CSV-importör

Kom igång i Asana med dina egna data på ett enkelt och snabbt sätt.

CSV-importören hjälper dig att flytta ditt arbetsflöde från kalkylarksprogram såsom Excel eller Smartsheet till Asana, så att du kan komma igång direkt med alla projekt. Du kan också importera data från andra jobbhanteringsverktyg.

När du har importerat raderna ser du dem genast som spårbara uppgifter i ett projekt och varje kolumn som metadata om dina uppgifter.

Innan du börjar: tips för att organisera information i kalkylarket

skärmbild av kalkylark med referenser för kolumnnamn

Med CSV-importören kan du hämta dina data i Asana utan manuell mappning. Du kan namnge kolumnerna i kalkylarket med följande etiketter för att automatiskt mappa fälten i ditt projekt:

 1. Namn: Använd den här kolumnen för namnen på uppgifterna i projektet.
 2. Beskrivning: Använd den här kolumnen för att ange detaljer och sammanhang för uppgifter.
 3. Tilldelad person: Tilldela varje uppgift till en ägare genom att lägga till e-postadressen för en Asana-användare från din arbetsyta eller din organisation. Du kan bara tilldela uppgifter skapade i Asana till en användare.
 4. Medarbetare: Du kan lägga till flera av dina kollegor som medarbetare till en uppgift genom att lägga till e-postadresser för giltiga Asana-användare från din arbetsyta eller din organisation i en separat kolumn. Var noga med att skilja dem åt med ett kommatecken och lägg inte till några mellanslag mellan dem.
 5. Slutdatum: Använd det amerikanska standarddatumformatet månad/dag/år när du vill spåra slutdatumet för varje uppgift.
 6. Startdatum: Lägg till en separat kolumn för startdatum, en funktion i Asana Premium. Om du inte har ett gratis abonnemang kommer informationen i startdatumkolumnen att visas i uppgiftsbeskrivningen.
 7. Typ: Ange ”milstolpe” som värde om du vill skilja milstolpar från regelbundna uppgifter i ditt projekt.
 8. Avsnitt/kolumn: Ett nytt avsnitt skapas när du manuellt flyttar uppgifter till önskat avsnitt eller önskad kolumn.
 9. Övrig information: Ytterligare kolumninformation kommer att listas uppifrån och ner i uppgiftsbeskrivningsfältet i enlighet med kolumnernas ordning.

Om en kolumn innehåller inkorrekta data, såsom en e-postadress i kolumnen Slutdatum, importeras inget av slutdatumen korrekt. I stället skapas ett nytt textbaserat fält.

Inkludera alltid en sidhuvudrad med kolumnnamn så att CSV-importören kan känna igen vilken typ av data du importerar.

Importera underuppgifter till ett projekt

skärmbild av kalkylark med referenser för mappning av underuppgifter

Importera underuppgifter via CSV-importören:

 1. Skapa en ny kolumn i kalkylarket som heter underuppgift till.
 2. Fyll kolumnen underuppgift till med det exakta namnet på den överordnade uppgiften i motsvarande rad. Den överordnade uppgiften ska ligga ovanför den aktuella raden i CSV-filen. Om det finns namn som inte är unika i din CSV-fil kommer den närmaste raden ovanför med ett matchande namn att användas.

Ställa in beroenden mellan uppgifter

skärmbild av kalkylark med referenser för att ställa in beroenden

Ange beroenden via CSV-importören:

 1. Skapa en ny kolumn i kalkylarket som heter Beroenden.
 2. Fyll i kolumnen Beroenden för att lista uppgifter som blockerar den aktuella raden.

De ska exakt motsvara namnen på de beroende uppgifterna. Den beroende uppgiften ska ligga under den blockerande uppgiften i CSV-filen. I exemplet ovan är Planering avslutad beroende av både Kickoff-möte och Kreativ brainstorming. Eftersom båda uppgifterna blockerar Planering avslutad, ligger Planering avslutad under raderna 2 och 3. Om det finns namn som inte är unika i din CSV kommer den närmaste raden ovan med ett matchande namn att användas.

Om du importerar data via CSV uppdateras inte de befintliga uppgifterna i projektet. Därför är det inte möjligt att skapa beroenden för befintliga uppgifter med hjälp av CSV-importören.

Importera data som anpassade fält i ditt projekt

Du kan mappa ytterligare kolumner till anpassade fält, för att underlätta kategorisering och spårning av prioriteringar, projektfaser, team, uppskattad tid och mycket mer.

skärmbild av kalkylark med kolumner för anpassade fält

Anpassade fält kan antingen innehålla text, siffror eller nedrullningsbara värden. De kolumner som inte har samma namn som specifika Asana-fält (till exempel Namn eller Avsnitt) blir anpassade fält i projektet.

Du kan antingen mappa uppgifterna i CSV-filen till nya anpassade fält eller till befintliga fält i projektet:

 • Nya anpassade fält skapas automatiskt för nya projekt importerade från alternativet Importera kalkylark. De nya anpassade fälten är som standard bara tillgängliga för det projektet.

 • Nya anpassade fält skapas automatiskt i befintliga projekt när CSV-filen importeras till projektet. Det sker när kolumnnamnet inte matchar några befintliga anpassade fält i projektet eller i din organisation. De nya anpassade fälten är som standard bara tillgängliga för det projektet.

