Asana för Jira

Installera Asana för Jira-integreringen för att skapa transparens mellan verksamhets- och teknikteam och bygga interaktiva och anslutna arbetsytor.

Asana för Jira-integreringen gör det möjligt för affärs- och produktteam som planerar arbetet i Asana att samarbeta och jobba sömlöst med ingenjörs- och teknikteam som utför arbetet i Jira.

Översikt

Främja synlighet och transparens mellan Asana och Jira Cloud

 • Anslut Asana och Jira för att skapa transparens mellan verksamhets- och teknikteam, i stället för att förlora tid på statusuppdateringsmöten och att manuellt uppdatera två olika verktyg.
 • Öka synligheten i produktutvecklingsprocessen och minska den onödiga tiden du lägger på att kommunicera fram och tillbaka.
 • Skapa interaktiva och anslutna arbetsflöden mellan båda teamen.
 • Uppnå värdet och lönsamheten av Jira snabbare med Asana.

Förena teknik- och verksamhetsteam

 • Samordna arbetet mellan team för att säkerställa ett transparent arbetsflöde.
 • Dra nytta av ett sömlöst spårningssystem som fungerar tvärfunktionellt.

Installationskrav

Asana-krav

Asana för Jira-integreringen är tillgänglig för alla Asana Premium-, Business- och Enterprise-kunder.

Jira-krav

Du måste ha ett Jira Cloud-konto för att kunna installera Asana för Jira-integreringen.

Om du använder Jira Server ska du använda Asana för Jira Server-integreringen

 1. Gå till URL:en du använder för att logga in på ditt Jira-konto.
 2. Om URL:en ser ut så här: "<ditt organisationsnamn>.atlassian.net", använder du Jira Cloud, och kan använda Asana för Jira-integreringen.
 3. Om URL:en inte ser ut så här: "<ditt organisationsnamn>.atlassian.net", ska du använda Jira server och kan inte använda Asana för Jira-integreringen.

Du kan få mer information på Atlassians community-sida här.

Installation

Via menyn Anpassa

installation via anpassa-menyn

Gå till projektet där du vill installera Asana för Jira-integreringen.

 1. Klicka på Anpassa.
 2. Gå till Appar.
 3. Välj +Lägg till app.
 4. Välj Jira Cloud.
 5. En installationsguide i helskärmsläge visar sig.
 6. Auktorisera ditt Jira-konto
 7. Jira-integreringen installeras på projektnivå. På nästa skärm kommer du att kunna välja i vilka specifika projekt du vill lägga till integreringen.
 8. Du kan kommer att kunna använda Jira-integreringen i alla projekt den har lagts till i.

Via Asanas appkatalog

 1. Gå till Asanas appkatalog.
 2. Sök efter Jira Cloud för Asana-integreringen.
 3. Klicka på Installera Jira Cloud för Asana.
 4. En installationsguide i helskärmsläge visar sig.
 5. I guidens andra steg blir du ombedd att auktorisera ditt Jira-konto.
 6. Jira-integreringen installeras på projektnivå. På nästa skärm kommer du att kunna välja i vilka projekt du vill lägga till integreringen.
 7. Du kan nu öppna ett av de utvalda projekten och börja använda Jira-integreringen.

Huvudfunktioner

Lägg till Jira

 • Installera Jira-applikationen på Asana och länka den sedan sömlöst till så många Asana-projekt du behöver.
 • Användare kan skapa nya Jira-ärenden direkt från en uppgift i Asana, eller helt enkelt länka till ett befintligt Jira-ärende. Vi stöder alla olika ärendetyper för Jira-programvara, inklusive: Bug, Epic, Subtask, Story och Task.
 • När du skapar ett nytt Jira-ärende eller länkar till ett befintligt Jira-ärende från Asana, skickar vi med följande från Asana till Jira: uppgiftsnamn, beskrivning och bilagor.
 • För att spara steg och optimera ditt arbetsflöde kan du automatisera skapandet av Jira-ärenden via funktionen Regler. Läs mer.

Lägga till Jira-regler

I popup-fönstret Lägg till regel:

 1. Klicka på Skapa nytt ärende under Jira Cloud.
 2. Fyll i alla fält i rutan Skapa nytt ärende.
 3. Klicka på Skapa regel för att automatisera Jira-ärenden.
 • Du kan följa utvecklingen av det pågående arbetet i Jira från Asana i realtid. En Jira-widget ger information om status, prioritet och tilldelad person för Jira-ärendet så att alla har koll.

Om du vill ta reda på mer om Jira-ärendet är det bara att klicka på Jira-widgeten. Du blir då dirigerad till Jira där du kan få en mer fullständig översikt.

Hur fungerar godkännandemodellen?

 • Integreringen använder OAuth som auktoriseringsstandard. Användarna behåller sin behörighet tills OAuth-token löper ut eller tills någon upphäver den.
 • Du måste auktorisera Jira-kontot för att länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift eller för att skapa ett nytt Jira-ärende i Asana.

Hur fungerar behörigheter?

 • När du skapar ett nytt Jira-ärende i Asana följer integreringen Jiras behörighetsmodell, vilket innebär att en användare bara kan skapa ett Jira-ärende om personen har behörighet att göra det i Jira. Det är den enda möjligheten för en användare att skriva in data i Jira (för att skapa ett nytt Jira-ärende). På liknande sätt är det också den enda möjligheten för integreringen att läsa Asana-data.

Hur fungerar integreringen med Asana?

 • Integreringen läser Asana-data och skapar ett nytt Jira-ärende genom att skriva in (valfritt) Asana-uppgiftsinformation (uppgiftsnamn, beskrivning och bilagor) i det nya Jira-ärendets fält (ärendenamn, etc.).

 • Likaledes kan användare endast länka befintliga Jira-ärenden till en Asana-uppgift om de har auktoriserat sina Jira-konton och om de har åtkomst till de specifika Jira-ärendena i Jira.

 • När ett ärende har länkats till en Asana-uppgift styrs läsbehörigheterna av Asanas behörighetsmodell. Om en användare till exempel länkar ett Jira-ärende till uppgiften XYZ, kan Asana-användare med åtkomst till Asana-uppgiften XYZ se (skrivskyddad vy) det länkade Jira-ärendets data. Om du vill hålla Jira-data privat i Asana kan du göra dina projekt eller uppgifter privata.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com