Chrome och Asana

Om du använder Google Chrome kan du ladda ned Asana-tillägget för Chrome från Chrome Web Store för att snabbt kunna skapa uppgifter medan du besöker andra webbplatser.

klicka på Chrome-ikonen

När du har installerat tillägget klickar du på Asana-logon i närheten av det övre högra hörnet av Google Chrome-fönstret.

Åtgärder med Chrome-tillägget

I tillägget går det att:

  1. söka efter befintliga uppgifter i Asana
  2. välja vilken arbetsyta eller organisation till vilken uppgiften ska skapas
  3. tilldela uppgiften
  4. lägga till uppgiften i ett projekt
  5. lägga till ett uppgiftsnamn
  6. ange en uppgiftsbeskrivning
  7. lägga till ett slutdatum
  8. klistra in den aktuella webbsidans URL i uppgiftsbeskrivningen
  9. redigera värdena för ett projekts befintliga anpassade fält
  10. klicka på skapa uppgift när du är färdig.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com