Vad är ett arbetsflöde?

Översikt

Det dagliga arbetet kan kännas kaotiskt. Men mycket av det upprepas på ett förutsägbart sätt. Vi introducerar nya teamkollegor enligt samma process. Nya jobbförfrågningar går igenom samma faser. Det finns mönster som upprepas i hur vi för arbetet framåt. 

De kallas arbetsflöden.

Vad är ett arbetsflöde?

arbetsflöde

Se arbetsflöden som vägar.

Liksom ett fordon flyter arbetet framåt mot sitt mål. Ett arbetsflöde kan vara lika litet som vägen mellan hemmet och mataffären, eller lika omfattande som flera motorvägar.

Precis som vägar kan arbetsflöden bli blockerade, göra oss förvirrade och gå sönder.

Asana-arbetsdiagrammet

arbetsdiagram

Asanas unika arbetsdiagram gör det möjligt att skapa kraftfulla arbetsflöden som omvandlar förvirrande e-postmeddelanden och kalkylark till automatiska processer.

Kartlägg ditt arbetsflöde

Du kan skapa ett arbetsflöde för nästan allt arbete som innebär att du följer ett antal steg på ett repeterbart och systematiskt sätt.

Det första steget i att skapa ett arbetsflöde i Asana är att förstå hur din nuvarande process fungerar.

karta

Identifiera dina arbetsflödens start- och slutpunkter.

Ett team som till exempel hanterar kundfeedback identifierar att arbetsflödet startar när de får feedback från ett kundansvarigt team. Arbetsflödet slutar efter att de har vidtagit åtgärder på feedbacken och är redo att återkomma till dem som ursprungligen lämnade in synpunkterna.

lokalt fält

Förtydliga stegen från start till slut.

Se till att identifiera vem som gör vad och vilka verktyg som används.

faser

Fördela stegen i faser.

Till exempel ”Inhämtning”, ”Bearbetning” och ”Lösning”.

Vanliga faser av arbetsflödet

faser

Alla arbetsflöden är unika, men många av dem går igenom någon form av följande grundläggande faser:

 1. Planering

  Exempel på saker man gör under planeringsfasen inkluderar
 • idéskapande eller insamling av information
 • att ta emot förfrågningar
 • att prioritera och samla in resurser för projekt.
 1. Utförande

  Exempel på saker man gör under utförandefasen inkluderar
 • utveckling och granskning av leveranser
 • att spåra arbetsförlopp.
 1. Utvärdering

  Exempel på saker man gör under utvärderingsfasen inkluderar
 • feedback och godkännande av leveranser
 • att rapportera till intressenter.

Några exempel:

arbetsförfrågningar

Arbetsförfrågningar

sprint

Sprintplanering

ansökningar

Spårning av ansökningar

När du har kartlagt ditt arbetsflöde är det dags att lägga grunden för det. Kolla in nästa artikel i den här serien

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com