Grupparbeten

Asana blir ännu mer kraftfullt när du använder det för att samarbeta med klasskamrater. Genom att lägga till klasskamrater som medlemmar i ett projekt kan du enkelt dela anteckningar och planera dina grupparbeten. Asana blir ett gemensamt hem för idéer, filer och uppgifter som rör gruppens uppdrag.

Samarbeta med klasskamrater

  1. Bjud in klasskamrater att gå med i arbetsytanarbetsytan, teametteamet, eller projektetprojektet i Asana. När de har registrerat sig kan du dela arbete med dem och börja samarbeta med uppgiftuppgiftUppgifter är den grundläggande arbetsenheten i Asana. Uppgifter kan representera alla typer av arbete, dela upp arbetet i mindre delar eller lagra information. och projekt. Bjud in dem genom att klicka på + knappen i det övre fältet i Asana.
  2. Skapa ett projekt för alla grupparbeten du har eller bjud in dem som följareföljareLägg till följare i en uppgift så att de får aviseringar om uppdateringar av uppgiften. till en specifik uppgift för att arbeta med dig.
  3. När dina klasskamrater gått med kan du börja tilldela dem uppgifter. På så sätt har alla klart för sig vem som gör vad och när. Se till att ge uppgiften ett slutdatum, lägg till relevanta filer och lägg till en uppgiftsbeskrivning för att ge mer sammanhang och information.
  4. Använd uppgiftskommentarer för att ställa frågor till varandra, ge feedback och mer information samtidigt som kommentarerna hålls inom ämnet för uppgifterna.

Du kan också använda projektkonversationer för frågor eller kommentarer av mer generell karaktär för arbetet. Inga e-postmeddelanden eller extra möten behövs!

Spåra grupparbeten och dela anteckningar med klasskamrater i ett Asana projekt

Asana skapades för teamsamarbete, så ju fler klasskamrater, projekt och kursarbeten du lägger till, desto bättre blir resultatet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com