Granskningspaket: API- och integrerings-support

Läs mer om hur Asanas stödjer användningsfall för granskningslogg, säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM), dataskydd (DLP), elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery), arkivering och CASB (Cloud access security broker).

Översikt

I Asanas granskningspaket ingår de API:er och appar som stödjer din organisations säkerhet och efterlevnad. För närvarande erbjuder Asana följande:

 1. Ett granskningslogg-API som registrerar över hundra säkerhets- och efterlevnadshändelser. Verktyget är tillgängligt för superadministratörer i Enterprise-domäner, och har flera alternativ för att dra nytta av en leverantör av säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).
 2. Stängda Enterprise-API:er som stödjer användningsfall av dataskydd (DLP), elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery) och arkivering, och flera partnerskap med tredjepartsintegreringar inom dessa områden.
 3. Stöd för leverantörer av CASB (Cloud access security broker).

Om du vill kontakta en av våra medarbetare om Asanas granskningspaket, kan du fylla i det här formuläret.

Granskningslogg-API

Översikt

Asanas granskningslogg-API ger administratörer i Enterprise-organisationer åtkomst till en oföränderlig logg över viktiga händelser i hela organisationen. Med hjälp av granskningslogg-API:et kan superadministratörer fånga upp och agera på viktiga säkerhets- och efterlevnadsrelaterade förändringar.

Använda granskningslogg-API:et

Superadministratörer i Enterprise-prganisationer kan använda Asanas granskningslogg-API när de vill göra följande:

 1. Konfigurera proaktiv varning med ett SIEM-verktyg (säkerhetsinformation och händelsehantering) som till exempel Splunk.
 2. Genomföra reaktiva utredningar när en säkerhetsincident inträffar.
 3. Visualisera viktiga domändata i aggregerad form för att identifiera säkerhetstrender.

Händelsekategorier

Asanas granskningslogg-API inkluderar dussintals händelser, inklusive:

 1. Viktiga ändringar som administratörer gör i adminkonsolen såsom workspace_export_started, workspace_password_requirements_changed, och user_workspace_admin_role_changed
 2. Kritiska händelser för användaråtkomst såsom user_login_succeeded, user_login_failed, user_invited, och team_member_added
 3. Borttagningshändelser såsom task_deleted, task_undeleted, och portfolio_deleted
 4. Exporteringshändelser såsom project_csv_export_initiated och workspace_teams_export_started
 5. Händelser som gäller data- och tillgångshantering, såsom attachment_uploaded och attachment_downloaded

En fullständig lista och information om API-slutpunkten finns i API-dokumenteringen.

Lagringsperiod

Asana lagrar granskningsloggar i 90 dagar från och med datumet för registrering. De som vill ha en längre lagringsperiod kan välja att använda sin SIEM eller en annan lagringslösning för kontinuerlig logginsamling.

Åtkomst till slutpunkten för granskningslogg-API:et

Superadminsitratörer i Enterprise-organisationer har åtkomst till granskningsloggar via servicekonton.

En detaljerad beskrivning av slutpunkten för granskningslogg-API:et finns i vår dokumentation för utvecklare här.

Om du vill veta mer om hur man använder Asanas granskningslogg-API via Asanas Splunk-integrering kan du gå till Splunkbase och påbörja installationsprocessen.

Om du vill veta mer om hur man använder Asanas granskningslogg-API via Asanas Panther-integrering kan du gå till deras Asana-appsida.

Dataskydd (DLP)

Det kan hända att kunder vill skanna sina Asana-instanser regelbundet på jakt efter data som påverkar eller bryter mot deras organisationsövergripande policyer.

En organisation kanske vill utföra en månatlig granskning för att hitta eventuella fall där lösenord oavsiktligt har lagts till i Asana-uppgifter.

För närvarande erbjuder Asana utvecklare stängda API:er som stödjer användningsfall av dataskydd (DLP). Om du vill ta reda på mer kan du fylla i det här formuläret.

Om du vill ha mer information om Nightfalls integrering med Asana kan du gå till deras Asana-appsida.

Elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery)

Kunder kanske vill exportera data från Asana till ett verktyg för elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery) från tredje part för att proaktivt planera för, eller reagera på, tvister.

Asana erbjuder stängda API:er som stödjer användningsfall av eDiscovery. Om du vill ta reda på mer kan du fylla i det här formuläret.

Om du vill läsa mer om Exterros tredjepartsintegrering med Asana, kan du gå till deras Asana-appsida. Håll utkik, för snart kommer det ytterligare partnerskap.

Arkivera

Det kan hända att kunder som är verksamma i hårt reglerade branscher regelbundet vill exportera eller lagra objekt, eller händelser relaterade till ändringar av objekt, i Asana.

Asana erbjuder stängda API:er som stödjer användningsfall av arkivering. Om du vill ta reda på mer kan du fylla i det här formuläret.

CASB (Cloud access security broker)

Kunder kanske vill kontrollera sin Asana-användning via en CASB-leverantör. För närvarande erbjuder Asana en Netskope-anslutning och stöd, för de som har en Enterprise-nivå, med att konfigurera godkända arbetsytor. Fyll i det här formuläret om du vill ha hjälp med att integrera med en CASB-leverantör som vi för närvarande inte stödjer.

Ta en titt på den här artikeln om du vill lära dig mer om arbetsytor.

Om du vill ha mer information om Netskopes integrering med Asana kan du gå till Asana-appsidan.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com