Uppgifter i Android

Skapa en uppgift

Skapa uppgift

För att skapa en uppgift:

 1. Tryck på snabbinfoga-ikonen.
 2. Lägg till en uppgiftstitel.
 3. Tryck för att lägga till en tilldelad person eller ett slutdatum.
 4. Lägg till en beskrivning.
 5. Lägg till uppgiften i ett projekt.
 6. Lägg till en underuppgift.
 7. Tryck för att lägga till medarbetare.

När du har tryckt på knappen Skapa kommer uppgiften att visas i listvyn Mina uppgifter.

Uppgiften du skapar kommer som standard att vara privat för dig. När du skapar en uppgift kommer sekretessindikatorer att informera dig om en uppgift är privat eller öppen.

Fälten är kontextkänsliga när man skapar en uppgift. Om du trycker på snabbinfoga-knappen i:

 • dina Mina uppgifter kommer du automatiskt att bli den tilldelade personentilldelade personen
 • en annan medlems Mina uppgifter kommer den personen automatiskt att bli den tilldelade personen
 • ett projekt kommer uppgiften automatiskt att tillhöra det projektet.

Det är fortfarande möjligt att ändra den tilldelade personen eller projektet för en uppgift även om fälten redan är ifyllda.

Det går även att skapa en uppgift i Asana via menyn Dela i andra appar på din Android-enhet.

Visa eller redigera en uppgifts detaljer

Genom att redigera uppgifter kan du inkludera all nödvändig information som behövs i dina uppgifter såsom anpassade fält, beskrivning, projekt, underuppgifter och bilagor. Med all relevant information samlad i uppgifterna säkerställer du att allt är på rätt plats.

redigera uppgift 1

På skärmen för uppgiftsdetaljer kan du:

 1. märka en uppgift som slutförd, gilla en uppgift eller vidarebefordra en uppgift
 2. trycka på trepunktsikonen för att se fler alternativ
 3. lägga till en uppgiftstitel
 4. redigera tilldelad person eller slutdatum
 5. lägga till anpassade fält i din uppgift
 6. lägga till en uppgiftsbeskrivning
 7. lägga till din uppgift i ett specifikt projekt
 8. skapa underuppgifter till din uppgift
 9. lägga till en bild, bilaga, uppskattning eller länk
 10. lägga till medarbetare till din uppgift.

redigera uppgift 2

På skärmen med fler alternativ kan du:

 1. märka som en milstolpe
 2. märka som ett godkännande
 3. lägga till en tagg
 4. lägga till i ett projekt
 5. kopiera URL
 6. lämna uppgiften
 7. märka uppgiften för
 8. dela
 9. ta bort uppgiften.

Anpassade fält

Med anpassade fält har du möjlighet att lägga till ytterligare information till uppgifterna. De kan användas till att spåra faser, prioritet, kostnad eller allt som är relevant och viktigt för uppgiftens och de tilldelade personernas arbetsflöde.

anpassade fält

Beskrivning

Lägg till en beskrivning till din uppgift för att beskriva, styra eller förklara och förtydliga sammanhanget för uppgiftens mål. Du kan välja mellan att Avbryta eller Spara uppgiftsbeskrivningen.

beskrivning

Projekt

Projekt gör det möjligt för dig att organisera alla uppgifter relaterade till ett specifikt initiativ eller mål. För att lägga till en uppgift till ett projekt klickar du på symbolen +Projekt och väljer det eller de projekt där du vill att din uppgift ska läggas till.

projekt

Underuppgifter

Underuppgifter kan hjälpa dig att spåra och övervaka uppgifter inom andra uppgifter genom att förtydliga vem som gör vad och när.

underuppgifter

Inom underuppgifter kan du välja:

 1. ett namn
 2. en tilldelad person
 3. ett slutdatum.

Bilagor

Du kan enkelt lägga till dokument och foton till din uppgift genom att klicka på +-knappen under Bilagor.

bilagor

Härifrån har du möjlighet att lägga till:

 1. dokument
 2. foton från ditt fotogalleri
 3. foton du har tagit med din mobila enhet och som du vill lägga till i en uppgift.

Uppgiftskommentarer

task comments

När du trycker och håller ned en kommentar kan du:

 1. fästa kommentaren högst upp
 2. kopiera kommentaren
 3. redigera kommentaren
 4. ta bort kommentaren.

Veckofokus

veckofokus

Ditt veckofokus

Starta arbetsveckan på ett medvetet sätt genom att sätta ett fokus för veckan. Ange din viktigaste prioritering för veckan för att den ska visas på mobilen och webben. Att sätta ett fokus leder till bättre planering, åtgärder och resultat eftersom ditt fokus visas på olika plattformar.

På måndagsmorgnar uppmanas mobilanvändare att sätta ett veckofokus. Veckofokus som har ställts in på mobilen kommer även att visas på skrivbordet och webbversioner av Asana, men det kommer inte att vara möjligt att redigera det där. Ditt veckofokus visas högst upp i dina Mina uppgifter under veckan för att hjälpa dig med din planering.

Uppskattningar

Uppskattningar är ett sätt att stärka samarbetet kring en uppgift. De är animerade figurer och illustrationer som användare kan lägga till via uppskattningsikonen. Uppskattningar är ett utmärkt sätt att berömma teamkollegor och medarbetare och ge dem erkännande för allt från projektmilstolpar till slutförda uppgifter och statusuppdateringar.

klistermärken

 1. Klicka på uppskattningsikonen om du vill få åtkomst till uppskattningar via kommentarsfältet i en uppgift, statusuppdatering, etc.
 2. Uppskattningen hamnar då bredvid dina andra kommentarer.

Återkommande uppgifter

Tryck på fältet slutdatum högst upp på skärmen för att skapa en återkommande uppgift.

återkommande uppgifter

återkommande uppgift 2

På nästa skärm:

 1. Tryck på Alternativ.
 2. Välj Ställ in på upprepning.
 3. Välj hur ofta uppgiften ska upprepas.
 4. Klicka på den nedrullningsbara pilen för att välja Aldrig, Dagligen, Periodvis, Veckovis*, Månadsvis eller Årligen**.

En återkommande uppgift kommer enbart att kopiera sig själv till nästa gång den ska vara klar efter att den blivit märkt som slutförd.

Lägga till ett startdatum eller en sluttid

Startdatum

Lägg till ett startdatum för dina uppgifter så att du vet när du ska börja jobba, hur lång tid det ska ta och så att du aldrig missar ett slutdatum igen.

startdatum 1

För att lägga till ett startdatum:

 1. Tryck på Alternativ.
 2. Tryck sedan på Lägg till startdatum.

Ange den dag du vill börja arbeta med uppgiften som startdatum. Skriv sedan in det datum du senast måste slutföra uppgiften som slutdatum.

startdatum 2

Sluttid

Du kan när som helst lägga till en sluttid för din uppgift.

lägg till sluttid 1

För att lägga till en sluttid:

 1. Tryck på Alternativ.
 2. Tryck sedan på Lägg till sluttid.

Lägg till en tid för din uppgift.

startdatum 2

Dra och släpp

Tryck på och håll kvar uppgifterna för att dra och sortera dem manuellt.

dra och släpp

Dra och släpp är bara möjligt när listan är sorterad efter prioritet.

Svepalternativ

Svep en uppgift till vänster för att märka den som slutförd. Svep en uppgift till höger för att välja en tilldelad person, ett slutdatum eller för att ta bort den.

svepa

Om du har aktiverat hacket firande kan du se en narval triumferande korsa din skärm när du har slutfört en uppgift.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com