Instagantt och Asana

Instagantt är en webbapp som skapar Gantt-diagram för att hjälpa dig att visuellt planera projekt och schemalägga uppgifter med teamet. Du kan skapa startdatum, ställa in en förloppsprocent och länka uppgifter.

Konfigurering

 • Skapa ett konto på Instagantt.
 • Registrera dig med din e-postadress eller via Asana genom att använda Asana Connect.
 • Välj vilka listor och projekt i dina Mina uppgifter du vill synkronisera med Instagantt oavsett vilken arbetsyta eller organisation de tillhör.

Du kan skapa grupper av upp till tio projekt från olika arbetsytor och organisationer. Inom en grupp kan du sortera uppgifter efter projekt eller avsnitt inom projekten.

Ta bort projekt från Instagantt

Du kan ta bort valfritt synkroniserat Asana-projekt om du inte längre vill att det ska visas i Instagantt.

Så här avslutar du synkroniseringen av ett projekt eller Mina uppgifter:

 • Klicka på plus-symbolen längst upp i sidofältet för att visa fönstret för anslutning av projekt.
 • Lokalisera det projekt vars synkronisering du vill avsluta och klicka på den röda knappen ”Disconnect”.

Komma i gång

De projekt som du har synkroniserat sorteras efter arbetsyta och organisation i sidofältet i Instagantt. De kommer att vara sorterade på samma sätt som i Asana. Du kan omorganisera dem i Instagantt utan att det ändrar hur de är organiserade i Asana.

Visa projekt

Visa ett projekt i Instagantt genom att välja ett av projekten från sidofältet i Instagantt. Projektet visas sedan i huvudfönstret i Instagantt.

Inställningar av projektfärger i Asana kommer att reflekteras i Instagantt.

Slutdatum och färger

Uppgifter visas i Instagantt i 3 färger:

 • Grön – uppgifter som har slutförts i tid.
 • Blå – uppgifter i fas som ska slutföras i tid.
 • Röd – försenade uppgifter som inte är slutförda.

Om en uppgift inte har ett slutdatum visas den inte i diagrammet, men du kan enkelt lägga till uppgiften genom att klicka där du vill att dess fält ska börja.

Märka uppgifter som slutförda från Instagantt

Du kan märka uppgifter som slutförda direkt från Instagantt och då märks de även som slutförda i projektet i Asana.

Så här märker du en uppgift som slutförd:

 • Välj de uppgifter som du vill markera som slutförda i Instagantt.
 • Klicka på kryssrutan längst upp.
 • Välj ”Mark as completed”.

De ikryssade uppgifterna kommer att märkas som slutförda i projektet i Asana.

Skapa uppgifter från Instagantt

Du kan skapa uppgifter direkt från Instagantt som då även visas i projektet i Asana.

Skapa en uppgift i Instagantt genom att klicka på +-symbolen i den övre delen av skärmen. Instagantt-appen låter dig ställa in uppgiftens namn och tilldelad person.

När du klickar på ”Save” visas uppgiften i både Instagantt och projektet i Asana.

Uppgiftsdetaljer i Instagantt

Du kan visa och redigera en uppgifts detaljer direkt från Instagantt.

Visa eller redigera en uppgifts detaljer genom att välja en uppgift så att uppgiftens detaljer visas. Ändringar av detaljer som görs i Instagantt reflekteras i Asana.

Med Instagantt går det att göra följande:

Fördjupning

Skapa beroenden

Du kan sammanlänka uppgifter för att visa beroenden mellan uppgifter.

Så här skapar du ett beroende:

 • Håll muspekaren över uppgiften.
 • Klicka och håll ned på cirkeln som visas.
 • Dra muspekaren till slutet av uppgiften som den är beroende av.

Så här tar du bort ett beroende:

 • Klicka på uppgiften.
 • Välj ”Unlink from...

Om uppgiften har flera beroenden kan du antingen avlänka ett beroende eller alla beroenden.

Start- och slutdatum för uppgifter

Du kan klicka och dra en uppgift i Instagantt för att ändra start- och slutdatumet för en uppgift. Läs mer om startdatum i Asana här.

Dra uppgiften till vänster för att ändra startdatumet eller till höger för att ändra slutdatumet.

Filtrera uppgifter

Du kan filtrera uppgifter i Instagantt efter avsnitt, taggar eller tilldelad person.

Du kan komma åt filtreringsalternativen från sidofältet under projektnamnet.

Visa eller dölj slutförda uppgifter

I Instagantt kan du visa alla uppgifter eller dölja slutförda uppgifter.

Så här ändrar du vilka uppgifter som ska visas i ditt projekt i Instagantt:

 • Klicka på kugghjulsikonen längst upp i projektlistan.
 • Välj ”Show completed tasks since...
 • Välj vilka uppgifter du vill ska visas.

Exportera Instagantt-diagram

Om du vill skriva ut eller lägga till ett Instagantt-diagram i en presentation kan du exportera diagrammet som en bild.

Exportera genom att:

 • klicka på fotoikonen längst upp på sidan
 • välja ”Export as image
 • i nästa fönster välja ”Generate a new image”.

Omsynkronisering med Asana

Om ändringar har gjorts i Asana och du vill att ändringarna ska reflekteras i Instagantt ska du klicka på projektets namn i sidofältet för att synkronisera om projekten.

Behöver du mer hjälp? Kontakta Instagantt genom att klicka på ”Feedback and Support” i det övre högra hörnet av Instagantt.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com