Att styra studentorganisationer

Med Asana kan du organisera kursarbetet och styra en organisation, klubb eller andra studieaktiviteter. Du kan spara viktig organisationsinformation, anteckningar och uppgifter i Asana, vilket ger ett bättre samarbete före, under och efter möten och aktiviteter. När du lägger till nya medlemmar eller när gamla medlemmar tar examen är det lätt att hålla allt och alla på en och samma plats.

Skapa en arbetsyta

 1. Skapa en ny arbetsyta för organisationen eller klubben. Här kommer du att spara alla uppgifter och all information som är relevant för gruppen så att ni kan samarbeta tillsammans i Asana.
 2. Bjud in ledare för organisationen till arbetsytan. Härifrån kan du bestämma hur du vill utforma projekt så att de är anpassade till de olika aspekterna av organisationen i Asana.
 3. Skapa ett projekt. Du kan skapa projekt för bokföring, mötesagendor och anteckningar, en insamling, kommande evenemang, evenemangsplanering och mer – möjligheterna är nästan oändliga.

Skapa en arbetsyta och ditt första projekt i Asana för att komma igång

Bjud in andra medlemmar

 1. När du har skapat ett par projekt kan du bjuda in resten av organisationens medlemmar. Du kan bjuda in dem genom att klicka på +-knappen i det övre fältetövre fältet. När de har registrerat sig kan du anordna ett kickoff-möte, så att du kan visa och se till att alla förstår hur Asana fungerar.
 2. Be medlemmarna lägga till befintliga projekt och uppgifter och uppmuntra dem att skapa egna projekt och uppgifter. När alla har lagt till sitt kan ni börja samarbeta i Asana.
 3. Uppmuntra medlemmarna att fortsätta att slutföra och lägga till uppgifter samt att lägga till kommentarer kommentarer och starta konversationer för att ställa frågor, få statusuppdateringar eller ange information så att alla kan hålla sig uppdaterade. När alla har kommit igång med att uppdatera uppgifterna behöver ni inte lägga lika mycket tid på enkla uppdateringar under veckomöten och via e-post – i stället får ni omedelbara uppdateringar i Asana.

Hör med medlemmarna för att se om du kan svara på frågor om hur man använder Asana eller hur gruppen kommer att använda det. Läs vår guideartikel om att öka och bibehålla tempot för att få tips.

Håll mötena med Asana

 1. Skapa ett projekt för mötesagendan. Använd avsnitt avsnitt för att organisera dagordningen och skapa uppgifter för varje punkt på dagordningen. Du kan ge varje uppgift ett slutdatum som motsvarar mötesdatumet för att se till att de tas upp på mötet.
 2. Lägg till alla mötesdeltagare som ProjektmedlemProjektmedlemNågon som har tillgång till och får meddelanden om ett projekt.} så att de kan lägga till diskussionsämnen i form av uppgifter inför mötet.
 3. Be ledaren för organisationen att granska de ämnen som står på dagordningen (projektets uppgifter) före mötet och sortera dem efter prioritet. Det är bara att dra och släppa uppgifterna i rätt ordning.
 4. Använd Asana under mötet och hänvisa till mötesagendaprojektet så att alla vet vad som ska diskuteras. Du kan använda fokuslägefokuslägeFokusläge expanderar en uppgifts detaljer så att de fyller hela webbläsarfönstret. (tryck på Tab + X) för att visa varje uppgift på en stor skärm så att alla kan se.
 5. Tilldela kommande steg under mötet. Bocka av uppgifter när de diskuteras. Tilldela uppgifterna till rätt klubbmedlem om de behöver följas upp. Du kan också skapa nya uppgifter under mötet, så att alla vet vad de ska göra härnäst.

Skapa ett projekt för mötesagendan i Asana för att spåra diskussioner, åtgärdspunkter och anteckningar

Genom att styra organisationen och hålla mötena i Asana är det enkelt för alla att veta vem som ska göra vad och när det ska göras, så att ni kan maximera mötestiden tillsammans. I stället för att spendera tid på att gå igenom statusuppdateringar och komma fram till vad ni ska diskutera kan ni sätta igång med att göra en betydelsefull insats på campus.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com