 • Data mappas till befintliga anpassade fält i ett projekt eller en organisation om projektet skapades först. Du kan använda de befintliga anpassade fälten i projektet innan du importerar CSV-filen eller matcha informationen i CSV-filen med anpassade fält i din organisation.

För att mappa data från CSV-filen till befintliga anpassade fält ska du se till att data i kolumnerna matchar alternativen för anpassade fält i projektet eller organisationen. Om en cell har ett stavfel eller en avvikelse i interpunktionen kommer den inte att importera ett valt anpassat fält.

Så här importerar du ett kalkylark till Asana med CSV-importören

Du kan importera data från en CSV-fil till Asana på tre sätt:

 1. När du skapar ett nytt projekt från ett team.
 2. När du använder snabbinfoga-knappen.
 3. När du använder den nedrullningsbara menyn i ett befintligt projekt.

Om du importerar data via CSV uppdateras inte de befintliga uppgifterna i projektet. CSV-importören kan endast lägga till uppgifter i ett projekt.

Importera kalkylark från alternativet att skapa projekt för ett team

skärmbild av alternativet att importera kalkylark i menyn Skapa projekt

Importera en CSV-fil när du vill skapa ett nytt projekt från ett team:

 1. Klicka på plusikonen bredvid namnet på ditt team i sidofältet när du vill visa alternativen för att Skapa projekt.
 2. Välj alternativet Importera kalkylark.

Importera kalkylark med knappen Snabbinfoga

skärmbild av alternativet att importera kalkylark i mallmodal

Importera en CSV-fil för att skapa ett nytt projekt från knappen Snabbinfoga:

 1. Klicka på knappen Snabbinfoga i det övre högra hörnet och välj Projekt.
 2. Välj en projektmall och klicka på Importera kalkylark.

Importera kalkylark från den nedrullningsbara menyn i ett befintligt projekt

skärmbild av alternativet att importera csv i projektmenyn

Importera en CSV-fil för att lägga till uppgifter i ett projekt:

 1. Välj menyn i det nedrullningsbara projektsidhuvudet intill projektnamnet.
 2. Håll muspekaren över Importera
 3. Välj CSV.

Ange detaljer, välj en fil och förhandsgranska projekt

Lägga till detaljer om projektet

skärmbild av alternativet att lägga till projektinformation

När du har valt alternativet att importera kalkylark eller CSV kommer du till en modal där du kan ange information om projektet, till exempel namn eller sekretessinställningar:

 1. Ge ditt projekt ett namn i fältet Projektnamn
 2. Välj det team som du vill lägga till projektet i.
 3. Ställ in sekretessinställningar genom att välja mellan ett projekt som är offentligt för hela teamet som du har valt eller bara för specifika projektmedlemmar.
 4. Fortsätt genom att klicka på Välj fil att importera.

Välja en CSV-fil att importera

skärm för att välja CSV att importera

När du har angett projektnamnet kan du välja filen du vill importera.

Klicka på Välj en CSV-fil att importera och välj en CSV-fil från din dator. Du kan också dra filen från din dator och släppa den i modalen.

Förhandsgranska ditt projekt

skärm för förhandsgranskningsmodal

Du kan förhandsgranska projektet och göra ändringar vid behov innan du slutför importen av CSV-filen:

 1. Klicka på Ladda upp ny CSV för att gå tillbaka till föregående skärm och välja en annan CSV-fil.
 2. Välj alternativet Gör ändringar om du föredrar att redigera informationen, importerad från CSV-filen, i projektet.
 3. Klicka på Gå till projekt om du är nöjd med hur projektet ser ut.

Göra ändringar av datamappningen

Du kan göra ändringar i mappningen av data, de importerade kolumnerna eller kodningen innan du skapar ditt projekt genom att välja alternativet Gör ändringar i förhandsgranskningsskärmen.

Göra ändringar av datamappningen

skärm med förhandsgranskningsmodal för ändringar av mappning

Klicka på kolumnrubrikerna om du vill ändra fältet du vill mappa till.

Du kan även ändra typen av anpassat fält. Om en kolumn till exempel visar numeriska värden och typen av anpassat fält är Nummerfält, kan du ändra den till Textfält.

Observera att du inte kan ändra kolumnen Namn. Om du vill välja en specifik kolumn i CSV-filen som uppgiftsnamn ska du se till att den första raden i den kolumnen har ”Namn” som värde. Informationen i CSV-filen mappas i Asana med kolumnnamnen.

Ignorera kolumner från den ursprungliga CSV-filen

skärm med förhandsgranskningsmodal med menyn från kolumner

Du kan klicka på alternativet Ignorera kolumner om du vill ignorera kolumner med data som du inte vill importera till projektet.

Ändra kodningen

skärm med förhandsgranskningsmodal med kodningsikonen

Om du använder ett annat CSV-kodningsformat eller en annan nationell inställning kan du klicka på ikonen för teckenkodning och ändra kodningen till UTF-8, Windows, Macintosh eller Shift JIS.

Komma igång

kalkylarksmall

Kom igång genom att använda mallen ovan för att skapa ett kalkylark och ladda upp det till Asana.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com