Asana för Jira – vanliga frågor och svar

Hur fungerar godkännandemodellen?

  • Integreringen använder OAuth som behörighetsstandard. Användare behåller sin behörighet tills OAuth-token går ut eller tills någon upphäver den.
  • Du måste auktorisera ditt Jira-konto för att länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift eller för att skapa ett nytt Jira-ärende i Asana.

Hur fungerar behörigheterna?

  • När du skapar ett nytt Jira-ärende i Asana följer integreringen Jiras behörighetsmodell, vilket innebär att en användare bara kan skapa ett Jira-ärende om personen har behörighet att göra det i Jira. Det är den enda möjligheten för en användare att skriva in data i Jira (för att skapa ett nytt Jira-ärende). På liknande sätt är det också den enda möjligheten för integreringen att läsa Asana-data.

Hur fungerar integreringen med Asana?

  • Integreringen läser Asana-data och skapar ett nytt Jira-ärende genom att skriva in (valfritt) Asana-uppgiftsinformation (uppgiftsnamn, beskrivning och bilagor) i det nya Jira-ärendets fält (ärendenamn, etc.).

  • Likaledes kan användare endast länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift om de har auktoriserat sina Jira-konton och om de har åtkomst till de specifika Jira-ärendena i Jira.

  • När ett ärende har länkats till en Asana-uppgift styrs läsbehörigheterna av Asanas behörighetsmodell. Om en användare till exempel länkar ett Jira-ärende till uppgiften XYZ, kan Asana-användare med åtkomst till Asana-uppgiften XYZ se (skrivskyddad vy) det länkade Jira-ärendets data. Om du vill hålla Jira-data privat i Asana kan du göra dina projekt eller uppgifter privata.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com