Portfolior i Android

Portfolior är tillgängliga till alla Business- och Enterprise-kunder

Portfolior hjälper dig att hålla koll på alla projekt i teamet eller till och med i hela organisationen. Med portfolior kan du kategorisera Asana-projekt, se och begära statusuppdateringar samt organisera projekt baserat på prioritet, burndown-diagram eller anpassade fält som du själv skapar.

Få åtkomst till dina portfolior

Få åtkomst till portfolior

Du har åtkomst till dina portfolior på startskärmen. Tryck på fliken Portfolior för att komma till din portfoliolistvy.

Skapa en portfolio

Skapa en portfolio

Skapa en ny portfolio:

  1. Tryck på snabbinfoga-ikonen.
  2. Lägg till ett portfolionamn.

Du kommer därefter att bli uppmanad att skapa din portfolio.

Lägga till projekt i en portfolio

När du har skapat en portfolio kan du lägga till ett eller flera projekt åt gången.

Lägga till projekt 1

Tryck på snabbinfoga-ikonen.

Lägga till projekt 2

Ange namnet på de projekt du vill lägga till eller välj från projektlistan. Tryck på Spara när du har valt dina projekt.

Portfolioöversikt

När du har skapat en portfolio och lagt till ett par projekt kan du hålla koll på deras status på en och samma plats.

Portfolioöversikt

Från portfoliovyn kan du:

  1. se varje projekts senaste status
  2. se varje projekts förlopp i procent
  3. se varje projekts slutdatum eller datumintervall
  4. se vilket team ett projekt tillhör
  5. se ägaren för varje projekt
  6. lägga till fler projekt i portfolion.

Visa anpassade fält

Om du har lagt till anpassade fält i portfolion genom att använda webbversionen av Asana kan du se alla värden som angivits direkt från portfolioöversikten.

Portfolior och anpassade fält

Gör så här för att se värden för anpassade fält i portfolioöversikten:

  1. Svep över rubriken för att se de anpassade fältens värden för varje projekt.

Det är för närvarande endast möjligt att lägga till anpassade fält i en portfolio genom att använda webbversionen av Asana.

Projektförlopp

Om du vill ha mer information om projektförlopp kan du läsa artikeln i guiden här.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com