Kandidatbevakning

Rekryteringsprocessen kan vara lång och komplicerad för både företag och kandidater. Genom att bevaka kandidater i Asana får teammedlemmarna ett snabbt och enkelt sätt att se vilka kandidater som är kvar, lagra kontaktinformation och CV:n och följa med under intervjuprocessen. För kandidaten leder ett stabilt arbetsflöde till en friktionsfri och positiv introduktionsupplevelse.

Hoppa över all konfigurering och prova en Asana-skapad mall för kandidatspårning.

Skapa ett projekt för kandidatspårning

  1. Skapa ett projekt och döp det till ”Kandidatspårning”. Lägg till en beskrivning såsom ”Våra kandidater för lediga tjänster i företaget”.

  2. Lägg till en malluppgift som kopieras för varje kandidat. Ge uppgiften namnet, ”[KOPIERA] när du vill lägga till en kandidat”. Skriv instruktioner i uppgiftsbeskrivningen om att ändra namnet på mallen när den kopieras, att bifoga ett CV (och andra relevanta dokument) och att inkludera kandidatens e-postadress, telefonnummer och referenser.

  3. Skapa anpassade fält för den tjänst som de har sökt, intervjusteget (rekryterarens urval, telefonintervju, uppgift, personlig intervju, väntande beslut) och deras anställningsstatus (anställning, ingen anställning, erbjudande accepterat, erbjudande avvisat). Se till att uppdatera dem när kandidaterna går igenom stegen. Lägg till anpassade fält genom att klicka på den blå länken Lägg till anpassade fält högst upp i projektet.

  4. Lägg till avsnitt till ditt projekt för att dela upp kandidaterna efter avdelning/team. Du kan också skapa ett avsnitt för att hålla reda på vilka kandidater som tackade nej eller fick avslag, som kan användas senare som referens.

  5. Utse en projektägare som kommer att hantera det här projektet. De bör flytta kandidater till rätt avsnitt, tilldela arbetsuppgifter till den anställande chefen och använda kommentarer för att ställa följdfrågor. Rekryteraren kan ansvara för att uppdatera uppgiften i takt med anställningsförloppet.

Vill du slippa ställa in allt från grunden? Premium-användare kan skapa ett projekt med vår kandidatspårningsmall i Asana.

Kandidatspårningsprojekt i Asana

Tips för att hantera ditt projekt för kandidatspårning

Skapa fler anpassade fält

Om du vill spåra ännu mer information om varje kandidat kan du lägga till fler anpassade fält. Du kan till exempel lägga till textfält för deras nuvarande stad (eller en nedrullningsbar meny med alternativet Ja/Nej om huruvida det är en lokal invånare) eller deras personliga webbplats/portfolio. Möjligheterna är oändliga.

Skapa anpassade fält i Asana genom att klicka på den blå länken högst upp i projektet

Ställ in en påminnelseuppgift

Om en kandidat inte passar för någon av de aktuella tjänsterna, men kan komma att göra det någon gång i framtiden, kan du tilldela dig själv en uppgift med ett slutdatum sex månader fram i tiden så att du kan följa upp då. Dagen innan den uppgiften förfaller kommer den automatiskt att flyttas till avsnittet i dag i listan Mina uppgifter, så att du blir påmind om att kolla upp kandidaten. Du kan också lagra dem i ett uppföljningsavsnitt eller med ett anpassat fält.

Webbformulär för referenser

Skapa ett Wufoo-formulär eller Google-formulär för referenser. Fälten i formuläret kan motsvara fält i en Asana-uppgift. När formuläret har skickats in skapas uppgiften i ditt referensprojekt innehållande all information – ingen överföring krävs!

Flexibiliteten i Asana hjälper dig att flytta kandidater genom rekryteringsprocessen samtidigt som du håller interna intressenter informerade om deras status. Att anställa bästa möjliga medarbetare är en av de viktigaste faktorerna bakom ett företags framgång. Minska onödig komplexitet i rekryteringsprocessen och skapa ett smidigt system för att anställa de bästa kandidaterna.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com