgeten fungerar på samma sätt när du länkar ett befintligt Jira-ärende till en Asana-uppgift.

Hur fungerar behörigheterna?

 • När du skapar ett nytt Jira-ärende i Asana följer integreringen Jiras behörighetsmodell. Det innebär att en användare bara kan skapa ett Jira-ärende om personen har behörigheter att göra det i Jira. Det är den enda möjligheten för en användare att skriva in data i Jira (för att skapa ett nytt Jira-ärende). Det är också den enda gången som integreringen läser Asana-data.
 1. Integreringen läser Asana-data och skapar ett nytt Jira-ärende genom att skriva in (valfritt) Asana-uppgiftsinformation (uppgiftsnamn, beskrivning och bilagor) i det nya Jira-ärendets fält (ärendenamn, etc.).
 • På samma sätt kan användare endast länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift om:
 1. de har auktoriserat sitt Jira-konto

 2. de har åtkomst till de specifika Jira-ärendena i Jira.

 • När ett ärende har länkats till en Asana-uppgift styrs läsbehörigheterna av Asanas behörighetsmodell. Om en användare till exempel länkar ett Jira-ärende till uppgiften XYZ, kan Asana-användare med åtkomst till Asana-uppgiften XYZ se (skrivskyddad) det länkade Jira-ärendets data. Om du vill hålla Jira-data privat i Asana har du möjlighet att göra dina projekt eller uppgifter privata.

Nej.

Integreringen kräver att du skapar en uppgift i Asana och sedan länkar den till ett befintligt Jira-ärende.

Så här avauktoriserar man integreringen eller växlar Jira-konto

Användare kan ta bort auktoriseringen genom att i Jira återkalla åtkomsten till Asana för Jira Server-integreringen.

 1. Gå till Account Settings _> Connected Apps -> klicka på Revoke Access

Nästa gång användaren försöker bifoga eller skapa ett nytt Jira-ärende kommer han eller hon uppmanas att auktorisera sig på nytt.

Om du vill ansluta en annan Jira Server-instans till din Asana-arbetsyta kontaktar du Asana Support.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com