Instagantt och Asana

Instagantt är en webbapp som skapar Gantt-diagram för att hjälpa dig att visuellt planera projekt och schemalägga uppgifter med teamet. Du kan skapa startdatum, ställa in en förloppsprocent och länka uppgifter.

Konfigurering

Skapa ett Instagantt-konto. Du kan registrera dig med din e-postadress eller via Asana genom att använda Asana Connect.

anslut projekt

Välj vilka listor och projekt i dina Mina uppgifter du vill synkronisera med Instagantt oavsett vilken arbetsyta eller organisation de tillhör.

Du kan skapa grupper av upp till tio projekt från olika arbetsytor och organisationer. Inom en grupp kan du sortera uppgifter efter projekt eller avsnitt inom projekten.

koppla bort projekt

Ta bort projekt från Instagantt

För att koppla bort ett projekt eller Mina uppgifter:

 1. Klicka på ikonen ”Projects” i sidofältet.
 2. Klicka på kugghjuls-ikonen bredvid projektets namn.
 3. Klicka på ”Disconnect”.

Komma igång

De projekt som du har synkroniserat sorteras efter arbetsyta och organisation i sidofältet i Instagantt. De kommer att vara sorterade på samma sätt som i Asana. Du kan omorganisera dem i Instagantt utan att det ändrar hur de är organiserade i Asana.

Visa projekt

visa projekt

För att visa ett projekt i Instagantt:

 1. Gå till sidofältet.
 2. Välj projektet.

Inställningar av projektfärger i Asana kommer att reflekteras i Instagantt.

Slutdatum och färger

Uppgifter visas i Instagantt i 3 färger:

 • Grön – uppgifter som har slutförts i tid.
 • Blå – uppgifter i fas som ska slutföras i tid.
 • Röd – försenade uppgifter som inte är slutförda.

slutdatum

Om en uppgift inte har något slutdatum visas den inte i diagrammet, men du kan enkelt lägga till uppgifter genom att klicka där du vill att fältet ska börja.

Märka uppgifter som slutförda från Instagantt

Du kan märka uppgifter som slutförda direkt från Instagantt och då märks de även som slutförda i projektet i Asana.

märk som slutförd

För att märka en uppgift som slutförd:

 1. Klicka på kryssrutan bredvid uppgiftens namn.

De ikryssade uppgifterna kommer att märkas som slutförda i projektet i Asana.

Skapa uppgifter från Instagantt

Du kan skapa uppgifter direkt från Instagantt som då även visas i projektet i Asana.

lägga till en uppgift

Klicka på knappen ”+ Add task” för att skapa en uppgift i Instagantt. Därefter kan du namnge uppgiften och lägga till en tilldelad person.

Uppgiftsdetaljer i Instagantt

Du kan visa och redigera en uppgifts detaljer direkt från Instagantt.

Visa eller redigera en uppgifts detaljer genom att välja en uppgift så att uppgiftens detaljer visas. Ändringar av detaljer som görs i Instagantt reflekteras i Asana.

Med Instagantt går det att göra följande:

uppgiftsbeskrivning

Fördjupning

Skapa beroenden

Du kan sammanlänka uppgifter för att visa beroenden mellan uppgifter.

ställ in beroende

För att skapa ett beroende:

 1. Håll muspekaren över uppgiften.
 2. Dra beroendeskaparen till den uppgift som den första uppgiften ska vara beroende av.

ta bort beroende

För att ta bort ett beroende:

 1. Håll muspekaren över uppgiften och klicka på skiftnyckelsikonen.
 2. Välj ”Unlink from...”
 3. Välj den uppgift som du vill ta bort beroendet från.

Om uppgiften har flera beroenden kan du antingen avlänka ett beroende eller alla beroenden.

Start- och slutdatum för uppgifter

Du kan klicka och dra en uppgift i Instagantt för att ändra start- och slutdatumet för en uppgift. Läs mer om startdatum i Asana.

Dra uppgiften till vänster för att ändra startdatumet eller till höger för att ändra slutdatumet.

Filtrera uppgifter

Du kan filtrera uppgifter i Instagantt efter start- och slutdatum, beräknat antal timmar, förloppsstatus och tilldelad person.

filtrera

Visa eller dölj slutförda uppgifter

I Instagantt kan du visa alla uppgifter eller dölja slutförda uppgifter.

slutförda uppgifter

För att ändra hur uppgifter visas:

 1. Klicka på ”Options”.
 2. Välj ”Completed tasks since”:
 3. Välj vilka uppgifter du vill ska visas.

Exportera Instagantt-diagram

Om du vill skriva ut eller lägga till ett Instagantt-diagram i en presentation kan du exportera diagrammet som en bild eller en PDF.

exporterad

För att exportera:

 1. Klicka på ”Export & Share”.
 2. Välj ett av alternativen.

Omsynkronisering med Asana

Om ändringar har gjorts i Asana och du vill att ändringarna ska reflekteras i Instagantt ska du klicka på synkroniseringsmolnet i det övre högra hörnet för att synkronisera om projekten.

Letar du efter ett bättre sätt att hantera ditt arbete? Börja med en 30-dagars gratis Asana-provperiod. Prova gratis

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com