Pipeliner

Så här skapar man ett pipelineprojekt i Asana

Det finns några olika sätt att skapa ditt projekt. För att komma igång snabbt:

  1. Börja med vår pipelinemall och anpassa den efter teamets behov.
  2. Importera ett befintligt kalkylark som du för närvarande använder för att spåra pipelinearbete.

Komma åt alla Asana-mallar

GIF som visar hur man kommer åt alla mallar i Asana från +-knappen i det övre fältet

Om du är gratisanvändare, föredrar att bygga din egen pipeline från grunden eller vill få tips om bästa praxis för Asana-projekt kan du börja här.

Du kan skapa en pipeline för vilket arbetsflöde eller process som helst, till exempel redaktionella kalendrar, pipeliner för spårning av hänvisningar eller kontospårning.

Tips för att följa upp pipelinearbete

1. Se och sortera pipelineuppgifter på olika sätt

Du har troligen skapat din pipeline som en tavla, men Asana ger dig olika sätt att dela upp dina vyer beroende på vad du vill se.

SKÄRMBILD av Asana-pipelineprojekt i tavelvyn med kolumner för kontomöjlighetsförlopp

Lägg till anpassade fält i ditt pipelineprojekt för att spåra viktiga detaljer om varje uppgift och använda dem som filtrerings- och sorteringskriterier (som kolumnsortering i kalkylblad). För ett pipelineprojekt kanske du vill använda anpassade fält för att spåra faser, prioritet, status, uppgiftstyp med mera.

Du kan använda samma fält i olika projekt och köra [avancerade sökrapporter] (/guide/team/advanced/advanced/advanced-search-reports) för att spåra arbete som riskerar att bli försenat, säkerställa att prioriteringarna är i rätt fas eller göra jämförelser mellan olika projekt.

2. Hålla igång arbetet i pipeline

Utan Asana är det svårt att se hur det går för varje uppgift och veta om arbetet går framåt. Med de här tipsen lyckas ni behålla drivkraften:

3. Gör kommunikationen tydligare och enklare med centrala statusuppdateringar.

Pipelineprojekt innebär vanligtvis mycket rörelse och uppdateringar. I stället för att hålla fler statusuppdateringsmöten eller skicka massor av separata meddelanden kan du använda förloppsvyn för att hålla alla välinformerade.

SKÄRMBILD statusuppdatering i Asanas förloppsvy med @omnämnda uppgifter och intressenter

Se till att en teammedlem alltid ger regelbundna statusuppdateringar i förloppsvyn. Dessa uppdateringar kommer att skickas till alla projektmedlemmar och visas i en portfolio. Du kan @omnämna teamkollegor, uppgifter och andra projekt för att informera och ge ett sammanhang.

4. Hantera flera pipelineprojekt i portfolior

Om du har flera pipelineprojekt kan du lägga till dem i en [portfolio] (/guide/team/onboard/portfolio-management) så att du snabbt kan se vad som går bra och vilka projekt som behöver mer uppmärksamhet. Portfolior kan delas med intressenter och ger snabba statusuppdateringar utan att man behöver pussla ihop uppdateringar om varje enskilt projekt eftersom de redan ingår i en vy.

Resurser för pipeliner

Vill du se hur användare som du hanterar pipeliner? Anslut dig till vårt community och delta i en kommande utbildning eller starta en tråd i vårt forum.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com