Introducera Asana till fler team

Asana är ett bra verktyg för team, men det är ännu bättre när alla i en organisation kan spåra sitt arbete tillsammans. När du har fått med ditt team kan du se tydliga exempel på var det skulle vara bra att ha ytterligare team som också använder Asana. Nedan har vi samlat några tips för att introducera Asana så att ni tillsammans kan dra nytta av fördelarna.

Varför andra team?

När du introducerar Asana till andra team på företaget kanske du undrar hur det kommer att gynna ditt team. Men att ta sig tid att introducera Asana till andra team kommer i slutändan att vara fördelaktigt även för ditt team:

 • Ansluta arbetet – Det är lätt att se hur ditt arbete passar in med vad andra team gör, och du kan ansluta projekt och se arbetshistorik såsom projektförlopp.
 • Spara tid – Du lägger mindre tid på jobb om jobb, har färre statusuppdateringsmöten och får mer klarhet i vem som gör vad och när. Du kan arbeta i stället för att spåra arbetet. På så sätt blir teamet mer effektivt och får den tydlighet det behöver för att arbeta vidare.
 • Förbättra samarbetet – Du kan upptäcka fler möjligheter till samarbete, dra nytta av andra team, hänvisa till tidigare projekt och ta reda på vad andra team arbetar med.

Använda Asana i flera team

Asana funkar bäst när alla team använder Asana för att spåra arbetet. Utöver fördelarna med Asana för enskilda team finns det även uppenbara fördelar med att alla är med:

 • Se var ditt företag står i förhållande till de övergripande målen. Genom att göra informationen för hela organisationen öppen i Asana kan alla få tillgång till viktig information, konversationer och projekt som visar förloppet för de övergripande målen. Det här bidrar till att alla känner att de har ett gemensamt mål.

 • Skapa kompletta arbetsflöden. Troligtvis arbetar ditt team med uppgifter som involverar andra team. När alla kan se samma information blir det tydligare vem som gör vad, vilket gör det möjligt att ställa in förväntningarna i Asana.

 • En unik referenskälla. Anställda som loggar in kan när som helst få åtkomst till öppna projekt, team och konversationer för att snabbt få ett sammanhang även om de inte var med i arbetet från början. Du kan när du vill @omnämna någon för att tillhandahålla information.

 • Slopa e-postkedjorna som skickas ut till hela företaget. Skapa ett personalteam och lägg till alla i ditt företag. Du kan starta ett personalteamsamtal för att meddela alla om viktiga uppdateringar eller för att skicka information om företagsfesten.

Introducera Asana till andra team

Nu när du och teamet börjar se fördelarna med att använda Asana är du ännu mer utrustad för att övertyga andra team att gå med. Nedan följer några tips för att introducera Asana till andra team:

 • På samma sätt som när du först bjöd in några teamkamrater kan du bjuda in några kollegor eller teamledare från andra team som du litar på. De kan arbeta med dig för att förstå hur Asana fungerar i allmänhet och sedan ta med sig informationen till sina team.

 • Bjud inte bara in teamet till din organisation – vi rekommenderar alltid att du lägger till personer som följare till uppgifter, delar projekt och nämner dem i uppgiftskommentarer, så att de kan delta direkt och se hur befintliga projekt och uppgifter fungerar i Asana.

 • Uppmuntra dem att prova en färdig mall så att de kan skapa ett arbetsflöde i Asana från början med våra råd. Du skulle även kunna föreslå introduktionsmallen för ett Asana-projekt för att få dem att komma igång snabbare.

 • Skicka dem exempel på arbetsflöden som de kan använda för sina team och visa dem list- och tavelprojekt så att de kan börja använda Asana och samarbeta med ditt team.

 • Ta med dig Asana till nästa möte med ett annat team och använd det som mötesagenda.

 • Hänvisa alla nya användare till snabbstartsguiden eller Asana-kurserna för att lära sig mer om Asana på 15 minuter.

 • De kan också följa våra YouTube-klipp Använda Asana. De vänder sig till nya användare och personer som överväger att använda Asana. Det finns till och med en video om hur man bjuder in teamkollegor:

Skapa fler team

Om andra team är intresserade och du är redo att bjuda in dem kan du skapa ett team åt dem eller låta dem skapa ett själva. Kom ihåg att team i allmänhet används av avdelningar, arbetsgrupper eller en grupp människor som kommer att arbeta med flera projekt tillsammans.

För att skapa ett team kan du bläddra nedåt till slutet av sidofältet och klicka på Skapa nytt team eller klicka på +-knappen intill ett befintligt team.

När teamet har skapats kan medlemmarna börja bjuda in in andra teamkollegor, skapa unika teamprojekt och gå med i andra team och projekt.

När fler och fler team går med och spårar arbetet i Asana kan du ansluta mer arbete, samarbeta mer sömlöst och få den tydlighet du behöver för att driva projekt framåt, oavsett vem du arbetar med. Hela din organisation kan använda Asana.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com